Onen svět

Onen svět

Výstava Onen svět seznamuje s představami a personifikacemi smrti v lidových zvycích, kde nejdůležitější roli hrály masky smrti při masopustních průvodech a smrtka jako symbol zimy vynášená ze vsi na smrtelnou neděli před Velikonocemi. Při tomto zvyku zpívaly dívky popěvek „Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi“. Výstava se také zaměřuje na lidovou magii a předměty s ní spjaté, které měly chránit před nemocí, smrtí a měly se stát i prostředkem díků za záchranu života. Motiv smrti je v lidovém umění zobrazován velmi často, většinou se jedná o témata spojená s vírou v Boha, Krista a všechny svaté. Toto spojení smrti a lidového umění je na výstavě dokumentováno podmalbami na skle, které tvořily běžnou výzdobu domácnosti – tzv. svatého koutku. Výstava rovněž připomíná obraz smrti ve folkloru (písních a pohádkách), který často inspiroval i významné umělce, např. balada Svatební košile ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena zpracovává po svém lidové baladické podání známé pod názvem Ženich umrlec.
Součástí výstavy jsou předměty používané při loučení se zemřelým – například rakev, kříž, pohřební a smuteční textilie, i předměty poukazující na víru pozůstalých, které často symbolizují spojení křesťanské tradice s pohanskými zvyky – svíčka, růženec, modlitební knížka nebo svaté obrázky.

Skladem
10
10 Kč bez DPH
ks