Antické umění ve sbírce Národního muzea

Antické umění ve sbírce Národního muzea

Počáteční dvě kapitoly jsou věnovány prvním kontaktům české veřejnosti s antickými památkami a historii vzniku sbírky Národního muzea. Následujících sedm kapitol obsahuje rozsáhlá katalogová hesla sbírkových předmětů uspořádaná chronologicky a podle materiálu. V úvodu každé kapitoly je stručně nastíněno historické pozadí dané epochy. Více než 300 předmětů od doby bronzové do pozdní antiky (vázy, terakoty, bronzové figurky, mramorová plastika, lampy, gemy a další drobné předměty) dokumentují barevné fotografie, mnoho předmětů bylo publikováno vůbec poprvé. Každé heslo obsahuje paralely z jiných sbírek a citace odborné literatury.

Autor / Autoři Helena Svobodová
ISBN 978-80-7036-641-7
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2020
Místo vydání Praha
Počet stránek 456
Skladem 9 kusů
590
536,36 Kč bez DPH
ks