Vědecké zaměření / Research focus:

 • Problematika ochrany zvukových dokumentů
  Focusing on a comprehensive solution for the issue of audio documents preservation
 • Průkopníci zvukového průmyslu na území českých zemí a USA 
  Research into sound sources stemming from Czech emigration to the USA in the late 19th and early 20th centuries

Vzdělání / Education:

 • FF UK, Informační studie a knihovnictví (Bc. 2013- 2017)
 • VOŠIS, Služby knihoven (DiS. 2007-2011)

Předchozí působení / Previous employment:

 • Moravská zemská knihovna v Brně (2012-2016)
 • Městská knihovna v Praze (2010-2015)
 • Místní knihovna MČ Praha - Dolní Chabry (2007, 2011-2012)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr) / Internships and important visits abroad (selection):

 • 2018 - Library of Congress - Packard Campus for Audio-visual Conservation (1 týden)
 • 2018 - Indiana University - MDPI (1 týden)
 • 2015 - Library of Congress - Packard Campus for Audio-visual Conservation (1 týden)
 • 2014 – National Film and Sound Archive, Australia (1 týden)
 • 2013 - McGill University - Music Technology Area
 • 2013 - Boston Public Library, Free Library of Philadelphia (1 týden)
 • 2013 - The British Library - Sound and Vision (1 týden)
 • 2011 - University of Edinburgh - Sound Lab, Celtic and Scottish Studies (1 týden)
 • 2011 - National Library of Scotland - Music Collections (1 týden)
 • 2010 - Seattle Public Library, Vancouver Public Library (2 týdny)

Grantové projekty / Research grants

 • 2023-2024 Botstiber Institute for Austrian-American Studies: The First Ethnic Recordings Made by a New Yorker Ed. Jedlička: Mapping Early Sound Recordings Made For Ethnic Minorities that Came to the USA from the Austro-Hungarian Empire – indiviuální
 • 2021-2023 TA ČR ÉTA: Paměť zvuku: evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany (TL05000527, projektu MU, VUT a NM) – hlavní řešitel za Národní muzeum
 • 2021 VISK 7: Komplexní ochrana a digitalizace sbírky zvukových nosičů z pozůstalosti R. A. Dvorského - 2. etapa (projekt NM, VISK 7, 2021) – hlavní řešitel
 • 2020 VISK 1: Virtuální národní fonotéka - 2. etapa: pilotní redesign (projekt NTK, VISK  1, č. proj. 7, 83650/2019) - člen řešitelského týmu
 • 2020 VISK 7: Komplexní ochrana a digitalizace sbírky zvukových nosičů z pozůstalosti R. A. Dvorského - 1. etapa (projekt NM, VISK 7, 2020) – hlavní řešitel
 • 2019-2023: Historie zvukových dokumentů na území ČR a USA ve sbírkách NM se zaměřením  převážně na období 1899–1960 a s důrazem na problematiku prodejců fonografických válečků a gramofonových desek v daném období. (dílčí cíl 24.II, projekt NM, DKVRO NM 2019-2023) – hlavní řešitel
 • 2019-2023: Komplexní pracovní postupy a funkční nástroje v rámci procesu ochrany a digitalizace zvukových dokumentů za účelem jejich zavedení do interní praxe digitalizace zvukových dokumentů v NM. (dílčí cíl 24.I, projekt NM, DKVRO NM 2019-2023) – hlavní řešitel
 • 2019 VISK 7: Pilotní projekt digitalizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby (projekt NM, VISK 7, 2019) – hlavní řešitel
 • 2018-2022 NAKI II: Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích (projekt NM, NAKI II 2018-2022, č.proj.DG18P02OVV032) – hlavní řešitel
 • 2017 VISK 1: ProArc - podpora zvukových dokumentů (projekt KNAV, VISK 1, 2017) - spoluřešitel
 • 2017-2018: Výzkum produkce zvukového průmyslu pro krajany ve Spojených státech amerických (projekt NM, DKVRO NM, č. proj. 2017/45, 2018/48) – hlavní řešitel
 • 2016-2018: Průzkum fondu Českého muzea hudby se zaměřením na českou produkci standardních gramofonových desek o velikosti 30cm do roku 1946 (projekt NM, DKVRO NM, č. proj. 2016/47, 2017/44, 2018/47) – hlavní řešitel
 • 2016 VISK 1: Gramatika etiket gramofonových desek : pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946 (projekt NM, VISK 1, 2. kolo, č. proj. 2/2016) – hlavní řešitel
 • 2016 VISK 1: Principy péče o zvukové dokumenty: mezinárodní standard a jeho aplikace v praxi v paměťových institucích České republiky (projekt MZK, VISK 1, č. proj. 3/2016) – hlavní řešitel
 • 2014 FF UK 2014: Výzkum produkce českých zvukových nosičů se zaměřením na gramofonovou firmu ESTA do roku 1946 (projekt Vnitřní granty FF UK pro rok 2014) – hlavní řešitel
 • 2013-2016: Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - Moravská zemská knihovna v Brně, řešitel části Kulturní dědictví - Garant řešení problematiky ochrany zvukového dědictví
 • 2012 VISK 3: Digitalizace gramofonových desek a úprava Krameria 4 pro jejich zpřístupňování (projekt MZK, VISK 3, č. proj. 349/2012) – člen řešitelského týmu 

