Vzdělání:

 • FF UK

Granty a projekty:

 • Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého v zámeckém parku Vrchotovy Janovice (2007-2009)
 • Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích - vodní nádrž Za vraty (2010)
 • Obnova pilířů u sochy Sv.Jana Nepomuckéh v zámeckém parku ve Vrchotových Janovicích (2011)
 • Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích – revitalizace zeleně (2012-2015)
 • Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích – tůně(2014)
 • Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve VVrchotových Janovicíchh – revitalizace zeleně 2 (2014)
 • Projekt Řetězové provádění (1994-pokračuje)
 • Projekt Restaurování vrtbovských náhrobků na hřbitově ve Vrchotových Janovicích(2014-2015)

Výstavy a muzejní práce:

 • "Mé skvělé Janovice, moje srdce je volné, dávám Vám ho celé", interiéry zámku v době Sidonie Nádherné (2017)
 • "Mapa parku-mapa života" (Víkend otevřených zahrad 2013-pokračuje)

Publikační činnost (výběr):

 • "Vrchotovy Janovice - proměněný zámek v měnícím se parku", Sborník vlastivědných prací Podblanicka, 1/2009, roč. 49, s.155-161
 • "Zážitek v muzeu v hlavní roli" (Řetězové provádění ve Vrchotových Janovicích 1994-2011), Muzejní a vlastivědná práce, 2/2011, roč.49, s. 12-23
 • "Na vlastní kůži“, řetězové provádění ve Vrchotových Janovicích 1994-2014, DaS, 5/2014, 30-31
 • "Zámek Vrchotovy Janovice", Velká kniha o Národním muzeu, 2014, s. 5-13
 • "Restaurování vrtbovských náhrobků, aneb František X. Lederer ve Vrchotových Janovicích" (studie), ZPP, roč. 76, 4/2016, NPÚ, s.441-446D
 • "Zahradnický deník Sidonie Nádherné", Zahrada-park-krajina, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, roč.XXVI., 2/2016, s. 8-13

 

 
Rozumím