• Licence MK ČR na restaurování uměleckořemeslných děl z barevných obecných kovů vyjma cínařských technik.
  • Licence MK ČR na restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů – archeologických kovů.

Specializace:

  • konzervování a restaurování historických předmětů a archeologických nálezů ze železných, obecných a drahých kovů
  • výroba kopií a rekonstrukcí historických a archeologických předmětů z obecných a drahých kovů

Vzdělání:

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, obor Konzervátorství a restaurátorství

Členství v odborných společnostech:

Komise konzervátorů a restaurátorů AMG

Bibliografie:

  • FOŘT M.: Restaurování lovecké kuše z Historického muzea NM v Praze. Brych V. (ed.):ARMA DIABOLI – O kuši a střelcích, Národní muzeum, 2013, s. 83–86.
  • DRÁBKOVÁ K.; et al.: Konzervátorská pracoviště Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy, 2010.