Členství ve vědeckých organizacích / Membership in scientific organizations:

 • International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) - člen od 2017
 • Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC) – člen od 2017
 • Association for Recorded Sound Collections (ARSC) – člen od 2015
  • Předseda/Chair of Discography Committee – 2020-2021
  • Sekretář/Secretary of Discography Committee - 2021 -
 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) – člen od 2014
 • International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) – člen od 2012
  • Předseda/Chair of Discography Committee – 2015-2019
  • Sekretář/Secretary of Discography Committee - 2023 -
  • Vice-Chair of Research Archives Section - 2023 -

Ocenění / Awards:

 • 2023 - Botstiber Institute for Austrian-American Studies - individual research grant
 • 2017 – Cena ARSC Awards for Excellence americké asociace ocenila publikaci Recorded Sound in Czech Lands 1900–1946. Cena v kategorii "Best Historical Research on General Recording Topics".
 • 2016 – Cena INFORUM 2016 (ocenění Virtuální národní fonotéky) za nejvýznamnější a nejlepší český produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou oblast.

Aplikovaný výzkum  / Applied research:

Certifikované metodiky / Certified methodologies

 • IŠTVÁNEK, Matěj,  Martin MEJZR, Marian SCHÜLLER, Filip ŠÍR a Geoff TYSON. Metodika digitalizace fonografických válečků: proces a postupy digitálního přepisu fonografických válečků na přístroji Endpoint. Praha: Národní muzeum, 2022. [online]. Dostupné z WWW: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-501604 (rok uplatnění 2022)
 • BEZĎEK, Ladislav, Gabriel GÖSSEL, Michal STUDNIČNÝ a FILIP ŠÍR. Archivní záznam věrohodného obrazu etikety gramofonové desky: standardní postupy digitalizace s důrazem na tiskovou reprodukci etikety gramofonové desky za účelem jejího dlouhodobého uchování. Praha: Národní muzeum, 2020. [online]. Dostupné z WWW: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-453575 (rok uplatnění 2021)
 • ALLEN, Anthony, Helena NOVOTNÁ, Martin MEJZR a Filip ŠÍR. Manipulace s historickými zvukovými nosiči a jejich ochrana : základní podmínky a postupy dlouhodobé fyzické ochrany fonografických válečků a standardních gramofonových desek. Praha: Národní muzeum, 2019. [online]. Dostupné z WWW: http://invenio.nusl.cz/record/411114 (rok uplatnění 2020)
 • ŠÍR, Filip a Petr ŽABIČKA. Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek a dalších zvukových dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. [online]. Dostupné z WWW: http://goo.gl/kt0sr5.

Funkční vzorek / Functional sample

 • ŠÍR, Filip a Martin MEJZR. Mobilní box pro manipulaci s gramofonovými deskami. Praha : Národní muzeum, 2022. 
 • ŠÍR, Filip a Martin MEJZR. Archivační krabice na fonografické válečky. Praha : Národní muzeum, 2020. 
 • ŠÍR, Filip a Martin MEJZR. Ochranný kotouč etiket gramofonové desky. Praha : Národní muzeum, 2019.  
 • ŠÍR, Filip a Michal STUDNIČNÝ. Specializovaný nástroj na uchycení gramofonových desek. Praha : Národní muzeum, 2018.

