Atlas rozšíření mnohonožek v České republice / Atlas of the Millipedes of the Czech Republic

Atlas rozšíření mnohonožek v České republice / Atlas of the Millipedes of the Czech Republic

Publikace shrnuje poznatky o výskytu mnohonožek na území ČR s použitím metodiky síťového mapování. U každého druhu jsou k dispozici informace o stanovištních nárocích a stupni ochrany, mapa rozšíření, a přehled známých (publikovaných i nepublikovaných) nálezů a lokalit. Navíc byly u každého druhy aktualizovány ekologické charakteristiky, které umožní, aby mnohonožky mohly být využity coby bioindikátory v ochraně přírody.

The book gathers knowledge about distribution of millipedes in the Czech Republic using the grid square mapping. In each species, there are information about habitat requirements and vulnerability, map of distribution, and an overwiev of known (both published and unpublished) records and localities. In addition, ecological characteristics were updated for each species, enabling thus using the millipedes as bioindicators for nature protection.

Autoři / Authors Pavel Kocourek, Petr Dolejš, Alena Kovaříková
ISBN 978-80-7036-791-9
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2023
Místo vydání / Place of publication Praha
Počet stránek / Number of pages 152
Skladem 6 kusů
160
160 Kč bez DPH
ks