Rituály smrti

Rituály smrti

Výstava Rituály smrti sleduje tři rituální okruhy. V části výstavy nazvané Odloučení je pozornost věnována bohům spojovaným v různých náboženstvích s umíráním a smrtí, odlišným způsobům rozloučení se s mrtvým i formám smutku. Kromě smrti „přirozené“ je zohledněna i smrt tragická. O smrti v boji a zacházení se zabitými nepřáteli vypovídají na výstavě například preparované lidské hlavy neboli tsantsy, které vyráběli bojovníci skupiny Jíbaro žijící v amazonském pralese v Ekvádoru a Peru.

Návštěvníci se dozvědí také zajímavosti spojené s přechodem ze světa živých do světa mrtvých. Ústředním tématem tohoto procesu je zacházení s tělem před pohřbem, vlastní pohřeb, pohřební rituály. Ve výstavě jsou tak k vidění například lebky předků ze Šalamounských ostrovů, rakev s mumií i mumiová maska z Egypta, hrobové figurky a funerální nádobí z Mexika.
 
Výstava neopomíjí ani samotnou říši mrtvých. Zvláštní pozornost je věnována podobám podsvětí a dalších zádušních krajů, formám návratu k pozůstalým a vtělování se do osob a předmětů čili reinkarnaci. Všímá si i projevování úcty mrtvým předkům. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout mimo jiné i zlatý polychromovaný domácí oltář s plastikou stařeny hlídající vstup do podsvětí z Japonska, přes 4 000 let starou sochu prince Neserkauhora z Egypta nebo kostýmovanou masku pro vtělení předka z Nové Guinee.

Skladem
10
10 Kč bez DPH
ks