Vědecké zaměření:

 • Materiální kultura a textil dynastie Čching
 • Tibetská a mongolská náboženská malba

Vzdělání:

 • 2013: Bc. Tibeto-mongolská studia (Karlova univerzita, Praha)
 • 2001: Ph.D. Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (Karlova univerzita, Praha)
 • 1991: Mgr. Sinologie (Karlova univerzita, Praha)
 • 1991: semestrální kurz čínštiny, Center of Teaching Chinese Language for Foreigners, Beijing University (Peking, ČLR)
 • 1989: roční kurz čínštiny, Beijing Language Institute (Peking, ČLR)

Předchozí působení:

 • 2018–dosud: vedoucí oddělení (Náprstkovo muzeum, Národní muzeum, Praha)
 • 2017–dosud: vědecko-výzkumný pracovník (Náprstkovo muzeum, Národní muzeum, Praha)
 • 2006–dosud: kurátor (Náprstkovo muzeum, Národní muzeum, Praha)
 • 1997–2002: asistentka a odborná asistentka (Univerzita Palackého, Olomouc)
 • 1991–2006: překladatelka, vyučující cizích jazyků, redaktorka a jazyková korektorka

Granty a projekty:

 • 2012–: DKRVO (Národní muzeum, Praha)
 • 2000: Ph.D. Dissertation Fellowship, Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (Taiwan)

Výstavy a muzejní práce:

 • 2017: „Příběh Tibetu“, autorka, Náprstkovo muzeum
 • 2016–2017: „Draci a pivoňky“, spoluautorství, Západočeské muzeum, Plzeň
 • 2016: „Retro“, spoluautorství, Národní muzeum
 • 2015–2016: „Říše středu“, autorka, Náprstkovo muzeum
 • 2015: „Bhútán: Země blízko Nebe“, autorka, Náprstkovo muzeum
 • 2014–2015: „Rituály smrti“, spoluautorství, Náprstkovo muzeum
 • 2014: „Poklady staré Číny“, kurátorka, Pražský hrad
 • 2013–2014: „Čas zámořských objevů“, spoluautorství, Náprstkovo muzeum
 • 2006: „Staletí s hedvábím“, kurátorka, Národní muzeum a China National Silk Museum, Hangzhou, ČLR

Publikační činnost (výběr):

Monografie

 • Between Cultures: Manchu and Han Dress during the Late Qing. Praha: Národní muzeum, 2017.
 • Burianová a kol. Móda v kruhu času. Retro – 200 let inspirací. Praha: Národní muzeum, 2016.
 • Mezi kulturami: oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching. Praha: Národní muzeum, 2015.
 • The Exotic Salon of the Master of the House: The History of the Václav Stejskal Collection. Národní muzeum: Praha 2011.
 • Heroldová, Helena a Jindřich Mleziva. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2011.
 • Čína: země hedvábí. Praha: NLN, 2010.

Studie

 • Imperial Dragon in the Roaring Twentees: Qing Dynasty Dress Re-made. Annals of the Náprstek Museum 38/1 (2017): 29–40.
 • De-contextualisation or Re-contextualisation: the Tibetan/Mongolian paintings and the Museum. Annals of the Náprstek Museum, 38/2 (2017): 31–42.
 • Father and Mother: Tantric Couples in the Collection of the Náprstek Museum and the History of the Collection Description.  Annals of the Náprstek Museum 37/1 (2016): 71–86.
 • Dragon Robe as a Professional Dress of the Qing Dynasty Scholar Official (The Náprstek Museum Collection). Annals of the Náprstek Museum 37/2 (2016): 49–72.
 • Female  Deities  in  Mongolian Buddhist Votive Paintings. Annals of the Náprstek Museum 36/1 (2015):. 61–74.
 • Gyaltso, Lenka, Helena Heroldová, Jana Odvárková. Green Tara’s Green: Analyses of Pigments on Mongolian Votive Paintings. Annals of the Náprstek Museum 36/2 (2015): 49–65.
 • Heroldová, Helena a Sylvie Svatošová. „Neobyčejný nález exportního kraak porcelánu v Praze.“ In Podliska, Jaroslav et al. (eds.) V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové. Praha: Národní památkový ústav, 2015, str. 136–139.
 • ‘New China’ and an old-fashioned collector: Václav Stejskal's collection in the 1950s.
 • Journal of the History of the Collections 26/2 (2014): 307–314.
 • Allure of the Body: Chinese Qipao. Annals of the Náprstek Museum 35/1 (2014): 23–38.
 • Czechoslovakia Collectors in Mongolia and Votive Paintings of Green Tara in the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 35/2 (2014): 81–94
 • Sober Luxury: Three Examples of Late Kesi Silk Tapestries in the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 34/2 (2013): 19-29.
 • Hodná a pracovitá. In Jiroušková, Jana, ed. Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2012: 132–153.
 • Rank Badges from the Chinese Collection of the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 32 (2011): 87–138.
 • Reputation and Oblivion: The History of Václav Stejskal´s Eastern Asia Collection. Annals of the Náprstek Museum 31 (2010): 23–36.
 • 'Šťastné roucho' Václava Stejskala. In Slobodník, Martin, ed. Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Africe (19. stor. – 1. pol. 20. stor.) Bratislava: Univerzita Komenského, 2009: 253–262.
 • Dva světy, jež se nikdy nesejdou. Sína Drahorádová-Lvová. In: Po stopách krajanů ve starém Orientu. Praha, Česká orientalistická společnost, 2009: 120–127.
 • „Čínský konfucianismus“. In Blanka Knotková-Čapková a kol. Obrazy ženství v náboženských kulturách. Praha – Litomyšl: 2008, str. 243–268.
 • Příběh jedněch botiček. In Bláhová, Kateřina a Václav Petrbok, eds. Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2008.
 • 'Golden lilies' from the Collection of the Náprstek Museum, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum 28 (2007): 79–116.
 • Chinese Silks at Náprstek Museum. In: Living in Silk. Chinese Textiles Through 5000 Years (ed. Xue Jan). China National Silk Museum, Hangzhou and National Museum, Prague 2006: 31–33.
 • Symboly sexuality v moderní čínské literatuře. Konstruování genderu v asijských literaturách. Praha: Česká orientalistická společnosti, 2005: 87–99.
 • Glass Submarine and Electric Balloons: Creating Scientific and Technical Vocabulary in Chinese Science Fiction. In Lackner, Michael, ed. Mapping Meanings: The Field of New Learning in Late Qing China (Sinica Leidensia Book 64). Brill, 2004: 537–554.

