1986–1991: study of biology (specialization: mycology and ecology), Faculty of Natural Science, Charles University, Prague, dissertation: „Agaricales v bučinách jihovýchodní části Šumavy a Šumavského podhůří" (published in English in Čes. Mykol. 46: 163–198, 1992), supervisors: Dr. V. Skalický, Dr. R. Fellner.

1991–1992: half-year study stay at the Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Germany; Lectures and courses: Prof. F. Oberwinkler, Dr. I. Kottke, Dr. R. Bauer, Dr. F. Spaaij.

1992–1995: postgraduate study, Faculty of Natural Science, Charles University, Prague. Supervisor: Dr. Zdeněk Pouzar; dissertation: „Ultrastruktura a taxonomie středoevropských druhů rodu Pholiota (Ultrastructure and taxonomy of the central European species of Pholiota)", defended in 1997 (title Dr. = Ph.D.), taxonomic part published in extended form as a book „The genus Pholiota in central and western Europe" (in Libri Botanici, vol. 20, 2001, 220 p.).

1993–1995: Lecturer of mycology, Department of Botany, Charles University, Prague

1995: Curator of fungi, Mycological Department, National Museum, Prague (herbarium PRM).
since July 1995: Head of the Mycological Department, National Museum, Prague.

Specialization:

taxonomy, floristics and ecology of macrofungi, especially of homobasidiomycetes, monographic study of the genera Pholiota and Gymnopilus (Agaricales)

Current research:

taxonomy of the genus Gymnopilus in Central Europe, biodiversity and ecology of macrofungi in national parks and some nature reserves of the Czech Republic.

University teaching:

parts of classes „General mycology", „System of fungi II", Dept. of Botany, Faculty of Natural Science, Charles University Prague.

Since 2001 Scientific Secretary of the Czech Scientific Society for Mycology

List of more important publications

1990

 • Holec J. (1990): Phallogaster saccatus Morg. nalezen v Nízkých Tatrách [Phallogaster saccatus Morg. found in the Nízké Tatry Mts.]. – Mykol. Listy 39: 5–6 [in Czech].

1991

 • Holec J. (1991): Agaricales v bučinách jihovýchodní části Šumavy a Šumavského podhůří [Agaricales in the beech woods of the Šumava mountains and Šumava foothills]. – 138 p., Prague [dissertation, Dept. of Botany, Faculty of Natural Science, Charles University Prague, in Czech].

1992

 • Holec J. (1992): Ecology of macrofungi in the beech woods of the Šumava mountains and Šumava foothills. – Čes. Mykol. 46: 163–198.

1993

 • Holec J. (1993): Mycena silvae – nigrae nalezena v Čechách neboli pozor na "Mycenu alcalinu" [Mycena silvae-nigrae was found in Bohemia]. – Mykol. Listy 49: 10–12 [in Czech with English summary].

1994

 • Holec J. (1994): The ultrastructure of the spore wall and ornamentation in the Xerocomus group of Boletus. – Czech Mycol. 47: 173–184.
 • Holec J. (1994): The ultrastructure of the germ-pore and spore wall in the genus Pholiota (Agaricales). – In: Abstract book, IUMS Congresses, July 3rd–8th, 1994, p. 429, Prague.

1995

 • Holec J. (1995): Ekologická role makromycetů při zarůstání odkaliště [Ecological role of macromycetes during colonization of toxic substrata]. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Mater. 12: 168–171 [in Czech with English summary].
 • Holec J. (1995): Taxonomic importance of some characters in the genus Pholiota. – In: Abstract book, XII congress of European mycologists, 3–7 September 1995, pp. 25–26, Wageningen.
 • Holec J. (1995): Taxonomické zajímavosti našich šupinovek [Notes on our Pholiota species]. – Mykol. Listy 55: 5–11 [in Czech with English summary].

1996

 • Holec J. (1996): What is in fact Nemecomyces mongolicus Pilát ? – Czech Mycol. 48: 283–294.
 • Holec J. (1996): Klíč k určování šupinovek (Pholiota) a přehled druhů známých z České republiky [A key to the identification of the species of the genus Pholiota and a survey of species known from the Czech Republic]. – Mykol. Listy 57: 1–12 [in Czech with English summary].
 • Holec J. (1996): New records of rare basidiomycetes (Fungi) in the Cerová vrchovina protected landscape area (Slovak Republic). – Čas. Nár. Muz., Řada přírodovědná 165: 1–4.

