Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví

Předkládaná publikace je katalogem k výstavě „Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví“, která proběhla v Nové budově Národního muzea ve dnech 4. června až 12. července 2015 k příležitosti šestistého výročí upálení Jana Husa v Kostnici. Stěžejním záměrem výstavy bylo upozornit prostřednictvím vybraných předmětů nejenom na význam Husovy osobnosti, ale také připomenout Husův odkaz, který lze shledávat především v rovině náboženské a mravní. Není zde zcela opomenuta ani doba husitská, na niž měla Husova smrt na kostnické hranici stěžejní dopad. Na příkladu míst spojených s Husovou činností je okrajově reflektována také každodennost českých zemí a jejich obyvatel ve středověku. Nejde však pouze o to, představit dobové předměty spojené nebo pozdější tradicí spojované s životem a působením M. Jana Husa; cílem je prezentovat unikátní předměty ze sbírek Národního Muzea, z nichž některé viděli návštěvníci výstavy vůbec poprvé. Jednotlivá katalogová hesla, která odborné i laické veřejnosti zpřístupňují doposud neznámé památky, jsou proto někdy doprovázena delším textem, který slouží jako vodítko pro zasazení prezentovaných předmětů do širšího kontextu.

Autor / Autoři Martin Musílek a kol.
ISBN 978-80-7036-446-8
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2015
Místo vydání Praha
Forma katalog k výstavě
Počet stránek 152
Poslední 3 kusy
220
200 Kč bez DPH
ks