Vědecké zaměření

 • recentní a kvartérní malakologie 

Vzdělání

 • PřF UK Praha

Granty

 • 205/98/1551 – Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
  řešitel: J. Rybář, ÚSMH AV ČR, hlavní spoluřešitel V. Cílek, vedlejší spoluřešitel: V. Cajs a J. Hlaváč. 1998–2001
 • RK01P030MG004 – Katalog měkkýšů ČR
  nositel grantu: NM Praha, řešitel: K. Neumanová, spoluřešitel: L. Beran, J. Hlaváč, M. Horsák, L. Juřičková, V. Ložek. 2001–2004
 • IAA300130505 – Erozní, akumulační a postdepoziční procesy v říční nivě po velké povodni v srpnu 2002
  nositel grantu: GLÚ AV ČR, řešitel: V. Cílek, spoluřešitel: T. Navrátil, R. Mikuláš, V. Ložek, J. Kadlec, J. Hlaváč, L. Lisá. 2005–2008
 • IAAX00020701 – Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů
  nositel grantu: ARÚ AV ČR, řešitel: P. Pokorný, spoluřešitel: J. Hlaváč, P. Kuneš. 2007–dosud (předpokládané ukončení 2011)

Bibliografie

2009

 • Pokryszko B. M., Auffenberg K., Hlaváč J. Č. & Naggs F. (2009): Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae (in part). – Annales Zoologici, 59(4): 423–458. Warszawa.

2008 

 • Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P. (2008): Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. (Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.). – Parnassia, č. 3., 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8
 • Žák K., Schmelzová R., Hlaváč J., Gottfried L., Urbánek R., Bruthans J., Světlík I., Majer M. (2008): Mlýn v Kodě – přírodovědné, historické a technické aspekty. – Český kras, XXXIV(2008): 5–20. Beroun
 • Pokorný P., Dreslerová D., Kuneš P., Petr L., Kozáková R., Abraham V., Hlaváč J., Šmahelová L. (2008): Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes. Outline of an interdisciplinary project.Terra Nostra 2008/2. Abstrakt volume from IPC-XII /IOPC-VIII Congress; 30. 8.–5. 9. 2008., Bonn, Germany.
 • Bogush P., Dvořák L. & Hlaváč J. Č. (2008): Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 33–46.
 • Hlaváč J. (2008): Nález kelnatky (Mollusca – Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ). – Archeologické rozhledy, 60 ( 2): 309. Praha.
 • Juřičková L., Horsák M., Cameron R., Hylander K., Míkovcová A., Hlaváč J. Č. & Rohovec J. (2008): Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources. – European Journal of Soil Biology 44 (2): 172–179. Paris. doi:10.1016/j.ejsobi.2007.07.001

2007

 • Ernée M., Dobeš M., Hlaváč J., Kočár P., Kyselý R. & Šída P. (2007): Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9-Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. – Památky archeologické, XCVIII(98), p. 31–108. Praha.

2006

 • Hlaváč J. (2006): Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 57, 5, 405–414. Bratislava.
 • Hlaváč J. (2006): Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou. – Archeologické rozhledy, LVIII-2006, 550–555. Praha.
 • Recenze: Hlaváč J. (2006): Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník. – Živa, LIV, 1(2006): VI (kuler). Praha.
 • Hlaváč J. (2006): Nález holocenní malakofauny na Lopatě – Milínov, Plzeňsko. – Erica, 13, 43–48. Plzeň.
 • Pokryszko B. M., Auffenberg K., Hlaváč J. Č. & Naggs F. (2006): Of old and new pupilloids of Pakistan (Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae). – Abstracts 22th Polish Malacological Seminar, Huta Szklana 2006, Folia Malacologica, 14 (2): 94. Poznań.

2005

 • Hlaváč J. Č. (2005): Ostroústka drsná – přehlížený acidofilní plž borůvkových porostů. – In: Cílek V. (ed.) a kol.: Střední Brdy, s. 138. Příbram. ISBN 80-7084-266-0 MZe ČR, ISBN 80-7212-254-1 MŽP ČR (celkem 377 stran)
 • Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M. (2005): Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). – Folia Malacologica, 13 (1): 9–23. Poznań.
 • Hlaváč J. (2005): Malakofauna. – In: Lutovský M., Smejtek L. [eds.] & kol.: Pravěká Praha, 110-111. Nakladatelství Libri, Praha. ISBN 80-7277-236-8 (celkem 1040 stran)
 • Hlaváč J. (2005): Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny. – Castrum Pragense, 7: 411–412. Praha.

