Století trampingu / A century of tramping

Století trampingu / A century of tramping

Publikace vydaná ku příležitosti stejnojmenné výstavy mapuje atraktivní formou historii a různé podoby českého trampského hnutí. Je úvodem do jedné z významných českých subkultur, která se v minulých desetiletích významně otiskla jak na podobě trávení volného času v přírodě, tak i třeba v populární hudbě. Četné fotografie a doprovodné texty představují vybrané předměty z fondu trampingu Etnografického oddělení Národního muzea i trampskou každodennost od počátku 20. století až do současnosti. Odborné pasáže věnované sbírkovým předmětům jsou doplněny i o pohledy „zevnitř“, které se pokoušejí přiblížit romantický rozměr trampingu tak, jak ho vnímalo několik generací trampů vyrážejících za víkendovými toulkami a neorganizovaným, svobodným tábořením.

The book published for the occasion of the exhibition of the same name documents in an attractive way history and various forms of the Czech tramping movement. It is an introduction to one of the major Czech youth subcultures, which in the past decades noticeably influenced both the way of spending leisure time in nature, as well as, for example, popular music. Numerous photographs and accompanying texts represent selected objects from the Tramping Fund of the Ethnographic Department of the National Museum, as well as everyday life of tramps since the beginning of the 20th century to the present. More detailed passages dedicated to items from museum collections are complemented by insights from the inside, which attempt to demonstrate the romantic dimension of tramping as it has been perceived by several generations of tramps who went outdoors to spend their weekends by wandering and unorganized, free camping.

Autor / Author Jan Pohunek
ISBN 978-80-7036-563-2
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2018
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication katalog k výstavě / exhibition catalogue
Počet stránek / Number of pages 124
Skladem
220
200 Kč bez DPH
ks