Zvukový archiv manželů Foitových / The Foits’ Sound Archive

Zvukový archiv manželů Foitových / The Foits’ Sound Archive

Kniha věnovaná hudebnímu archivu Františka Vladimíra a Ireny Foitových je pokračováním publikace Africká sbírka – František Vladimír Foit, jež byla vydána Národním muzeem v roce 2009. Kniha je zaměřena na prezentaci zvukového archivu manželů Foitových, který obsahuje nahrávky pořízené v Africe v letech 1948 až 1950. Součástí této publikace je rovněž seznam hudebních nástrojů africké provenience, které manželé Foitovi věnovali Náprstkovu muzeu. Sbírka hudebních nástrojů zahrnuje 33 předmětů, jež pocházejí většinou z oblasti Demokratické republiky Kongo. Součástí publikace je CD-ROM.

The book dedicated to the musical archive of František Vladimír and Irena Foit is a continuation of the publication Africká sbírka – František Vladimír Foit (African Collection – František Vladimír Foit), which was published by the National Museum in 2009. The book focuses on the presentation of the sound archives of the Mr. and Mrs Foit which contains recordings made in Africa in years 1948 to 1950. Part of this publication includes a collection of musical instruments of African provenience which the Foits donated to the Náprstek Museum. The collection of musical instruments consists of 33 objects which mostly come from the region of the Democratic Republic of the Congo.

Autoři / Authors Jana Jiroušková, Lukáš Pecha
ISBN 978-80-7036-277-8
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2010
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Form Kniha / CD-ROM / Book / CD-ROM
Počet stránek 168
Skladem 5 kusů
50
50 Kč bez DPH
ks