1997

 • Holec J. (1997): Ultrastruktura a taxonomie středoevropských druhů rodu Pholiota [Ultrastructure and taxonomy of the central European species of Pholiota]. – 230 p., 36 tab., Praha [doctor dissertation, Dept. of Botany, Faculty of Natural Science, Charles University Prague, in Czech].
 • Holec J. (1997): First records of Pholiota subochracea and Pholiota elegans in the Czech Republic. – Czech Mycol. 50: 45–56.
 • Holec J. (1997): New records of rare basidiomycetes in the Šumava mountains (Czech Republic). – Čas. Nár. Muz., Řada přírodovědná 166: 69–77.
 • Holec J. (1997): Studium makromycetů na trvalých plochách v hlavních klimaxových společenstvech Šumavy [Monitoring of macromycetes in the main climax communities of the Šumava Mts.]. – Příroda 10: 15–48 [in Czech with English summary].

1998

 • Holec J. (1998): The taxonomy of Pholiota aurivella and Pholiota adiposa – a return to Batsch and Fries. – Czech Mycol. 50(3): 201–222.
 • Holec J. (1998): Zákonem chráněné nebo v Červené knize zahrnuté druhy hub na Šumavě – shrnutí literárních údajů a současný stav výskytu [Šumava’s fungi protected by law or included in Red Book: a review of literature and current distribution]. – Silva Gabreta 2: 35–52 [in Czech with English abstract].
 • Holec J. et Pouzar Z. (1998): New records of rare fungi in the Šumava mountains (Czech Republic). II. – Čas. Nár. Muz., Řada přírodovědná 167: 61–72.

1999

 • Holec J. (1999): Houby Šumavy chráněné zákonem nebo zahrnuté v Červené knize: nálezy v roce 1998 [Bohemian Forest fungi protected by law or included in Red Book: finds in the year 1998]. – Silva Gabreta 3: 17–24, 1999 [in Czech with English abstract].
 • Holec J. (1999): A revision of new species of Pholiota and Flammula (Fungi, Agaricales) described by Josef Velenovský. – Czech Mycol. 52(1): 17–39.

2000

 • Holec J. et Niemelä T. (2000): Pholiota mucigera (Agaricales), a new species from a boreal old-growth forest. – Ann. Bot. Fennici 37: 79–83.
 • Holec J. (2000): Chráněné houby [Fungi protected by law]. – Ochrana přírody 55(6): 163–167 [in Czech].
 • Holec J. (2000): Mykoflóra Šumavy – základní literární prameny a shrnutí biodiverzity makromycetů v nejvýznamnějších biotopech [Mycoflora of the Bohemian Forest – basic literature and biodiversity of macrofungi in the main habitats]. – Silva Gabreta 5: 69–82 [in Czech with English abstract].
 • Holec J. (2000): The taxonomy of Pholiota fusus – a critical evaluation. – Czech Mycol. 52(3): 243–251.

2001

 • Holec J. (2001): The genus Pholiota in central and western Europe. – In: Libri Botanici, vol. 20: 1–220, Eching.
 • Holec J. (2001): Vzácné houby z rodů Cordyceps a Phaeocollybia na Šumavě – rozbor taxonomie a ekologie nových nálezů z Povydří a celkové shrnutí výskytu [Rare fungi of genera Cordyceps and Phaeocollybia in the Bohemian Forest – taxonomy and ecology of new records from Povydří area and general distribution]. – Silva Gabreta 6: 87–96 [in Czech with English abstract].
 • Holec J. (2001): Remarks to the taxonomy of Gymnopilus josserandii based on records from the Bohemian Forest (Czech Republic). – Czech Mycol. 53(2): 131–137.
 • Holec J. (2001): Galerie našich hub – V. Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. Šupinovka zlatozávojná. – Mykol. Listy 78: plates V/1-V/2.
 • Holec J. (2001): Galerie našich hub – VI. Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. Šupinovka je_atá. – Mykol. Listy 78: plates VI/1-VI/2.
 • Holec J. (2001): Komentář k taxonomii a rozšíření druhů Pholiota cerifera a Pholiota squarrosoides [Notes on taxonomy and distribution of Pholiota cerifera and P. squarrosoides]. – Mykol. Listy 78: 7–11 [in Czech with English summary].

