S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým

S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým

Kniha, jak už název napovídá, se věnuje historii a vývoji sokolského odívání od roku 1862 až do všesokolského sletu v roce 1948. Sokolská kolekce oblečení byla navrhována pro celé rodiny. Nejdříve vznikl pro spolkové potřeby mužský kroj a cvičební úbor. Koncem 19. století získali žáci a dorost jednotný cvičební úbor, který byl zároveň i slavnostním. S emancipační vlnou vstupovaly do Sokola ženy. Jejich cvičební úbor vždy odrážel nejen dobovou morálku, ale i vkus. Módním vlnám podléhal i jejich slavnostní stejnokroj. Sokolský oděv vždy reagoval na společenské dění v zemi. Od počátku odrážel vlastenecké smýšlení členů, jejich vztah k historii, tradicím a národnímu uvědomění, které se projevovalo například v typické barevnosti. Speciální tvorbou návrhářů se stal scénický kostým využívaný pro šibřinky nebo pro sletové scény, které se od roku 1907 zařadily do sletového programu. I proto v předkládané knize nemohou chybět.
 

Autor / Autoři Šárka Rámišová
ISBN 978-80-7036-558-8
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2018
Místo vydání Praha
Forma monografie
Počet stránek 328
Poslední 4 kusy
320
320 Kč bez DPH
ks