Vědecké zaměření:

 • hudební věda, organologie

Vzdělání:

 • 1994–2006 Università degli Studi in Lecce, Itálie (Univerzita v Lecce), Facoltà di beni culturali, studijní obor hudební věda (závěrečná zkouška spojená s obhajobou diplomové práce na téma Miroslav Venhoda e i Madrigalisti di Praga [Miroslav Venhoda a Pražští madrigalisté]
 • 2001–2007 soukromé studium hry na violoncello u profesora Rudolfa Lojdy v Praze (člen Českého noneta a profesor Hudební Akademie múzických umění v Praze)
 • 1993–2000 Conservatorio di Musica „Niccolò Piccinni“ in Bari, Itálie (Hudební konzervatoř Niccolò Piccinniho v Bari), studijní obor violoncello 
  Accademia Musicale Pescarese, Pescara, Itálie – mistrovský kurz hry na violoncello (mistr Radu Aldulescu)
 • 1998–1999 Accademia Musicale Peascarese, Pescara, Itálie – akademický kurz hry na violoncello (mistr Luigi Piovano)
 • 1997 Scuola Civica Musicale „Florindo Ritucci Chinni“ Cittá del Vasto, Itálie – mistrovský kurz hry na violoncello (mistr Luigi Piovano)
 • 1996 Fondazione TERCAS Teramo Istituto Musicale Pareggiato „G. Braga“ Teramo, Itálie – mistrovský kurz hry na violoncello (mistr Luigi Piovano)
  Roccaraso in Musica, Associazione Musicale „Alessandro Santoro“, Roccaraso, Itálie – mistrovský kurz hry na violoncello – hudební interpretace (mistr Luigi Piovano)
 • 1989–1994 pedagogické lyceum, Vito Fornari, Molfetta, Itálie

Předchozí působení:

 • 2010–dosud: Národní muzeum – České muzeum hudby – ředitel
 • 2008–2015: Národní muzeum – České muzeum hudby – vedoucí oddělení hudebních nástrojů
 • 2007: Národní muzeum – České muzeum hudby – kurátor oddělení hudebních nástrojů
 • 2002–2007: Pražští madrigalisté – hráč na barokní violoncello a gambu, zajišťování hudebních materiálů, organizace koncertů
 • 1996–1999: Associazione Culturale Musicale e Teatrale „La Lira“, Molfetta, Itálie – violoncellista
 • 1992–1995: Associazione  Musica Cultura e Tradizione „Luigi Capotorti“, Molfetta, Itálie – violoncellista

Muzejní práce:

 • 2012, Kouzelné hrací strojky, výstavní cyklus Monarchie, Národní Muzeum – komisař

Pedagogická činnost:

 • 2008–dosud: Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou – učitel hry na violoncello
 • 1999–2003: Associazione Polifonica onlus Accademia Popolare Musicale, Giovinazzo, Itálie – pedagog hry na violoncello, hudební historie a hudební teorie

Ostatní aktivity:

 • Člen Ediční rady Národního muzea
 • Interní Člen Rady pro výstavní činnosti Národního muzea
 • Člen Pracovní skupiny k programu UNESCO „Paměť světa“
 • Člen Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí MK ČR
 • Mezinárodní konzervatoř Praha – člen zkušební komise pro praktické absolventské zkoušky – obor hudba – strunné nástroje (2014/2015)
 • Čestný člen Galpin Society  For the Study of Musical Instruments (od roku 2012)
 • Člen redakční rady časopisu „Muzikologické fórum“ (od roku 2012)
 • Člen redakční rady časopisu „Musicalia“ (od roku 2009)
 • Člen Výstavní a programové rady Národního technického muzea (od roku 2011)
 •  Člen odborné poroty 6. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (2010)

Bibliografie:

 • Hudební sbírka Ondřeje Horníka II. – Hudební nástroje, spoluautor katalogu (2012)