Ukryto v pásech – Vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989

Ukryto v pásech – Vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989

Kolektiv teoretiků, badatelů, kurátorů i tvůrců přibližuje nejrůznější společensko-politické, historické a technické aspekty elektroakustické kompozice v české oblasti bývalého Československa. Rozebírá teoretická východiska elektroakustické hudby i její specifickou terminologii a reflektuje stav bádání v oblasti. Zvláštní pozornost věnuje nahrávacím studiím, v nichž elektroakustická hudba vznikala, a jejich vybavení, technickým možnostem i omezením. Historická část práce v několika kapitolách popisuje počátky elektroakustické tvorby v Československu, vznik nahrávacích studií i významných skladeb a šíření a propagaci elektroakustické hudby v často spíše nevstřícném prostředí vládnoucího režimu. Závěrečná část je věnována neautonomní elektroakustické hudbě a využití jejích prostředků ve filmové, rozhlasové i literární tvorbě.

Autor / Autoři Petr Ferenc, Martin Flašar, Milan Guštar, Miloš Haase, Lukáš Jiřička, Jonáš Kucharský, Pavel Novotný, Viktor Pantůček, Michal Rataj
ISBN 978-80-7036-699-8
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2022
Místo vydání Praha
Počet stránek 196
Skladem
250
250 Kč bez DPH
ks