Vědecké zaměření: 

 • nevládní ražby (rodové, církevní, městské, korporativní) a ražby slezských knížectví

Vzdělání: 

 • Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Projekty:

 • 2005–2011 Národní muzeum, výzkumný záměr MK, Osobnosti české vědy a kultury (00002327202) – zpřístupnění Chaurovy sbírky bohemikálních mincí, resp. oddílu nevládních ražeb této sbírky (podíl a vědecká redakce numismatické části)

Muzejní práce (výstavy):

 • Nová koruna česká – Návrhy, 1993 Národní muzeum, Praha. (autor Zuzana Holečková).
 • Nejstarší kolky na území českých zemí (ve spolupráci se SČF, sekce fiskálních cenin), 1998 Národní muzeum, Praha. (autor Zuzana Holečková).
 • Mince a medaile posledních Rožmberků, 2004 Národní muzeum, Praha. (autoři Zuzana Holečková – Tomáš Kleisner).
 • Slezsko perla v české koruně, 2006 Národní muzeum, Praha. (odborná spolupráce).
 • Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, 2007 Národní muzeum, Praha. (odborná spolupráce).
 • Im Herzen Europas. Oesterreich. Tschechien, 17. 4. – 1. 11. 2009 Kunsthaus Horn, Horn / Lindenhof Raabs, Raabs/Thaya. (odborná spolupráce).
 • Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, 2011 Národní památkový ústav, České Budějovice, Praha. (odborná spolupráce).
 • Europa Jagellonica 1386–1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, 2012 Kutná Hora (odborná spolupráce).

Přednášková činnost:

 • Kolkovnictví v českých zemích a sbírka Ladislava Hanuse v NM, mezinárodní konference Peníze v proměnách času II, 2000 Ostrava.

Bibliografie:

 • Aršík třebenických nouzovek z let 1848–1849, Numismatické listy 48, 1993, č. 3, s. 84–86.
 • Neznámý dvoudukát olomouckého biskupa Karla II. Liechtensteina z r. 1678, Numismatické listy 52, 1997, s. 49.
 • Jiří KOŘÍNEK, Rybářské a lovecké lístky s vtištěným kolkem v Čechách, na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině 1876–1918, Praha 1998, 26 s.
 • Kolkovnictví v českých zemích a sbírka fiskálních cenin Ladislava Hanuse v Národním muzeu, in: Peníze v proměnách času. Money in Metamorphosis of Time. Geld im Wadel der Zeit. Ostrava 2000, s. 133–140.
 • Neznámé a zajímavé ražby olomouckých biskupů ve sbírkách Národního muzea v Praze, Numismatické listy 56, 2001, s. 174–180.
 • Jiří KOŘÍNEK, Kolek na vlasové pudry, škrob a líčidla 1720–1840, Praha 2005, 26 s.
 • Tomáš KLEISNER, Mince a medaile posledních Rožmberků. Coins and Medals of the Last Rosenbergs, Praha 2006, 108 stran. ISBN 80-7036-206-5.
 • Slezsko perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Kapitola IV. 3. Mince, Praha 2006, s. 463–475. ISBN 80-7035-333-3.
 • Jiří KOŘÍNEK, Karetní kolek v Rakousku a Uhrách 1692–1918, Praha 2006, 48 s.
 • Jiří KOŘÍNEK, Karetní kolek v Rakousku a Uhrách 1721–1900, Praha 2006, 62 s.
 • Waldstein. Albrecht von Waldstein – Inter arma silent musae? Münzen (15), Praha 2007, s. 550–559. ISBN 978-80-200-1591-4.
 • Valdštejn. Albrecht z Valdštejna, inter arma silent musae?, Praha 2007, (51 hesel), s. 537–549, č. k. 14.1–14.48, 14.50–14.52, též v německé versi Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae?, Praha 2007, p. 537–559. ISBN: 978-80-200-1591-4.
 • Zajímavé a vzácné ražby ze slezských mincoven ve sbírkách Národního muzea v Praze, in: Labor omnia vincit improbus. Sborník Jarmile Háskové k 70. narozeninám. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, 61, 2007, č. 1–2, s. 73–80. ISSN 0036-5335.
 • České, moravské a slezské mince 10.–12. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka. Svazek VI. Nevládní tolarové ražby. Část 1. Ražby slezských knížectví. Praha 2010, 312 stran. ISBN 978-80-7036-274-7
 • Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou. České Budějovice 2011, (numismatická hesla) s. 94–95. ISBN 978-80-85033-33-5; též v anglické verzi The Rosenberks. A Short Exhibition Guide, s. 94–95. ISBN 978-80-85033-34-2.
 • Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice 2011, (numismatická hesla), s. 162–169. ISBN 978-80-85033-31-1.
 • Europa Jagellonica 1386–1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Průvodce výstavou. Praha 2012, (numismatická hesla) s. 190. ISBN 978-80-7056-172-0.
 • České, moravské a slezské mince 10.–12. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka. Svazek VI. Nevládní tolarové ražby. Část 2. Rodové ražby a ražby olomouckého biskupství a arcibiskupatví. Praha 2012, 380 stran. ISBN 978-80-7036-364-5.