Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C

Publikace Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C zpracovává významnou část rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea. Svým zpracováním a formou navazuje na publikaci Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea Signatura 1 A vydanou v roce 2014. Oddíl 1 B a obsahuje fragmenty středověkých a raně novověkých českých notovaných rukopisů, signaturu 1 B b a 1 B c spojuje téma české reformace, oddíl 1 B b obsahuje korespondenci Jana Amose Komenského a oddíl 1 B c pak převážně dokumenty z archivu biskupů Jednoty bratské z Ivančic a Lešna a prameny spojené s činností, odsouzením a smrtí Mikuláše Drabíka. Signatury 1 C b a 1 C c obsahují materiály k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému. Součástí publikace jsou i obsáhlé rejstříky.
 

Autor / Autoři Jiří Beneš, Dalibor Dobiáš, Michal Dragoun, Ota Halama, Markéta Klosová, Iva Lelková, Matěj Měřička
ISBN 978-80-7036-448-2
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2015
Místo vydání Praha
Forma Kniha
Počet stránek 280
Skladem
220
220 Kč bez DPH
ks