2004

 • Hlaváč J. (2004): Acicula parcelineata (Clessin, 1911) – New fossil molluscan species of the Czech Republic. – Bulletin of The Malacological Society of London, 42(2004): 13. Abstract Molluscan Forum 2003, Natural History Museum, 6 November 2003, London.
 • Pokryszko B. M., Auffenberg K., Hlaváč J. Č. & Naggs F. (2004): Old and new pupilloids from Pakistan. – Abstract World Congress of Malacology, Molluscan Megadiversity: Sea, Land and Freshwater, Perth, Western Australia, 11–16 July 2004: 116–117. Malacological Society of Australasia.
 • Žák K., Vysoká H., Bruthans J. & Hlaváč J. (2004): Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem – Tetínský vývěr: nová pozorování a data. – Český kras, 30: 45–50. Beroun.
 • Hlaváč J. Č. (2004): Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, Západní Čechy. – Erica, 12: 93–98. Plzeň.
 • Hlaváč J., Brzáková P., Janoušek I. & Petříček V. (Eds.) (2004): Živel Země. – 368 pp., Agentura Koniklec. Praha. ISBN 80-902606-5-9
 • Hlaváč J. (2004): Úvod; Když byla Země ještě mladá; Magnetická síla Země; Geologický podklad a živočichové; Půdní bezobratlí; Říční, krasový a hadcový fenomén. – In: Hlaváč J., Brzáková P., Janoušek I., Petříček V. [eds]: Živel Země, 8–9, 26–29, 98–99, 124–125, 126–131, 154–155. Agentura Koniklec. Praha.
 • Hlaváč J. Č. (2004): A new record of Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) from Pakistan (Mollusca: Gastropoda: Agriolimacidae). – Folia Malacologica, 12, 4: 181-182. Poznań.
 • Hlaváč J. Č. (2004): Molluscs of the Bavarian Forest National Park (Germany). – Abstracts 20th Polish Malacological Seminar, Folia Malacologica, 12 (2): 88. Poznań.

2003

 • Hlaváč J. (2003): Columella aspera (Waldén) – přehlížený prvek měkkýší fauny ČR. In Bryja, J., Zukal, J., eds.: Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003, p. 32. Brno.
 • Hlaváč J. Č. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice). – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 31–36. Praha.
 • Havlíček P., Smolíková L. & Hlaváč J. (2003): Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, 75–78. Praha.
 • Hlaváč J. & Havlíček P. (2003): Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, 78–82. Praha.
 • Hlaváč J. (2003): Nové měkkýší druhy českého kvartéru. – p. 4, Sborník konference 9. Kvartéru 2003, 9.12.2003. Brno.
 • Hlaváč J., Kočár P., Mihályiová J. & Zavřel J. (2003): Přírodní poměry na pravěké lokalitě „Anděl Park“ v Praze na Smíchově. – Archeologie ve středních Čechách, 7: 143–151. Praha.
 • Kadlec J., Schnabl P., Pruner P., Lisá L., Žák K. & Hlaváč J. (2003): Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu. – Český kras, 29: 21–25. Beroun.
 • Hlaváč J., Kadlec J., Žák K. & Hercman H. (2003): Deposition and destruction of Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst (Czech Republic). – In: Kotrba A. (ed.), Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology, Práce Geograficzne, 189: 225–253. Warszawa.
 • Hlaváč J. Č. (2003): Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) – II. Revizní malakocenologický výzkum. – Silva Gabreta, 9: 105–112. Vimperk.
 • Hlaváč J. Č. (2003): Měkkýši Českého lesa – II. Čerchovský les (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 9: 123–144. Vimperk.
 • Hlaváč J. Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V. (2003): Měkkýši Českého lesa – III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 9: 145–166. Vimperk.