2002

 • Holec J. (2002): Rare fungus Pholiota henningsii in the Řežabinec nature reserve (Czech Republic) – record after 43 years. – Čas. Nár. Muz., Řada přírodovědná 170: 69–74.
 • Holec J. et Suková M. (2002): Notes on the taxonomy of Cordyceps longisegmentis based on collections from the Czech Republic. – Czech Mycol. 54 (1–2): 105–111.
 • Holec J. (2002): Fungi of the Eastern Carpathians (Ukraine) – important works by Albert Pilát, and locations of his collecting sites. – Mycotaxon 83: 1–17.
 • Holec J., Novotný M. et Suková M. (2002): První nálezy vzácné rašeliništní houby čihovitky blatní (Sarcoleotia turficola) na české straně Šumavy [First finds of rare sphagnicolous fungus Sarcoleotia turficola in the Czech part of the Bohemian Forest]. – Silva Gabreta 8: 109–116 [in Czech with English summary].

2003

 • Holec J. (2003): Auf natürliche, vom Menschen nur minimal beeinflusste Vegetation beschränkte Großpilze. – Fritschiana 42: 25–27.
 • Holec J. (2003): Ježatec různozubý (Creolophus cirrhatus) na Boubíně – první nález na Šumavě a nejvýše položený v Čechách [Creolophus cirrhatus in the "Boubínský prales" virgin forest – the first find in the Bohemian Forest and the highest one in Bohemia]. – Mykol. Listy 83: 8–10 (in Czech with English summary), “2002”.
 • Holec J. (2003): Prachovečník bukový – Phleogena faginea, hromadný výskyt v Podyjí a poznámky k jeho rozšíření v České republice. (Phleogena faginea – abundant occurrence in the Podyjí National Park and notes on its distribution in the Czech Republic). – Mykol. Listy 84–85: 33–37.
 • Holec J. (2003): Taxonomy and nomenclature of Pholiota dissimulans with respect to Phaeogalera oedipus. – Sydowia 55(1): 77–85.
 • Holec J., Antonín V., Graca M. and Moreau P.-A. (2003): Gymnopilus igniculus – find from the Czech Republic and notes on its variability. – Czech Mycol. 55 (3–4): 161–172.

2004

 • Holec J. (2004): Distribution and ecology of the rare polypore Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic. – Czech Mycology 56 (3–4): 291–302.
 • Holec J. (2004): Rare and interesting fungi from the Vydra – Otava river valley in Šumava National Park (Bohemian Forest, Czech Republic). – Silva Gabreta 10: 79–86.
 • Holec J. (2004): Nové lokality vzácného druhu Pholiota elegans v České republice [New localities of the rare fungus Pholiota elegans in the Czech Republic]. – Mykol. Listy, no. 90: 12–15 (in Czech with English summary).
 • Holec J. et Beran M. (2004): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organismů [List of fungi for addition to the public notice on specially protected species of organisms in the Czech Republic. 1st part]. – Mykol. Listy, no. 87: 4–14 (in Czech).
 • Holec J. et Beran M. (2004): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organismů (dokončení) [List of fungi for addition to the public notice on specially protected species of organisms in the Czech Republic. 2nd part].. – Mykol. Listy, no. 88: 6–16 (in Czech with English summary).
 • Holec J. (2004): Houby (Fungi). – In: Jóža M. et Vonička P., Jizerskohorská rašeliniště, p. 45–46, Liberec (in Czech).
 • Holec J. (2004): Diversity and ecology of macrofungi on the abandoned sedimentation basins near Chvaletice and Opatovice. – In: Kovář P. (ed.): Natural recovery of human-made deposits in landscape, p. 183–193, Praha.

