Vědecké zaměření:

Československý exil a nezávislá literatura v období normalizace 1969-1989

Vzdělání:

1991-1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Granty a projekty:

 • 2005-2011 spolupráce na projektu "Osobnosti české vědy a kultury. Souhrn a hodnocení pramenných svědectví ze sbírek Národního muzea", vědecko výzkumný záměr NM za podpory Ministerstva kultury ČR (MK 00002327202)
 • 2016-2019 výzkumný pracovník projektu Evropské unie Horizon 2020, grantová smlouva č. 692919 (COURAGE "Kulturní opozice - porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku"
 • 2018-2019 výzkumný pracovník projektu Czechoslovak Dissidents and Exiles, 1968−1989, Part II: Working for an Open Society - the Archive Collections of the Czechoslovak Documentation Centre, Open Society Foundations, Foundation to Promote Open Society ("FPOS"), New York, USA


Výstavy a muzejní práce:

 • ... a přijely tanky, Národní muzeum, 2008, spoluautorka
 • Archiv Svobody na zámku Schwarzenbergu, Museum Kampa, 2011, autorka
 • H.Gordon Skilling: život a dílo, Museum Kampa, 2012, spoluautorka
 • Německý podzim 1989 v Praze. Cesta východoněmeckých občanů ke svobodě, Národní památník na Vítkově, 2014, spoluautorka
 • Ivan Medek. Nesmlouvavě přímý gentleman, Národní památník na Vítkově, 2015, komisařka a spoluautorka výstavy
 • Pavel Tigrid. Hlas svobody, Národní památník na Vítkově, 2017, komisařka a spoluautorka výstavy

 

Publikační činnost (výběr):

 • Hanáková, J., Edice českého samizdatu: 1972-1991, Praha 1997, 368 s.
 • Hanáková J. Československé dokumentační středisko 1948-1989, in: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2008, roč. 46, č. 2, s. 48-52.
 • Hanáková, J., Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň, In: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. 2010, č. 1, s. 56-61.
 • Hanáková, J. (ed.), Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu, Praha 2011, 191 s. Hanáková J. - Prečan, V., Gordon Skilling. Život a dílo. Katalog k výstavě, Praha 2012, 103 s.
 • Hanáková, J., Počátky českého exilového tisku v letech 1948-1949, In: Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949, Praha, 2013, s. 175-207.
 • Hanáková, J. (ed.), Německý podzim 1989v Praze, Praha- Frankfurt am Main 2014, 91 s.
 • Hanáková, J., Tisková služba Ivana Medka, služba domovu, in: Jitka Hanáková (ed.), Sborník Národního muzea v Praze, řada A-Historie, 2016, roč. 70, č. 1-2, s. 27–38..Rozumím