Wad Ben Naga Report III: The Circular Building Complex

Wad Ben Naga Report III: The Circular Building Complex

Třetí svazek knižní řady věnované archeologickým výzkumům starověké lokality Wad Ben Naga v dnešní Republice Súdán je věnován tzv. Kruhové stavbě (WBN 50) a k ní příslušejícím objektům (WBN 600). Tento komplex budov byl odkryt v letech 1958–1959 súdánskou misí a v nedávné době opětovně prozkoumán archeologickou expedicí Národního muzea. V knize jsou představeny dějiny výzkumu v této části lokality, jeho výsledky a nálezy zde učiněné. Na základě těchto poznatků je diskutována architektonická podoba staveb, jejich datace a funkce. Kruhová stavba je zde chápána jako unikátní svatyně postavená v souladu s místní architektonickou tradicí. Coby příloha je ve svazku zahrnuta část věnující se nálezům z výzkumu let 1958–1959, jež není možno přiřadit k žádné z tehdy zkoumaných staveb.

Publikace je v angličtině.

Autor / Autoři Vlastimil Vrtal, Pavel Onderka, Jiří Honzl
ISBN 978-80-7036-612-7
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2019
Místo vydání Praha
Forma monografie
Počet stránek 128
Skladem
600
600 Kč bez DPH
ks