Vědecké zaměření

 • Taxonomie a zoogeografie brouků (Coleoptera: Gyrinidae, Dytiscidae; Callirhipidae, Eulichadidae)

Vzdělání

 • 1996–2001: Obor biologie, PřF UK, Praha (Mgr.). Diplomová práce: Hydradephaga (Coleoptera) Chebské a Sokolovské pánve.
 • 2001–2009: Obor Zoologie, PřF UK, Praha (Ph.D.). Disertační práce: Taxonomie brouků čeledí Eulichadidae a Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia).

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

 • studijní pobyty v zahraničních muzeích (Basilej, Londýn, Mnichov, Paříž, Stuttgart, Vídeň,…)
 • terénní zkušenosti: Bulharsko (1998, 1999); Čína (2005, 2007, 2011); Indonésie (2011), Irán (2000, 2006); Jemen (2011), Laos (2010), Malajsie (2009), Řecko (2007); Turecko (1996, 1997, 2001, 2003, 2004)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních)

 • Biodiverzita hmyzu ostrova Sokotra (Jemen)
 • Faunistika vodních brouků (Coleoptera: Gyrinidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae) České republiky
 • Revize brouků čeledi Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia)
 • Taxonomie a zoogeografie vybraných skupin potápníků (Coleoptera: Dytiscidae) Blízkého Východu
 • Taxonomie, ekologie a ochrana vodních a edafických brouků biodiverzitních center Číny

Granty

 • 2010: Řešitel projektu SYNTHESYS, Swedish Museum of Natural History, Stockholm – A taxonomic revision of the endemic Madagascan genus Madaglymbus (Coleoptera: Dytiscidae)
 • 2008–201: Řešitel grantu GA MK ČR – Katalogizace a zpřístupnění typového materiálu brouků (Coleoptera) uložených v Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze (s Biologickým centrem AV ČR, České Budějovice)
 • 2008: Řešitel projektu SYNTHESYS, Natural History Museum London – World catalogue of the family Callirhipidae (Coleoptera)
 • 2007–2010 Spoluřešitel grantu GA MK ČR – Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů (s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)
 • 2005 Řešitel projektu SYNTHESYS, Naturhistorisches Museum Wien – Revision of the genus Eulichas (Coleoptera: Eulichadidae)

Pedagogická činnost

 • Účast na výuce katedry zoologie PřF UK (Terénní cvičení ze zoologie)

Muzejní práce (výstavy)

 • 2010: Komisař výstavy „Zpívající hmyz“ (15.12. 2010 – 20. 2. 2011)
 • 2015 spoluautor expozice „Archa Noemova“ (6. 5. 2015 – 3. 3. 2019 )

Ostatní aktivity

 • Člen výboru České spol. entomologické, Praha.
 • Člen mezinárodního sdružení: „Balfour-Browne club – a group dedicated to study of water beetles“.
 • Člen redakčních rad odborných časopisů (Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae; Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis; Folia Heyrovskyana)

Účast na konferencích

 • Konference 15 let Národního parku Podyjí. – výzkum a ochrana; 1–3.XI.2006 Znojmo, Česká republika. REITER A. & HÁJEK J.: Predaceous diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) of the Znojmo region. (poster)
 • Konference FossilsX3; 4–9.V. 2007 Vitoria-Gasteiz, Alava, Španělsko. FIKÁČEK M., HÁJEK J. & PROKOP J.: New records of the Water Beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from the Central European Oligocene-Miocene deposits. (poster)
 • Konference Immature Beetles Meeting 2009; 1–2.X. 2009 Praha, Česká republika. FIKÁČEK M. & HÁJEK J.: Biology and larval morphology of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae). (přednáška) 

