Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby

Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby

Vědecký katalog starých tisků vydaných od roku 1499 do roku 1700 soustřeďuje údaje o všech relevantních tiscích z hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby (celkem 107 položek). Jedná se o liturgické knihy, sborníky renesanční polyfonie, raně barokní kompozice, ale také hudebněteoretické práce a učebnice. Katalog je velmi podrobně zpracován, vybaven několika druhy rejstříků a obrazovou dokumentací. Badatel se tak může ve sbírkovém fondu NM-ČMH dobře orientovat a získat informace o pramenech, z nichž mnohé jsou unikátně zachovány v domácím i světovém měřítku. Zhodnocením sbírky starých tisků se z obsahového hlediska zabývá speciální kapitola, která v jednotlivých tematických skupinách představuje čtenářům známá i méně známá jména renesančních a barokních skladatelů, teoretiků a tiskařů. Kniha je uvedena studií o vzniku této sbírky a její historii v letech 1818–1989

Autor / Autoři Dagmar Štefancová
ISBN 978-80-7036-489-5
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2019
Místo vydání Praha
Forma monografie
Počet stránek 234
Skladem
560
509,09 Kč bez DPH
ks