Nové objevy ve Středomoří

Nové objevy ve Středomoří

Knížka Nové objevy ve Středomoří přichází ke čtenářům jako ozvěna publikace českého klasického archeologa Jana Bouzka (1979), která silně zapůsobila na tehdejší mladou generaci a některé z nich přivedla na cestu studia a praxe archeologie. Všichni autoři této knihy jsou bývalými studenty Jana Bouzka a tímto počinem se snaží navázat na jeho dílo propagace archeologie. Kapitola Mariky Tisucké představuje historii a archeologii syrské lokality z doby bronzové Quatna. Věra Klontza-Jaklová přivádí čtenáře na egejský ostrov Santorini, kde se díky výbuchu sopky v době bronzové unikátně dochovalo minojské město s domy, jejich výzdobou a vybavením. Přesné datování katastrofy stále vzbuzuje četné odborné debaty. Následující kapitola Lenky Vacinové se zaměřuje na moderní přístupy k odhalování většinou ztracené polychromie antického sochařství a architektury. Kapitola představuje rostoucí množství vědeckých důkazů o tom, jak polychromovaná malba přispívala k působivosti sochařských výtvorů starých Řeků a Římanů. Následující kapitola Maríny Zubajové a Stanislavy Kučové nás přivádí do etruské Velzny, dnešního Oriveta v italském Toskánsku. Zde archeologické vykopávky posledních let vrhly světlo do hlubin minulosti a pomohly nám lépe pochopit fungování etruského města či některých jeho částí. Sagalassos je starověké město nedávno objevené a prozkoumané v horách jihozápadního Turecka. Kapitola Heleny Svobodové představuje fascinující historii a památky tohoto města, které se z lokálního pisidského centra stalo v helénistickém a římském období důležitým hospodářským a kulturním prvkem globalizovaného světa. Karel Kůt představuje pestrý soubor nových archeologických nálezů vztahujících se ke snaze vojsk císaře Augusta podmanit si svobodnou Germánii a její kmeny. Mnohé z těchto nových nálezů mění to, co se dozvídáme ze zpráv latinských autorů, a mění tak naše chápání dějin střední Evropy v tomto období. Závěrečná kapitola Jaroslavy Schmidtové je pozvánkou pro čtenáře k návštěvě významné římské lokality Gerulata (dnes Rusovce) na okraji slovenského hlavního města Bratislavy. Archeologické vykopávky v posledních letech významně přispěly k poznání, jak tato oblast vypadala a fungovala za římské nadvlády.

Kniha Nové objevy ve Středomoří přináší čtenářům pestrý, avšak omezený výběr témat, kterými se zabývá současná klasická archeologie. Ukazuje však také, že ani v 21. století nejsou všechny otázky týkající se antiky zodpovězeny. I v budoucnu se dozvíme mnoho zajímavého díky práci archeologů a jejich spolupracovníků.

Knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.Autor / AutořiMarika Tisucká, Pavel Titz (eds.)
ISBN978-80-7036-743-8
VydavatelNárodní muzeum
Rok vydání2022
Místo vydáníPraha
Formae-kniha
Počet stránek122

Na vyžádání