Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume I. The National Museum. Prague. Part 3. Macedonia and Paeonia

Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume I. The National Museum. Prague. Part 3. Macedonia and Paeonia

Publikace přináší kompletní soupis všech makedonských a paionských mincí uložených ve sbírce Národního muzea v Praze. Jde celkem o 940 ražeb, které jsou popsány a vyobrazeny v rámci standardního numismatického třídění. Vybrané exempláře jsou prezentovány také na osmi celostránkových obrazových přílohách. Kniha vyšla v rámci celosvětové edice Sylloge Nummorum Graecorum, dokumentující veřejné i soukromé sbírky řeckých mincí a je v rámci této edice prvá na území České republiky.

The catalogue presents all of 940 coins of Macedonia and Paeonia from the Numismatic Collection in the National Museum in Prague according to numismatic standards, selected specimens are also presented in colour appendix. The title is the first contribution of the Czech Republic to the long-term international project Sylloge Nummorum Graecorum aimed to publish the Greek coins in public and private collections world-wide.

Autor / Author Jiří Militký
ISBN 978-80-7036-490-1
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2016
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication kniha / book
Počet stránek / Number of pages 158
Poslední 3 kusy
390
390 Kč bez DPH
ks