V zahradě Sennedžemově / In the Garden of Sennedjem

V zahradě Sennedžemově / In the Garden of Sennedjem

ISBN:978-80-7036-604-2

Plnobarevná obrazová česko/anglická publikace se věnuje osobnosti a osudům českého egyptologa Jaroslava Černého. Vedle řady vyobrazení a fotografií památek starého Egypta spjatých s Jaroslavem Černým je součástí obrazového doprovodu i přetištění mnoha osobních dokumentů, zápisků a fotografií této vynikající osobnosti české vědy.

The full-color pictorial Czech / English publication focuses on the personality and fate of the Czech Egyptologist Jaroslav Černý. In addition to a series of pictures and photographs of monuments of ancient Egypt associated with Jaroslav Černý, the pictorial accompaniment also includes reprinting of many personal documents, notes and photographs of this outstanding personality of Czech science.

Počet stran: 136 stran
Rok vydání: 2019

Skladem
265
240,91 Kč bez DPH
ks