Stavovské divadlo 1824–1862: Českojazyčný repertoár I a II

Stavovské divadlo 1824–1862: Českojazyčný repertoár I a II

Publikace navazuje na dvoudílnou monografii Prozatímní divadlo 1862–1883 (Praha, Academia / Národní divadlo, 2006). Za použití stejné metodologie do podrobností mapuje český repertoár pražského Stavovského divadla od doby, kdy se začal utvářet profesionální český soubor a dochovala se ucelená řada divadelních cedulí, do vzniku Prozatímního divadla. Z cedulí jakožto prvořadého a unikátního pramene výzkum vycházel, jejich informace byly však ověřovány a doplňovány na základě studia dalších pramenů, dobového tisku a literatury. Využití specializované databáze Elektronický divadelní archiv umožnilo sestavení nejen soupisu inscenací a představení, ale i přehledu činnosti tvůrců, inscenátorů i interpretů Stavovského divadla v uvedeném období.

Autor / Autoři Václav Štěpán, Markéta Trávníčková
ISBN 978-80-7036-695-0
Vydavatel Národní muzeum, Academia
Rok vydání 2022
Místo vydání Praha
Počet stránek díl I. 613 + 24 stran obrazové přílohy, díl II. 1824 +16 stran obrazové přílohy

VYPRODÁNO

2 240
2 036,36 Kč bez DPH