2005

 • Holec J. (2005): The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic with respect to collections from other European countries. – Sborník Národního Muzea v Praze, řada B – Přírodní Vědy (Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. B – Historia Naturalis) 61: 1–52.
 • Holec J. (2005): Taxonomy and nomenclature of Gymnopilus bellulus and G. microsporus (Agaricales, Cortinariaceae). – Mycotaxon 92: 361–369.
 • Holec J. (2005): Klíč k určování druhů rodu Gymnopilus známých z České republiky s poznámkami k jednotlivým druhům [A key to the identification of Gymnopilus species known from the Czech Republic]. – Mykol. Listy no. 93: 10–16 (in Czech with English summary).
 • Holec J. (2005): Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution. – Czech Mycol. 57 (1–2): 97–115. Abstract: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/
 • Holec J. (2005): Zajímavější nálezy makromycetů z přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v Plzeňském kraji [Interesting finds of macromycetes in the Chynínské buky and Jelení vrch Nature Reserves in the Plzeňský kraj region, Czech Republic]. – Mykol. Listy no. 94: 11–20 (in Czech with English summary).
 • Holec J. (2005): Metodika mykologického průzkumu v chráněných územích. – Mykol. Listy no. 94: 33–34.
 • Holec J. (2005): Dilema profesionálního mykologa. – Mykol. Listy no. 93: 31–32.
 • Holec J. et Antonín V. (2005): Evropská mykologická společnost. – Mykol. Listy no. 92: 28–32.
 • Holec J. et Beran M. (2005): Databáze nepublikovaných mykofloristických prací v České republice. – Mykol. Listy no. 94: 43–44.

2006

 • Antonín V. et Holec J. (2006): Three rare tricholomoid agarics. – Catathelasma 7: 11–16. Full text: http://www.cybertruffle.org.uk:80/cyberliber/index.htm
 • Adamčík S., Holec J., Lizoň P., Ripková S. et Kučera V. (2006): Notes on taxa of the genus Pholiota described by C. Kalchbrenner. – Mycotaxon 97: 5–12.
 • Holec J. (2006): Vazba hub na stupeň přirozenosti lesů v Národním parku Šumava. – Mykol. Listy no. 97: 36–37.
 • Holec J. et Beran M., eds. (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Red list of fungi (mycromycetes) of the Czech Republic). – Příroda, Praha, 24: 1–280. (in Czech with English summary).
 • Červený seznam nalezente zde/Red list here: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/

2007

 • Holec J., Kučera T. and Balner V. (2007): Ecology and distribution of Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Sclerotiniaceae, Ascomycota) in Central Europe with remarks on its world distribution. – Sydowia 59(1): 57–74.
 • Holec J. and Beran M. (2007): Distribution, ecology and fructification of a rare ascomycete, Pseudorhizina sphaerospora, in the Czech Republic and its habitats in Europe. – Czech Mycol. 59(1): 51–66.
 • Holec J. and Kučera T. (2007): Remarks to the ecology of the boreo-montane polypore Amylocystis lapponica based on data from the Czech Republic and Poland. – Acta Mycologica 42(2): 161–168.
 • Holec J. (2007): Flammula croceolamellata and Naucoria intertrunca described by Albert Pilát are identical with Gymnopilus species. – Mycotaxon 101: 9–16.
 • Holec J. (2007): Pholiota heteroclita – vzácná houba přirozených i člověkem vytvořených biotopů. – Mykol. Listy no. 101: 39.
 • Dvořák D., Koukol O. et Holec J. (2007): 7. setkání mladých mykologů 2005. – Mykol. Listy no. 99: 34–40.
 • Beran M., Dvořák D., Holec J. et Edrová L. (2007): Databáze nálezů hub uvedených v Červeném seznamu – výzva ke spolupráci. – Mykologické Listy no. 101: 31–33.