Specializovaná databáze / Specialized database

 • ŠÍR, Filip, Michal STUDNIČNÝ a Martin MEJZR. Význační pražští prodejci ze sbírek Národního muzea, 1900 - 1938. Praha: Národní muzeum, 2023. Dostupné z: https://prodejci.nm.cz/seznam/vyznamni-prazsti-prodejci/ . (rok uplatnění )
 • ŠÍR, Filip a Martin MEJZR. Databáze diskografických záznamů nahrávek gramofonové firmy Ultraphon. Praha: Národní muzeum, 2023. Dostupné z: http://diskografie.nm.cz/labely/ultraphon/. (rok uplatnění 2023)
 • ŠÍR, Filip. International Bibliography of Discographies. Praha: Národní muzeum, 2018. Dostupné z: ibd.iasa-web.org. (rok uplatnění 2019)

Specializovaný software / Specialized software

 • ŠÍR, Filip a Martin MEJZR. Software pro verifikaci diskografických záznamů. Praha: Národní muzeum, 2023. Dostupné z: https://github.com/filipsir/discography-tool-software 
 • HERUDKOVÁ, Markéta, Filip KERSCH, Martin LHOTÁK Martin, Filip ŠÍR, Kateřina ŠÍROVÁ VOJÍŘOVÁ a Markéta TŮMOVÁ. Modul zvukový přehrávač pro Kramerius. Praha: Knihovna AV ČR, 2021. Dostupné z: https://github.com/ceskaexpedice/kramerius-music-frontend
 • LHOTÁK Martin, Filip ŠÍR, Kateřina ŠÍROVÁ VOJÍŘOVÁ a Markéta TŮMOVÁ. Modul fonoválečky pro ProArc. Praha: Knihovna AV ČR, 2020. Dostupné z: https://github.com/proarc/proarc/wiki/fonovalecky

Audiovizuální dílo / Audio-visual work

 • ŠÍR, Filip a Lucie VEČERNÍKOVÁ. Ed. Jedlička. Praha: Národní muzeum, 2023. (rok uplatnění )
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Naše zlatá republika. Praha: Národní muzeum, 2020. (rok uplatnění 2020)
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Bohemia on Record. Praha: Národní muzeum, 2018. (rok uplatnění 2018)

Publikační činnost  / Publications:

Monografie / Monographs

 • BACHTÍKOVÁ, Adéla, Gabriel GÖSSEL a Filip ŠÍR. Sto plus jedna etiketa. Nahrávky na gramodeskách z éry mechanického záznamu zvuku 1900–1926. Praha: Národní muzeum, 2019. 228 stran. ISBN 978-80-7036-616-5.
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Bohemia on Records: Early Czech Sound Recordings in the USA = Krajané za velkou louží: historické české nahrávky v USA. Praha: Národní muzeum, 2018. 115 stran. ISBN 978-80-7036-565-6.
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Gramatika etiket gramofonových desek: pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946. Praha: Národní muzeum, 2016. 80 stran. ISBN 978-80-7036-517-5.
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Recorded Sound in Czech Lands 1900-1946. 1. edition. Brno: The Moravian Library, 2016. 205 stran. ISBN 978-80-7051-218-0.
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR, (eds.). Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6.

Studie a články / Studies and articles (výběr/selection)

