Národní muzeum v éře Československa

Národní muzeum v éře Československa

Kniha zachycuje tu část dějin Národního muzea, která je pevně svázána s existencí československého státu. Jedná se o čas, kdy se Národní muzeum stalo na místo instituce soukromé, postupně podnikem zemským a nakonec státním. Zároveň s tím došlo k zásadnímu rozvoji muzejních sbírek, odborné muzejní práce, ale i činnosti výstavní, vědecké atd. Na druhé straně se však Muzeum bylo nuceno několikráte vypořádat s rozsáhlými zásahy státní moci nebo neblahými vlivy ideovými a ideologickými. Kniha zmiňované „československé období“ interpretuje v tematických kapitolách a je doplněna reprezentativní obrazovou přílohou a biografickými medailony významných muzejnic a muzejníků. Monografie je výsledkem rozsáhlého archivního výzkumu, především v Archivu Národního muzea, kde rovněž působí i její autoři. Realizaci knihy finančně podpořila Grantová agentura České republiky. 
 

Autor / Autoři Klára Woitschová, Libor Jůn
ISBN 978-80-7036-595-3
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2019
Místo vydání Praha
Forma monografie
Počet stránek 368
Skladem
360
360 Kč bez DPH
ks