2008

 • Holec J. (2008): Mykologický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Voděradské bučiny v roce 2007 (Mycological inventory of the Voděradské bučiny National Nature Reserve in 2007). – Mykologické Listy no. 104: 5–12.
 • Holec J. (2008): Interesting macrofungi from the Eastern Carpathians, Ukraine and their value as bioindicators of primeval and near-natural forests. – Mycologia Balcanica 5: 55–67.
 • Jacobsson S., Holec J. (2008): Proposal to conserve the name Hemipholiota against Nemecomyces (Agaricales, Basidiomycota). – Taxon 57(2): 641–642.
 • Holec J., Dvořák D., Antonín V. (2008): Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky (Interesting and rare grasslands fungi found during ´The week of mycological excursions in the Orlické hory Mts.´ (2007) at Přední Ochoz and in Hořečky Nature Reserve). – Mykol. Listy 103: 16–23.
 • Holec J., Adamčík S. (2008): Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovité, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007 (Interesting and rare grassland fungi, especially clavarioid fungi, found during the Meeting of young mycologists in the Kokořínsko area (Czech Republic) in October 2007). – Mykol. Listy no. 104: 13–21.
 • Holec J., Kučera T. (2008): Rare fungus Pseudorhizina sphaerospora in the Boubínský Prales virgin forest (Czech Republic, Bohemian Forest) – its microlocalities and habitats in the year 2007. – Silva Gabreta 14(2): 85–92.
 • Holec J., Hálek V. (2008): Record of the rare greenhouse fungus Lepiota elaiophylla (Agaricales, Agaricaceae) in Prague, Czech Republic, with notes on its taxonomy and distribution. – Mycotaxon 105: 433–439.
 • Holec J. (2008): Zajímavé a vzácné houby Národního parku České Švýcarsko. – In: Bauer P., Kopecký V. et Šmucar J., eds., Labské pískovce – historie, příroda a ochrana území, AOPK ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín, p. 61–66.
 • Holec J. (2008): Ecology of the rare fungus Hydropus atramentosus (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests. – Czech Mycology 60(1): 125–136.
 • Holec J. (2008): Gymnopilus P. Karst. – In: Knudsen H. et Vesterholt J., eds., Funga Nordica, Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera, p. 857–861, Nordsvamp, Copenhagen.

2009

 • Holec J., Antonín V. (2009): Bedla olivolupenná – Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla (Lepiota elaio¬phylla – a Lepiota with yellow lamellae, its first finds in the Czech Republic and remarks to the similar L. xanthophylla). – Mykol Listy 106: 5–10.
 • Holec J. (2009): Red-listed macrofungi in Central Bohemia (Czech Republic), with taxonomic notes on Entoloma mougeotii, Lentinellus ursinus and Pluteus phlebophorus. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 177(11) : 145–159.
 • Holec J. (2009): Valid publication of the name Tricholomopsis flammula (Fungi, Basidiomycota, Tricholomataceae), a species clearly separated from T. rutilans. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 178(3): 7–13.
 • Holec J. (2009): Remarks on taxonomy and ecology of Leucoagaricus ionidicolor based on a find from Central Bohemia (Czech Republic). – Mycotaxon 109: 329–336.
 • Holec J. (2009): Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic. – Czech Mycol. 61(1): 13–26.
 • Antonín V., Beran M., Dvořák D., Holec J. (2009): First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology. – Czech Mycol. 61(1): 1–12
 • Holec J. (2009): Střední Čechy – domov vzácných a ohrožených hub. – Živa 4/2009 (vol. 57 nebo 95): 154–157.
 • Holec J. (2009): Houby přirozených lesů České republiky (Fungi of old-growth forests of the Czech Republic). – Mykologické Listy, Supplementum, Česko-slovenská vědecká mykologická konference, Brno, 27.–29. srpna 2009, Abstrakty, p. 24–25, Praha.

