Vědecké zaměření:

 • Česká elektroakustická hudba 20. století
 • Problematika zvukových dokumentů
 • Společenská problematika populární hudby

Vzdělání:

 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – Studium humanitní vzdělanosti, Bc. (2003)

Předchozí působení:

 • Městská knihovna v Praze
 • Časopis HIS Voice – spoluzakladatel, od roku 2015 šéfredaktor
 • Hudební publicista pro A2, Aktuálně, ČRo – Wave, Full Moon, Lidové noviny, Salon Práva aj.

Granty a projekty:

 • Průzkum fondu magnetofonových pásů z fondu Českého muzea hudby se zaměřením na elektroakustickou tvorbu do roku 1989 (DKRVO)

Členství ve vědeckých organizacích:

 • International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) – člen od 2018

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Konference International Association of Sound and Audiovisual Archives 2018, Ghana – říjen 2018
 • Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe, Praha – říjen 2020

Výstavy:

 • Import / Export / Rock’n’Roll – Pohyb hudby v normalizačním Československu. České muzeum hudby 29. 3. 2019 – 30. 6. 2020. Autorský a realizační tým tým: Petr Ferenc, Peter Balog, Mariana Lebedová, Kamila Marešová.