Vědecké zaměření / Scientific focus

 • Výzkum biodiverzity vybraných skupin obratlovců, zvláště obojživelníků (Amphibia), plazů (Reptilia) a netopýrů (Chiroptera) palearktické a afrotropické oblasti, za využití molekulárních fylogenetických a fylogeografických metod a evolučně-ekologického přístupu; ochrana ohrožených druhů.
 • Biodiversity research of selected groups of vertebrates, particularly amphibians, reptiles and bats from the Palearctic and Afrotropic ecozones using molecular-phylogenetic and phylogeographic methods, evolutionary-ecological approaches; and conservation of endangered species.

Vzdělání / Education

 • Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University in Prague
 • 2003 Mgr. (MSc.)
 • 2008 RNDr. (Rerum Naturalium Doctor)
 • 2010 Ph.D. (Philosophiae Doctor) Faculty of Science, Charles University in Prague & Institute of Animal Physiology and Genetics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic, Libechov; Thesis: Phenotypic and molecular approaches in the systematics of the Palearctic and Neotropic tree frogs, Hyla and Osteocephalus (Amphibia: Hylidae). Charles University, Prague 2009.

Výzkumné stáže / Research fellowships

 • 2006 Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Sciences, Madrid, Spain (Dr. M. García-Paris). Research fellowship of the European Commission’s Research Infrastructure Action (the SYNTHESYS Project No. ES-TAF-2532).

Granty / Grant projects

 • Internal project VaV NM (2009–2010): Molecular phylogeography of the Slow Worm (Anguis), Reptilia: Anguidae. Principal investigator.
 • GA ČR 206/05/2334 (2005–2007): Phenotypic and molecular phylogeography of Central Europe and the Mediterranean: A comparison of ten vertebrate model taxa. Member of the research team.

Pedagogická činnost / Teaching experience

 • Externí spolupráce s katedrou zoologie PřF UK Praha.
 • External cooperation with the Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University in Prague.

Členství ve vědeckých společnostech / Memberships in scientific societies

 • Societas Europaea Herpetologica
 • Herpetological Association of Africa
 • Česká herpetologická společnost (člen výboru)
 • Czech Herpetological Society (committee member)

Terénní expedice / Field expeditions

 • Evropa, Blízký východ, severní i subsaharská Afrika
 • Europe, Middle East, North and Tropical Africa

Vybrané popularizační články

 • Gvoždík V., 2008: Jedový aparát plazů a fylogeneze. Vesmír 87 (138)/2: 92–102.