2010

 • Holec J. et Noordeloos M. E. (2010): On the infraspecific variability and taxonomic position of Entoloma zuccherellii. – Mycotaxon 112: 283–289.
 • Holec J. et Borovička J. (2010) : Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (Stařechov) u Ratají nad Sázavou. – Mykol. Listy 112: 8–14.
 • Holec J. et Kříž M. (2010): Závojenka kulatovýtrusá – Entoloma zuccherellii, drobná lignikolní houba s modrofialovým třeněm a téměř kulovitými výtrusy, nová pro ČR. – Mykol. Listy 113: 8–13.
2011
 • Holec J. et Kolařík M. (2011): Tricholomopsis flammula (Basidiomycota, Agaricales) – molecular taxonomy, delimitation, variability and ecology. – Mycol. Progress 10: 93–99.
 • Antonín V., Beran M., Borovička J., Dvořák D., Holec J. (2011): Clitocybula familia (Fungi, Agaricales) – taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia. – Czech Mycol. 63(1): 1–11.
 • Holec J., Wild J. (2011): Climatic inversion and distribution of macrofungi – case study from the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic). – Book of Abstracts, XVI Congress of European Mycologists, Halkidiki, Porto Carras, 19–23/9/2011, p. 230–231.
 • Holec J., Wild J. (2011): Fungal diversity in sandstone gorges of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic): impact of climatic inversion. – Czech Mycol. 63(2): 243–263.
 • Holec J., Edrová L. (2011): Stěhování mykologických sbírek Národního muzea a jejich rozvoj v novém depozitáři v Praze-Horních Počernicích. – Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti 38: 24–25.
 • Holec J., Kolařík M. (2011): Některé novinky v taxonomii rodu Tricholomopsis (Agaricales). – Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti 38: 26–27.
 • Holec J. (2011): Mykologické oddělení Národního muzea se přestěhovalo do nových depozitářů v Praze-Horních Počernicích. – Mykol. Listy 117: 42–48.
 • Holec J. (2012): Gymnopilus P. Karst. – In: Knudsen H., Vesterholt J., eds., Funga Nordica, Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera, p. 937–941, Nordsvamp, Copenhagen.
 • Holec J. (2011): Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis. – Mykol. Listy 118: 1–7.
2012
 • Holec J., Kříž M. (2012): Tricholoma borgsjoeënse found in the Czech Republic and Tricholomaluridum documented in Slovakia. – Czech Mycol. 64(2): 223–232.
 • Holec J. (2012): Tricholomopsis osiliensis (Basidiomycota, Agaricales), recently described from Estonia, found in Slovakia. – Czech Mycol. 64(1): 93–100.
 • Holec J. (2012): Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – dva velmi podobné druhy lupenatých hub. – Mykol. Listy 120: 1–7.
 • Holec J., Kolařík M. (2012): Tricholomopsis in Europe – phylogeny, key, and notes on variability. – Mycotaxon 121: 81–92.
 • Holec J. (2012): Notes to the ecology of Pseudorhizina sphaerospora (Fungi, Ascomycota) in the Boubínský Prales National Nature Reserve. – Silva Gabreta 18(2): 91–94.
 • Holec J. (2012): Ochrany biodiverzity makromycetů. – In: Machar I., Drobilová L. et al., Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení, 538–541, Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Holec J. (2012): Tricholomopsis Singer. – In: Knudsen H., Vesterholt J., eds. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera, 510–511, Nordsvamp, Copenhagen.
 • Vesterholt J., Holec J. (2012): Callistosporium Singer. – In: Knudsen H., Vesterholt J., eds. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera, 449–450, Nordsvamp, Copenhagen.
 • Holec J. (2012): Clitocybula (Singer) Métrod. – In: Knudsen H., Vesterholt J., eds. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera, 338–339, Nordsvamp, Copenhagen.
 • Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy. – 624 p., Academia, Praha.
2013
 • Holec J., Kolařík M. (2013): Ossicaulis lachnopus (Agaricales, Lyophyllaceae), a species similar to O. lignatilis, is verified by morphological and molecular methods. – Mycological Progress 12: 589-597. DOI: 10.1007/s --- 6-2
 • Holec J., Landa J., Kříž M., Daneš P. (2013): Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64. – Czech Mycology 62(2): 103–384.
 • Holec J., Kříž M. (2013): Current occurrence of Pseudoplectania melaena (Fungi, Ascomycota) in the Boubínský Prales National Nature Reserve. – Silva Gabreta 19(2): 73–80.
 • Holec J., Kolařík M. (2013): Notes on the identity of Hygrophoropsis rufa (Basidiomycota, Boletales). – Czech Mycology 65(1): 15–24.
 • Holec J., Pešicová K.: Bibliografie mykologických prací ze Sborníku Národního muzea a výzva k tvorbě podobných soupisů pro další časopisy. – Mykologické Listy 126: 27–32.
 • Holec J. (2013): Fungi of the Carpathians-contributions of Czech mycologists with emphasis on newly described taxa. – Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, Suppl. 1: 45.
 • Kučera T., Holec J. (2013): Where to find rare species of relict mires? The experience with the habitat analysis of Pholiota henningsii (Fungi, Strophariaceae) in Central Europe. – Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, Suppl. 1: 53.