Bibliografie

 • Hájek J. 1999: New and interesting records of diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) from Slovakia. Klapalekiana, 35:103-104.
 • Mikát M. & Hájek J. 1999: Druhý příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) přírodní památky „Na Plachtě“ v Hradci Králové – 1. dodatek. (The second contribution to the knowledge of the beetle fauna (Coleoptera) in the Nature Monument "Na Plachtě" (Hradec Králové, Czech Republic)). Acta Musei Reginaehradecensis, series A, 27: 129-149 (in Czech with English abstract).
 • Šťastný J., Boukal M., Boukal D.S. & Hájek J. 1999: Coleoptera: Hydradephaga. In:Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds.). Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 101: 241-250.
 • Hájek J. & Mocek B. 2000: Výskyt šídlatky kroužkované – Sympecma annulata (Sélys, 1887), (Odonata: Lestidae) v České republice. (The occurrence of the dragonfly Sympecma annulata (Sélys, 1887), (Odonata: Lestidae) in the Czech Republic.), pp. 52–59 (in Czech with English summary). In: Hanel L. (ed.): Vážky 2000: Sborník referátů III. Celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko 15.-18.6.2000. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim, 192 pp.
 • Hájek J., Šťastný J. & Čtvrtečka R. 2001: Výskyt potápníka Hydrovatus cuspidatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. (The occurrence of the diving beetleHydrovatus cuspidatus (Coleoptera: Dytiscidae) in the Czech Republic.).Klapalekiana, 37: 174–177 (in Czech with English summary).
 • Hájek J. 2003: Dytiscidae: III. The genus Laccophilus Leach in China (Coleoptera), pp. 115–123. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): Water Beetles of China, Vol. III. Zoologisch-Botanische Gesellchaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, Wien, VI + 572.
 • Boukal D.S., Fikáček M., Hájek J., Šťastný J. & Trávníček D. 2003: Water Beetles of the Novohradské hory Mts., pp. 163–174. In: Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 221 pp.
 • Hájek J. 2004: Rozšíření potápníků Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. (The Distribution of the diving beetles Dytiscus latissimus and Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) in the Czech Republic.). Klapalekiana, 40: 13–23 (in Czech with English summary).
 • Prokop J., Nel A., Hájek J. & Bubík M. 2004: First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the base of Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia). Geologica Carpathica, 55: 469–473.
 • Hájek J. & Fery H. 2004: The water beetles (Coleoptera: Hydradephaga) of Afghanistan with particular emphasis on the collection of the Moravian Museum Brno, Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 89: 25–51.
 • Hájek J. 2005: More informations about Canthydrus diophtalmus (Reiche & Saulcy, 1855) in Turkey. Latissimus, 19: 19–20.
 • Kadlec S. & Hájek J. 2005: Xestoleptura nigroflava, a new genus of longhorn beetle for Europe (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae). Folia Heyrovskyana, 12(2004): 161–166.
 • Wewalka G., Balke M., Hájek J. & Hendrich L. 2005: Two new species of Anginopachria Wewalka, Balke & Hendrich from Malaysia and Thailand (Coleoptera: Dytiscidae). Koleopterologische Rundschau, 75: 45–51.
 • Hájek J., Fery H. & Erman Ö.K. 2005: Hygrotus (Coelambus) ahmeti sp. nov. (Coleoptera: Dytiscidae) from north-eastern Turkey. Aquatic Insects, 27: 261–268.
 • Trávníček D., Hájek J. & Fikáček M. 2005: Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae). (Water beetles of the ponds in the Žďárské vrchy Pla (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae)). Acta Rerum Naturalium, 1: 117–125 (in Czech with English summary).
 • Hájek J. & Šťastný J. 2005: Two new species of Laccophilus Leach, 1815 (Coleoptera: Dytiscidae) from India and Borneo with notes on other species of the genus. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 45: 51-58.
 • Pederzani F. & Hájek J. 2005: Copelatus mahajanga sp. nov. from Madagascar (Insecta Coleoptera Dytiscidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 21: 103-107.
 • Hájek J. & Šťastný J. 2005: Dytiscidae (potápníkovití) [třída / class: Insecta; řád / order: Coleoptera], pp. 414–416. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, 758 pp (In Czech and English).
