Padesátá léta / The 1950s

Padesátá léta / The 1950s

Padesátá léta představují jedno konkrétní desetiletí v dějinách této země. Desetiletí počátku komunistické diktatury, která zásadně změnila charakter společnosti. Desetiletí perzekucí, procesů, obětí, železné opony. Ale i desetiletí nadšení, mládí, budování a víry v nový, lepší svět. Ten se však měl vědomě budovat za cenu nesvobody. Tehdejší Československo prošlo asi největší společenskou změnou za poslední století. Změna se dotkla společenské struktury, ekonomiky, kultury, politiky i zahraničního zakotvení. To vše chce tato kniha, vycházející u příležitosti výstavy konané v Národním muzeu od června 2023, ilustrovat a přispět snad k pochopení období mezi lety 1948 a 1960.

The 1950s represent one particular decade in the history of this country. The decade of the beginning of the communist dictatorship, which fundamentally changed the whole nature of society. A decade of persecution, trials, victims, and the Iron Curtain, but also a decade of enthusiasm, youth, building and faith in a new and better world. However, it was to be built at the cost of lack of freedom. The then Czechoslovakia underwent perhaps the most significant social changes of the last century. These changes affected its social structure, economy, culture, politics, and foreign policy. Our book and exhibition aim to illustrate all this and hopefully contribute to the understanding of the period between 1948 and 1960.

Autoři / Authors Richard Biegel, Matěj Bílý, Jitka Gelnarová, Martin Groman, Hanuš Jordan, Jiří Knapík, Ilona Krbcová, Jan Lomíček, Petr Schneider, Michal Stehlík, Ivan Šedivý, Jakub Šlouf, Ondřej Štěpánek, Monika Tauberová, Ondřej Táborský, Jolana Tothová, Libor Vodička
ISBN 978-80-7036-763-6
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2023
Místo vydání / Place of publication Praha
Skladem
290
290 Kč bez DPH
ks