Vědecké zaměření:

 • fosilní obratlovci mesozoika a kenozoika

Vzdělání:

 • 2001: Mgr., Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Ústav geologie a paleontologie
 • 2004: RNDr., Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Ústav geologie a paleontologie

Členství v profesních organizacích:

 • Společnost Národního muzea
 • Česká společnost Archeologická

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 1998–2000: Nektonní vrstva svrchního turonu České křídové pánve a její využití pro globální biostratigrafické korelace, GAUK (člen řešitelského týmu)
 • 1999–2003: Scientific evaluation of the collection in National museum, MK ČR (člen řešitelského týmu)
 • 2003: Sepkoski grant (vedoucí projektu)
 • 2004–2005: Revize skupin obratlovců České křídové pánve a jejich paleoekologické vztahy. MKČR (vedoucí projektu)
 • 2006–2011: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení, MKČR (člen řešitelského týmu)
 • 2012–2015: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, MKČR (člen řešitelského týmu)
 • 2012–2015: Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů. Methodology of conservation Fe sulphides in Natural History collections (člen řešitelského týmu)
 • 2014–doposud: Zakázka na záchranný výzkum na lokalitách v severočeské hnědouhelné pánvi (vedoucí projektu)

Muzejní práce a výstavy:

 • 2003: Voda a život (asistent komisaře)
 • 2005: Výlet do třetihor (komisař i hlavní autor)
 • 2006: Lovci mamutů (autor za paleontologickou část)
 • 2009: Pojďte s námi do jeskyně (komisař)
 • 2009: Tajemství materiálů – nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví (spoluautor)
 • 2010: Příběh planety Země
 • 2012: Třetihory – kraj močálů a moře. (spolupráce se SZM Opava)
 • 2015: Noemova archa (autor za paleontologickou část)
 • 2015: Smrt (spoluautor výstavy)
 • 2015: Jak se bude jmenovat? (spoluautor výstavy)

Pedagogická činnost:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Systematické přednášky z oboru fosilních obratlovců. Vedení terénních kurzů. Konzultant bakalářských, diplomových a disertačních prací na PřF UK i na jiných univerzitách. Oponentury diplomových prací. Vedení či oponentury prací středoškolské odborné činnosti a maturitních prací.

Ostatní aktivity v oboru:

 • Rozvíjení nových metod preventivní a akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti geologie. Poskytování odborných konzultací pro studenty VŠ, pracovníky regionálních muzeí, veřejnost, média, Policii ČR v oboru fosilních obratlovců.

Seznam vybraných publikací:

 • Ekrt, B.; Košťák, M.; Mazuch, M.; Valíček, J.; Voigt, S.; Wiese, F. (2001): Short note on new records of late Turonian (Upper cretaceous) marine reptiles remains from the Úpohlavy quarry (NM Bohemia, Czech republic).– Bull. Czech Geol. Surv., vol. 76, no. 2, (2001), str. 101–106, 1 tab.
 • Ekrt, B. (2003): Falsification of Cretaceous fish from Bohemia. Geoscience Research Reports for 2002. pp. 121–122, pl. 4.
 • Ekrt, B. (2003): The fossil larval fish Prorhodeus unionis FRIČ, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic. – J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., pp. 75–76, fig. 1–3.
 • Wiese, F.; Čech, S.; Ekrt, B.; Košťák, M.; Mazuch, M.; Voigt, S. (2004): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys. – Cretaceous Research, 25, pp. 329–352.
 • Košťák, M.; Čech, S.; Ekrt, B.; Mazuch, M.; Wiese, F.; Voigt, S.; Wood, Ch. (2004): Belemnites of the Bohemian Cretaceous Basin in a global context. – Acta Geologica Polonica, vol. 54, no. 4, pp. 511–533, 1 pl.
 • Ekrt, B.; Čech, S.; Košťák, M.; Mazuch, M.; Voigt, S.; Wiese, F. (2008): New records of teleosts from the Late Turonian (Late Cretaceous) of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic).– Cretaceous Research, 29, pp. 659–673.
 • Burrow, C. J.; Desbiens, S.; Ekrt, B.; Südkamp, W. (2010): A new look at Machaeracanthus. – In Elliott, D. K., Maisey, J. G. Yu, X. & Miao, D. (eds.) – Morphology, Phylogeny and Paleobiogeography of Fossil Fishes. pp. 59–84, 9 figs., 1 app. Dr. Friedrich Pfeil, München.
 • Mlíkovský, J.; Benda, P.; Moravec, J.; Robovský, J.; Šanda, R.; Ekrt, B. (2011): Emil Holub´s collection of vertebrates in the National Museum in Prague, Czech Republic. – In Jiroušková, J.; Kandert, J.; Mlíkovský, J.; Šámal, M. et al. (eds.): Emil Holub’s Collection in the National Museum. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, Num. 13, pp. 113–163.
 • Ekrt, B. (2012): Reinterpratece nálezu údajné ještěrky („Lacerta sp.“) v české křídě. Reinterpretation of supposed lizard discovery („Lacerta sp.) in the Bohemian Cretaceous Basin.– Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011. Geoscience Research Reports for 2011. Roč. 45, C/paleontologie, pp. 115–116. 
 • Ekrt, B.; Radoň, M.; Dvořák, P. (2012): Znovuobjevení dvou Fričových originálů „mořských plazů“ z české křídy. Rediscovery of two Frič´s originals of „marine reptiles“ from the Bohemian Cretaceous. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011. Geoscience Research Reports for 2011. Roč. 45, C/paleontologie, pp. 117–119.
 • Kadlecová, E.; Kočí, T.; Ekrt, B. (2013): Předběžná zpráva o měkkýší fauně z lokality Ahníkov II (doly Nástup Tušimice) v mostecké hnědouhelné pánvi. Preliminary report on molluscan fauna from locality Ahníkov II (Nástup Tušimice Pit) in Brown Coal Most Basin (North Bohemia, Lower Miocene, Eggenburgian). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012. Geoscience Research Reports for 2012. Roč. 46, C/paleontologie, pp., str. 173–177
 • Kear, B. P.; Ekrt, B.; Prokop, J.; Georgalis, G. L. (2013): Turonian marine amniotes from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic.– Geological Magazine, pp. 1–16. Cambridge University Press 2013.
 • Frank, J.; Sklenář, J.; Ekrt, B. (2014): Late Cretaceous nautilid juveniles of Cymatoceras reussi and Eutrephoceras aff. sublaevigatum – scarce fossils under risk of pyrite degradation. – Acta Musei Nationalis Pragae; Series B. – Historia Naturalis, vol. 70 (2014), no. 3–4, pp. 143–152.
 • Sejkora Jiří, Sklenář Jan, Ekrt Boris, Macek Ivo (2014): Recentní vznik rozenitu na fosilní uhelné hmotě z lokality Pecínov u Nového Strašecí (Česká republika). – Bulletin mineralogicko–petrologického oddělení. Vol. 22, č. 2, pp. 356–362.
 • Averianov, A.; Ekrt, B. (2015): Cretornis hlavaci Frič, 1881 from the Upper Cretaceous of Czech Republic (Pterosauria, Azhdarchoidea). Cretaceous Research. Vol. 55 (2015), pp. 164–175.
 • Ekrt, B.; Novák, M.; Sklenář, J.; Gazdová, Z. (v tisku): Nové přístupy při ošetření geologických vzorků postižených degradací Fe disulfidů (pyrit a markazit). – Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce.

Více informací o publikacích na: http://www.researchgate.net/profile/Boris_Ekrt