Vlastním hlasem / In Her Own Voice

Vlastním hlasem / In Her Own Voice

ISBN: 978-80-7036-592-2

V roce 2019 si připomínáme 100 let od chvíle, kdy ženy v českých zemích mohly poprvé volit a být voleny na základě všeobecného a rovného volebního práva. Bylo to v obecních volbách 15. června 1919. Definitivně pak volební právo žen v Československu stvrdila ústava z roku 1920. Česko-anglická publikace s bohatým obrazovým doprovodem, vydaná ke stejnojmenné výstavě, zachycuje mnohovrstevnatý a dosud neukončený proces ženské emancipace v prostoru českých zemí, jeho různé cesty i obsahy. Ženskou emancipaci v jejích mnoha podobách vnímá jako úsilí o možnost definovat sebe sama, své životní role a cesty. Chápe ji jako právo „hovořit vlastním hlasem“. Dobové obsahy a limity ženské emancipace ukazuje na 26 příbězích konkrétních známých, ale i méně známých žen různé národnosti, pocházejících z různého sociálního prostředí a žijících v různé době. Tyto ženy ve výstavě společně „vyprávějí“ příběh ženské emancipace. Příběh o překonávání společenských bariér, které omezují lidský potenciál žen.

Rok vydání: 2019
Počet stran: 44 stran

Skladem
280
254,55 Kč bez DPH
ks