 • STUDNIČNÝ, Michal, Martin MEJZR a Filip ŠÍR. Prodejci zvuku online: vznik a vývoj databáze zaměřené na osobnosti raného zvukového průmyslu v českých zemích. ProInflow, 15(2), 176–192. https://doi.org/10.5817/ProIn2023-36926
 • BENETKOVÁ, Barbora Mašek, Korandová, Petra, Boumová, Kristýna, Sýkorová, Hana, Kadavá, Jana, Studničný, Michal, Šefců, Radka, Mejzr, Martin and Šír, Filip. "Degradation marks of phonograph cylinders from Tesař’s opera collection" KOM – Corrosion and Material Protection Journal, vol.66, no.1, 2022, pp.150-159. https://doi.org/10.2478/kom-2022-0020
 • VEČERNÍKOVÁ, Lucie, Filip ŠÍR a Tomáš SLAVICKÝ. Eduard Jedlička: Americký sen zlatníka z Moravy. In Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60 (1), 40-49. DOI: 10.37520/mmvp.2022.005. Dostupné z: https://emuzeum.cz/file/8518f3a8333dabcf1cb450968d02d237/70456/MMVP1_2022.pdf
 • BENETKOVÁ, Barbora Mašek, MEJZR, Martin, ŠEFCŮ, Radka, Filip, ŠÍR. Průzkum sbírky fonografických válečků Českého muzea hudby. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2019, 57(2), 59-70. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2019.014. ISSN 1803-0386.Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/57-2/pruzkum-sbirky-fonografickych-valecku-ceskeho-muzea-hudby
 • GÖSSEL, Gabriel, Martin MEJZR, Michal STUDNIČNÝ a Filip ŠÍR. Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea - Českého muzea hudby. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2019, 11(2). ISSN 1804-2406.
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Texty populárních písní z období protektorátu. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Lucie Antošíková (ed.). Academia, Praha 2017. ISBN 978-80-200-2803-7.
 • OSTRÁKOVÁ, Natalie a Filip ŠÍR. Zvukové dokumenty ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého uchovávání v ČR. Přípravná studie NK ČR k možnosti dlouhodobého uložení digitalizovaných dat. Knihovna: knihovnická revue. 2017, 28(1), 5–19. ISSN 1801-3252.
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. The Catalogues of Record Companies of the Early 20th Century. The Grey Journal (TGJ) : An international journal on grey literature; GreyNet International, Grey Literature Network Service. Amsterdam: TextRelease, 2017. 51-55. ISSN 1574-180X (PDF).
 • HOROVÁ, Iva – NOVOTNÁ, Helena – ŠÍR, Filip. Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí. In: INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 24.-25. května 2016 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2016. Dostupné z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2016/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.
 • HOROVÁ, Iva – MORAVČÍKOVÁ, Veronika – ŠÍR, Filip. Zvukové dokumenty nejen v paměťových institucích – náš společný problém. In : Informačné technológie a knižnice. [online]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/4/zvukove-dokumenty-nejen-v-pametovych-institucich-nas-spolecny-problem.html?page_id=3075. ISSN 1336-0779
 • HOROVÁ, Iva – ŠÍR, Filip. Zachraňme naše zvukové dědictví aneb co můžeme nabídnout našim uživatelům? In: Knihovny současnosti : 8. - 10. září 2015, Olomouc. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/sbornik/.
 • HOROVÁ, Iva – ŠÍR, Filip. Kulturní dědictví ČR na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti v 21. století. In: Infos 2015 : 39. medzinárodné informatické sympózium : 14.–17. apríla 2015, Stará Lesná. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015, 524 s. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/infos-2015/zbornik-infos-2015.html.
 • ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka aneb starý zvuk nerezaví. In: Duha [online]. 2015, roč. 29, č. 2. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-aneb-stary-zvuk-nerezavi. ISSN 1804-4255.
 • ŠÍR, Filip. Terénními projekty k Virtuální národní fonotéce. In: Inflow [online]. 22.7.2015. Dostupné z: http://www.inflow.cz/terennimi-projekty-k-virtualni-narodni-fonotece.
 • GÖSSEL, Gabriel – HOROVÁ, Iva – INDRÁK, Michal – ŠÍR, Filip – ŠKOPÍK, Michal – ŽABIČKA, Petr. Návrh Koncepce pro ochranu a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR. 2015. Dostupné z: http://goo.gl/sH5D50.
 • ŠÍR, Filip. Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2014, 6(1). ISSN 1804-2406.         
 • ŽABIČKA, Petr – ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka jako projekt Moravské zemské knihovny v Brně. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3. ISSN 1804-4255.
 • ŠÍR, Filip – ŽABIČKA, Petr. Virtuální národní fonotéka. Knihovna plus [online], 2014, 10(2). ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus142/sir.htm.
 • ŠÍR, Filip – VOJÍŘOVÁ, Kateřina. Projekt Digitalizace dlouhohrajících desek v Městské knihovně v Praze. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(2), s. 54-58. ISSN 0011-2321.
 • ŠÍR, Filip – ŽABIČKA, Petr. Virtual National Phonotheque in Czech Republic. Poster prezentovaný na konferenci IASA 2014 Annual Conference, Cape Town, South Africa, 2014. Dostupné z: http://2014.iasa-web.org/virtual-national-phonotheque-czech-republic.html.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):
Active participation in major international conferences (selection):

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
Association for Recorded Sound Collections (ARSC) – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC) - 2017, 2018
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) - 2018, 2019, 2022