Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Publikace Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 je přehledová studie o nejstarších novinách v zemích Koruny české, konkrétně v Praze. Zabývá se tvorbou novin za raného novověku, získáváním a recepcí zpráv, jejich formou a obsahem. Látku představuje ve výběru, který je vymezen torzovitým dochováním novin a výstižností jejich výpovědi.

Autor / Autoři Eva Stejskalová
ISBN 978-80-7036-431-4
Vydavatel Národní muzeum, Karolinum
Rok vydání 2015
Místo vydání 2015
Forma Kniha
Počet stránek 362
Zbývá poslední kus
320
290,91 Kč bez DPH
ks