Recenze

 • Boyer, Marion. La peinture bouddhiste tibétaine: découvrir, comprendre et conserver les thangkas. Paris: Eyrolles, 2010. Pp. 319. Annals of the Náprstek Museum 34/2 (2013): 59–62.
 • Lang, Maria-Katharina. Mongolische Ethnographica in Wien: Die Sammlung Hans Leder im Museum für Völkerkunde Wien. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. Annals of the Náprstek Museum 34/2 (2013): 83–86.
 • Finnane, Antonia. Changing Clothes in China. Fashion, History, Nation. New York: Columbia University Press, 2008. Annals of the Náprstek Museum 30 (2009): 109–110.
 • Verdier, Fabienne. Passagere du Silence. Dix Ans d´Initiation en Chine. Paris: Albin Michel. 2003. Archív Orientální 73 (2005): 157–158.
 • Goldin, Paul Rakita. The Culture of Sex in Ancient China. Honolulu: University of Hawai´i Press, 2002. Archív Orientální 72 (2004): 149–150.
 • Sieber, Patricia. Red Is Not The Only Color: Contemporary Chinese Fiction On Love and Sex Between Women, Collected Stories. Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman and Littlefield Publishers, Inc.: 2001. Archív Orientální 72 (2004).
 • Barmé, Geremie, R. In the Red. On Contemporary Chinese Culture. New York: Columbia University Press, 1999. Archív Orientální 70 (2002): 580-582.
 • Zhong, Xueping. Masculinity Besieged? Issues of Modernity and Male Subjectivity in Chinese Literature of the Late Twentieth Century. Durham and London: Duke University Press, 2000. Archív Orientální 70 (2002): 258–259.
 • Wu, Qingyun. Female Rule in Chinese and English Literary Utopias. Liverpool science fiction texts and studies 9. Liverpool: Liverpool University Press, 1995. Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press, 1995. Archív Orientální 69 (2001): 541–544.
 • Yu, Runqi, ed. Qingmo minchu xiaoshuo shuxi (A Compendium of Late Qing and Early Republic Short Stories). Kexue juan (Science Volume). Beijing: Zhongguo wenlian chuban gongsi, 1997. Archív Orientální 69 (2001): 116–117.
 • Hegel, Robert, E. Reading Illustrated Fiction in Late Imperial China. Stanford: Stanford University Press, 1998. Archív Orientální 69 (2001): 114–115.
 • Zhang, Henshui. Shanghai Express: A Thirties Novel. William A. Lyell, tr. Honolulu: University of Hawaii Press, 1997. China Review International 7/1 (2000).
 • Campany, Robert Ford. Strange Writing. Anomaly Accounts in Early Medieval China. State University of New York Press, 1996. Archív Orientální 67 (1999): 306–308.
 • Wang, David Der-wei. Fin-de-Siecle Splendor. Repressed Modernities of Late Qing Fiction, 1849-1911. Stanford: Stanford University Press, 1997. Archív Orientální 66 (1998): 285–287.

Popularizace

 • Sběratelé Tibetu: Tibetská sbírka v Náprstkově muzeu. Dějiny a současnost 6 (2017):. 37–39.
 • Čínská výšivka. Praha: Grada, 2010.
 • Jitřenka pluje na východ. Deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S.Aurora do Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska z let 1886-1888. Praha, Mare Czech: 2007.
 • Česká žena na cestě do Orientu. Dějiny a současnost 12 (2005): 14–17.
 • Mýtus orientální tanečnice a zrod moderního tance. Nový Orient 4 (2004): 30–37.
 • ‚Šanghajský expres‘: oděv a společenské postavení v Číně třicátých let. Nový Orient 5 (2002): 154–157.

Překlady

 • Lindqvist, Cecilia. Říše čínských znaků, písmo jako obraz života lidí a přírody. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
 • Zhang Henshui. Šanghajský expres. Praha: Dharmagaia, 2006.
 • Phúlan Déví. Já Phúlan Déví, královna banditů (Moi, Phoolan Devi, la reine des bandits). Praha: Mladá fronta, 2004.