Pavel Durdík (1843–1903), Life and Work. Ethnological Collection of the Island of Nias

Pavel Durdík (1843–1903), Life and Work. Ethnological Collection of the Island of Nias

ISBN: 978-80-7036-272-3

Sedmý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae pojednává o osobnosti lékaře a sběratele Pavla Durdíka (1843–1903) a o období, kdy působil na ostrově Nias jako lékař ve službách Holandské východoindické armády (1880–1882). Zde shromáždil zajímavou etnografickou sbírku, která dosud nebyla publikována. Sbírka byla významná již ve své době a z korespondence Pavla Durdíka s Vojtou Náprstkem vyplývá, že mezi zaujímala významné postavení. Nicméně až do současnosti nebyla odborně zpracována. Sbírka obsahuje téměř 1200 předmětů, které byly součástí každodenního života Niasanů v 19. století. Nacházíme zde jak nádoby, tak nástroje, zbraně, oděvy a ozdoby. Nejvýznamnější částí sbírky jsou figury zvané adu, představující předky a ochránce proti nejrůznějším nemocem a životním příkořím

The seventh volume of the Editio Monographica Musei Nationalis Pragae series deals with the personality of the physician and collector Pavel Durdík (1843–1903) and the period when he worked on the island of Nias as a physician in the service of the Dutch East India Army (1880–1882). Here he gathered an interesting ethnographic collection, which has not yet been published. The collection was already important at the time, and Pavel Durdík's correspondence with Vojta Náprstek shows that it occupied an important position. However, until now it has not been professionally processed. The collection contains almost 1,200 items that were part of the daily life of the Niasans in the 19th century. Here we find both containers and tools, weapons, clothing and ornaments. The most important part of the collection are figures called adu, representing ancestors and protectors against various diseases and hardships.

Skladem
50
50 Kč bez DPH
ks