 • Hájek J. 2005: Gyrinidae (vírníkovití) [třída / class: Insecta; řád / order: Coleoptera], pp. 417-418. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, 758 pp (in Czech and English).
 • Hájek J. 2006: Agabus balcanicus – a junior synonym of Agabus dilatatus (Coleoptera: Dytiscidae) with new records of diving beetles from Bulgaria. Folia Heyrovskyana, 13(2005): 173-178.
 • Jäch M.A. & Hájek J. 2006: Eulichadidae, p. 455. In: Löbl I. & Smetana A. (eds):Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. Stenstrup: Apollo Books, 690 pp.
 • Hájek J. 2006: Callirhipidae, pp. 61-62; 455-456. In: Löbl I. & Smetana A. (eds):Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. Stenstrup: Apollo Books, 690 pp.
 • Hájek J. 2006: The westernmost record of Oriental Neptosternus circumductus, and the review of Dytiscidae (Coleoptera) of Baluchistan (Iran, Pakistan). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 46: 43–56.
 • Hájek J. & Brancucci M. 2006: Platambus striatus (Zeng & Pu 1992) a valid species from south-western China (Coleoptera: Dytiscidae). Linzer Biologische Beiträge, 38: 1397–1402.
 • Hájek J. 2007: Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) I. Introduction, morphology of adults, key to subgenera and species groups, and taxonomy of E. funebris species group. Zootaxa, 1260: 1–35.
 • Hájek J. 2007: Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae. Folia Heyrovskyana, Series B, 9: 1–13.
 • Cséfalvay R. & Hájek J. 2007: First record of Hydroporus hebaueri in Slovakia (Coleoptera: Dytiscidae). Entomological Problems, 37: 81–82.
 • Boukal D. S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J. & Trávníček D. 2008: Katalog vodních brouků České republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic. (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43(2007), Supplementum: 1–289.
 • Fikáček M., Hájek J. & Prokop J. 2008: New records of the water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from the central European Oligocene-Miocene deposits, with a confirmation of the generic attribution of Hydrobiomorpha enspelense Wedmann, 2000. Annales de la Société Entomologique de France (Nouvelle Série), 44: 187–199
 • Hájek J. 2008: A new species of Eulichas (Coleoptera: Eulichadidae) from Laos.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 48: 67–72.
 • Hájek J. 2008: A taxonomic review of the Callirhipidae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia) of the Afrotropical region. Annales Zoologici, 58: 567–572.
 • Hájek J. & Fikáček M. 2008: A review of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae): taxonomic revision, larval morphology, notes on wing polymorphism, and phylogenetic implications. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 48: 655-676.
 • Hájek J. & Wewalka G. 2009: New and little known species of Hydroglyphus(Coleoptera: Dytiscidae) from Arabia and adjacent areas. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 93–102.
 • Švihla V. & Hájek J. 2009: Taxonomic changes in eastern Mediterranean Malachius (Coleoptera: Malachiidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 217–224.
 • Bezděk A. & Hájek J. 2009: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeoidea: Bolboceratidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Ochodaeidae and Trogidae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 297–332.
 • Hájek J. 2009: Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Dytiscidae. Folia Heyrovskyana, Series B, 13: 1–32.
 • Hájek J. 2009: Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) II. E. dudgeoni species group. Zootaxa, 2192: 1–44
 •  Hájek J. & Biström O. 2009: Uvarus occultus (Sharp) comb.n., the first Palaearctic member of the genus Uvarus Guignot. Koleopterologische Rundschau, 79: 1–3.
 • Batelka J. & Hájek J. 2009: A taxonomic review of the genus Eorhipidius (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae), with description of three new species from Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 769–782.
 • Hájek J. & Csabai Z. 2009: First records of Ilybius pseudoneglectus in Hungary (Coleoptera: Dytiscidae). Folia Entomologica Hungarica, 70: 87-91.