2014

 • Holec J., Kučera T., Moreau P.-A., Corriol G., Soldán Z. (2014): Habitat preferences of Pholiota henningsii (Fungi, Strophariaceae), rare species of relict mires. – Nova Hedwigia 98(1–2): 51–77.
 • Holec J., Kolařík M., Bizio E. (2014): Pholiota chocenensis – a new European species of section Spumosae (Basidiomycota, Strophariaceae). – Mycological Progress 13(2): 399–406.
 • Holec J., Kolařík M. (2014): Pholiota gallica nom. nov., based on P. lubrica var. obscura. – Mycotaxon 127: 161–171.
 • Holec J., Pešicová K., Edrová L. (2014): Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM. – Mycotaxon 126: 157–166.
 • Antonín V., Holec J. (2014): Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in BRNM. – Mycotaxon 127: 191–198.
 • Holec J. (2014): Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla. – Mykologické listy 128: 36–49.
 • Holec J. (2014): Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů. – Mykologické listy 129: 9–14.
 • Holec J., Kříž M. (2014): Mykologický průzkum přírodní rezervace Zátoňská hora. – 38 p. + fotografická příloha, ms. (depon. in: Správa CHKO Šumava, Vimperk; mykologické oddělení Národního muzea, Praha).
 • Holec J. (2014): Chrám vzácných hub. – Šumava, zvláštní příloha (Soutěž Šumavská mozkovka 2014): 4–5.
2015
 • Holec J., Kříž M., Beran M., Kolařík M. (2015): Chromosera cyanophylla (Basidiomycota, Agaricales) – a rare fungus of Central European old-growth forests and its habitat preferences in Europe. – Nova Hedwigia 100(1–2): 189–204.
 • Olariaga I., Laskibar X., Holec J. (2015): Molecular data reveal cryptic speciation within Tricholomopsis rutilans: description of T. pteridicola sp. nov. associated with Pteridium aquilinum. – Mycological Progress 14: 21: 1–12. DOI 10.1007/s --- 0-4
 • Holec J., Kříž M., Pouzar Z., Šandová M. (2015): Boubínský prales virgin forest, a Central European refugium of boreal-montane and old-growth forest fungi. – Czech Mycol. 67(2): 157–226.
 • Holec J. (2015): Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky. – Mykologické listy 130: 40–44.
 • Holec J. (2015): Vladimír Antonín šedesátiletý. – Mykologické Listy 131: 39–42.
 • Holec J., Dvořák D. (2015): Ladislav Hagara, 2014 („2015“): Ottova encyklopedie hub. – Mykologické Listy 130: 62–66.
 • Holec J. (2015): Dvě konference k půlstoletému výročí samostatné existence mykologického oddělení Národního muzea. – Mykologické Listy 132: 59–61.
 • Holec J. (2015): Ilustrace hub akademického malíře Bohumila Vančury darovány do sbírek Národního muzea. – Mykologické Listy 132: 54–58.
 • Holec J., Kment P., Wagner J., Šmíd J., Šída O., Kvaček J., Sejkora J., Kuželka V. (2015): Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem. – 128 p., Národní muzeum, Praha.
 • Holec J., Kučera T. (2015): Jak rozpoznat reliktní druh? Příběh odhalení vzácné rašeliništní houby šupinovky Henningsovy. – Živa 2015/3: 162–164.
2016
 • Adamčík S., Aude E., Bässler C., Christensen M., Dort K. van, Fritz Ö., Glejdura S., Heilmann-Clausen J., Holec J., Jančovičová S., Kunca V., Lackovičová A., Lüth M., Ódor P. (2016): Fungi and lichens recorded during the Cryptogam Symposium on Natural Beech Forests, Slovakia 2011. – Czech Mycol. 68(1): 1–40.
 • Holec J., Kučera T., Hrouda P., Burel J. (2016): Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České Republice [Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) grows again in the Czech Republic]. – Mykol. Listy 133: 19–30.
 • Holec J., Kříž M., Kolařík M., Žák M. (2016): Mediterranean fungus Gymnopilus suberisdiscovered in Central Europe – a consequence of global warming? – Sydowia 68: 69–85.
 • Holec J., Kolařík M., Borgarino D., Bidaud A., Moreau P.-A. (2016): Pholiota highlandensis var. citrinosquamulosa (Fungi, Agaricales) is conspecific with Pholiota gallica. – Nova Hedwigia 103 (1–2): 251–263.
 • Holec J. (2016): Vzpomínka na Emila Dlouhého. – Mykol. Listy 134: 84–85.