Hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského: dokumentace současného stavu

Hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského: dokumentace současného stavu

Rukopisy královédvorský (RK) a zelenohorský (RZ) patří k nejznámějším a nejdiskutovanějším rukopisným památkám ze sbírek Národního muzea. U obou památek byla předmětem diskusí především otázka jejich pravosti, respektive doby vzniku v nich zaznamenaných textů. Podnětem k současnému průzkumu jejich fyzického stavu byla chemická zkoumání RKZ, prováděná opakovaně v průběhu téměř dvou století. Cílem nebylo zasahovat do sporů o autenticitu RKZ, ale především vyhodnotit a zdokumentovat dopad všech předchozích zkoumání. V rámci průzkumu byly aplikovány pouze neinvazivní zobrazovací a analytické průzkumové metody zahrnující fotografování v různých typech světel, mikroskopický průzkum, dokumentaci pomocí infračervené reflektografie a rentgenového záření i identifikaci pigmentů s použitím rentgenfluorescenční analýzy a Ramanovy spektroskopie.

Autor / Autoři Karel Křenek a kol.
ISBN 978-80-7036-568-7
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2018
Místo vydání Praha
Forma monografie
Počet stránek 212
Skladem
470
427,27 Kč bez DPH
ks