2002

 • Hlaváč J. Č. (2002): Molluscan fauna of the Javoříčský Karst (Czech Republic, central Moravia). – Malacological Newsletter, 20: 93–105. Gyöngyös.
 • Hlaváč J. (2002): Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) – lesní, stepní a druhotná stanoviště. – Český kras, 28: 4–8. Beroun.
 • Kadlec J., Hlaváč J. & Horáček I. (2002): Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu. – Český kras, 28: 13–15. Beroun.
 • Hlaváč J. Č. (2002): Měkkýši v údolí Pstružného potoka u Hartmanic (Šumava). – Silva Gabreta, 8: 167–180. Vimperk.
 • Hlaváč J. Č. & Horsák M. (2002): Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě – Silva Gabreta, 8: 191–204. Vimperk.
 • Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V. (2002): Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 8: 205–228. Vimperk.
 • Hlaváč J. Č. (2002): Měkkýši PR Bystřice v Českém lese. – Erica, 10: 75–82. Plzeň.
 • Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč J. Č. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. – Erica, 10: 83–95. Plzeň.
 • Hlaváč J. (2002): Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko). – Vlastivědný sborník Mělnicka, IV, 47–48. Mělník.

2001

 • Hlaváč J. Č. & Horsák M. (2001): Ostroústka drsná – záhada naší malakofauny. – Živa, XLIX (1): 28–29. Praha.
 • Hlaváč J. Č. (2001): Rabí a Prácheň – významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy). – Erica, 9: 99-109. Plzeň.
 • Hlaváč J. (2001): Půdní bezobratlí a jejich životní strategie. – Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí 4/2001, 12–14. Koniklec. Praha.
 • Hlaváč J. Č. (2001): Krajina vašeho okolí Česká republika. – Živly Země 2/2001, 6–7. Koniklec. Praha.
 • Hlaváč J. Č. (2001): Rumunsko – Západní Karpaty – Munţii Bihorului. – Živly Země 3/2001, 9. Koniklec. Praha.
 • Hlaváč J. (2001): S domkem na zádech. – ABC mladých techniků a přírodovědců, 46 (9): 12–13. Praha.
 • Hlaváč J. Č. (2001): Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) – I. Přirozená a polopřirozená lesní stanoviště – Silva Gabreta, 6: 171-182. Vimperk.
 • Dvořák L. & Hlaváč J. Č. (2001): Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví. – Silva Gabreta, 6: 183–197. Vimperk.

2000

 • Cílek V., Horáček I. & Hlaváč J. (2000): Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova. – Speleo, 29: 18–20. Praha.
 • Hlaváč J. (2000): Malacofauna of the phytogeographical district of the Plánický hřeben Ridge (SW Bohemia, Czech Republic). – Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov, Študentská vedecká konferencia 11.–12. 4. 2000, s. 160. Bratislava.
 • Hlaváč J. & Svobodová H. (2000): Molluscan and pollen assemblages from the Ochozská Cave as climate indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic). – Geolines, 11: 137–139. Praha.
 • Cílek V., Hlaváč J., Kadlec J., Kadlecová R., Ložek V. & Žák K. (2000): Holocene Calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst. In Kadlec J., ed.: Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst. – International Conference on Past Global Change (Prague, September 6-9, 2000). Excursion guide: 18. Praha.
 • Cílek V., Hlaváč J., Ložek V., Valečka J. & Žák K. (2000). In Havlíček P., Tyráček J., eds.:Bohemian Field Conference (Prague, September 10-12, 2000). – Excursion guidebook. Český geologický ústav. Praha.
 • Hlaváč J. Č. & Horsák M. (2000): Nový výskyt plzáka Arion intermedius NORMAND, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 5: 113–120. Vimperk.
 • Hlaváč J. (2000): Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, 191–192. Praha.
 • Rybář J., Vilímek V., Cílek V., Košťák B., Novotný J., Stemberk J., Suchý J., Kalvoda J., Cajz V. & Hlaváč J. (2001): Process Analysis of Deep Slope Failures in České Středohoří Neovolcanics. – Acta Montana IRSM AS CR, Series AB, 8 (115): 39–46. Praha.

1998

 • Hlaváč J. (1998): Měkkýši přírodní rezervace Jelení vrch u Habartic (okres Klatovy). Erica, 7: 47–52. Plzeň.
 • Hlaváč J. (1998): Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Velhartice u Sušice. Erica, 7: 53-60. Plzeň.
 • Hlaváč J. (1998): Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Pajrek u Nýrska a jeho okolí (Šumava). – Silva Gabreta, 2: 221–231. Vimperk.