 • Hájek J. 2009: Yola orientalis sp. nov. – an unexpected new species from Cambodia, South-Eastern Asia (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia et Collectiones Frey, 31: 37–40.
 • Hájek J. 2009: Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) nalezena v České republice. (Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) found in the Czech Republic). Klapalekiana, 45: 229–232.
 • Hájek J. 2010: Brachypsectra kadleci sp. nov. from western Iran – the first Palaearctic member of the family Brachypsectridae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia). Annales Zoologici, 60: 29–33.
 • Bezděk A. & Hájek J. 2010: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic.Scarabaeidae: Dynamopodinae, Dynastinae, Melolonthinae and Rutelinae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 50: 279–320.
 • Hájek J. & Fikáček M. 2010: Taxonomic revision of the Hydroporus bodemeyeri species complex (Coleoptera: Dytiscidae) with a geometric morphometric analysis of body shape within the group. Journal of Natural History, 44: 1631–1657.
 • Batelka J. & Hájek J. 2010: Taxonomy and distribution of the genus Pterydrias Reitter and confirmation of its synonymy with Eorhipidius Iablokoff-Khnzorian (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae). Zootaxa, 2566: 64–68.
 • Hájek J., Hendrich L., Hawlitschek O. & Balke M. 2010: Copelatus sibelaemontis sp. nov. from the Moluccas with generic assignment based on morphology and DNA sequence data (Coleoptera: Dytiscidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 50: 437–443.
 • Bezděk A. & Hájek J. 2010: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic.Scarabaeidae: Cetoniinae (including Trichiini) and Valginae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 50: 629–655.
 • Fikáček M., Hájek J. & Schmied H. 2011: On the identity of the fossil hydrophilid beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera: Hydrophilidae, Dytiscidae). Zookeys, 78: 15–25.
 • Hájek J. 2011: Order Coleoptera, family Gyrinidae, pp. 123–125. In: Harten A. van(ed.): Arthropod fauna of the UAE IV. Abu Dhabi: Multiply Marketing Consultancy Services, 832 pp.
 • Hájek J. & Brancucci M. 2011: Order Coleoptera, family Dytiscidae, pp. 126–143. In:Harten A. van (ed.): Arthropod fauna of the UAE IV. Abu Dhabi: Multiply Marketing Consultancy Services, 832 pp.
 • Jelínek J. & Hájek J. 2011: Order Coleoptera, family Nitidulidae, pp. 224–232. In:Harten A. van (ed.): Arthropod fauna of the UAE IV. Abu Dhabi: Multiply Marketing Consultancy Services, 832 pp.
 • Hájek J. 2011: World catalogue of the family Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia), with nomenclatural notes. Zootaxa, 2914: 1–66.
 • Bezděk A. & Hájek J. 2011: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum Natural (History) in Prague, Czech Republic.Scarabaeidae: Scarabaeinae: Ateuchini and Canthonini. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 51: 349–378.
 • Hájek J., Yoshitomi H., Fikáček M., Hayashi M. & Jia F.-L. 2011: Two new species of Satonius Endrödy-Younga from China and notes on the wing polymorphism of S. kurosawai (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae). Zootaxa, 3016: 51–62.
 • Hájek J., Šťastný J., Boukal M. & Fery H. 2011: Updating the eastern Mediterranean Deronectes (Coleoptera: Dytiscidae) with the description of two new species from Turkey. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 51: 463–476.
 • Trávníček D., Hájek J., Straka M. & Sychra J. 2011 Adephagan and hydrophiloid water beetles (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae) of the Bílé Karpaty PLA (Czech Republic), pp. xx-xx. In: Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (Eds): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 98, in press.
 • Jelínek J., Lasoń A. & Hájek J. 2012: Glischrochilus (Librodor) forcipatus (Fairmaire, 1889) rediscovered (Coleoptera: Nitidulidae). Zootaxa, 3202: 58–64.
 • Bezděk A. & Hájek J. 2012: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic.Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini, Eurysternini, Gymnopleurini and Oniticellini.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 52: in press.
 • Král D. & Hájek J. 2012: Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 52: in press.