Vědecké zaměření:

  • Česká elektroakustická hudba 20. století, problematika zvukových dokumentů

Vzdělání:

  • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – Studium humanitní vzdělanosti, Bc. (2003)

 

Předchozí působení:

  • Městská knihovna v Praze, časopis HIS Voice (šéfredaktor) – dosud, hudební publicista pro A2, Aktuálně, ČRo – Wave, Full Moon, Lidové noviny, Salon Práva aj.

Granty a projekty:

  • Průzkum fondu magnetofonových pásů z fondu Českého muzea hudby se zaměřením na elektroakustickou tvorbu do roku 1989 (DKRVO 2018/xx)

Členství ve vědeckých organizacích:

  • International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) – člen od 2018

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

  • Konference International Association of Sound and Audiovisual Archives 2018, Ghana – říjen 2018