Sluneční králové Studie

Sluneční králové Studie

Soubor studií k výstavě Sluneční králové prezentuje v nových textech předních českých a zahraničních egyptologů zevrubně lokalitu Abúsír, kterou již šest desítek let zkoumá Český (dříve Československý) egyptologický ústav FF UK. Abúsír byl součástí pyramidových pohřebišť panovníků Staré říše, a tak zejména v 5. dynastii, dynastii „slunečních králů“, představoval nejdůležitější pohřební lokalitu staroegyptského státu. Ve třech oddílech je postupně představeno znovuobjevení lokality Abúsír a její dějiny na pozadí historie starověkého Egypta. Poslední a nejrozsáhlejší část publikace se zabývá archeologií Abúsíru, spojenou s místními božstvy, osobnostmi lokality, počínaje panovníky přes členy královské rodiny, zejména významné princezny, důležité hodnostáře, až po obyčejné Egypťany, kteří měli to štěstí a byli pohřbeni v blízkosti hlavního města. Pozornost je věnována také architektuře, od pyramid, přes zdobené až po prosté cihlové hrobky. Publikace se řadí k nejrozsáhlejším textům o Abúsíru vydaným v češtině.

Autoři: Miroslav Bárta, Katrína Arias, Ladislav Bareš, Vladimír Brůna

Skladem
220
220 Kč bez DPH
ks