Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyk a literatura – divadelní věda, 2003–2009 
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, divadelní věda, doktorské studium 

Vědecké zaměření: 

 • taneční divadlo – balet

Pedagogická činnost:

 • FFUK Praha, Katedra divadelní vědy – Kapitoly z dějin baletu, 2011
 • UJAK Praha – Katedra mediálních studií

Výstavy:

Autorství a realizace:
 • Autorství tematické části Čerti v baletu. Výstava Čerti 11.5.–22. 10. 2017 Muzeum české loutky a cirkusu, Prachatice
 • Obraz baletky v minulosti a dnes. Národní muzeum – Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, 29. 9.–22. 11. 2015.

Granty:

Jak se dívat na balet. FRVŠ. č. 676/2011.

Ostatní aktivity:

 • Balet Národního divadla v Praze – externí spolupracovnice, příprava odborných textů.
 • World Union of Culture, Festivals of Arts for Teens and Children – členka odborné poroty. 

Bibliografie:

2017

 • HRONKOVÁ, Libuše. Vladimír Šišov - Balet není cirkus. In Taneční zóna 4/2017, s. 24–29.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Jevgenie Obrazcová - Kariéra baletek je příliš krátká na to, abychom čekaly. In Taneční zóna 3/2017, s. 42–45.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Ženy a muži klasicky i moderně. In Divadelní noviny 26, 2017, č. 19, s. 5.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Filip Barankiewicz – Dokonalost neexistuje. In Taneční zóna 2/2017, s. 20–23.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Filip Barankiewicz – Přednější je osobnost tanečníků a jejich umělecké kvality než národnost. In Divadelní noviny 26, 2017, č. 16, s. 2.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Alexandre Katsapov - Emoce teď vkládám do svých fotografií. In Divadelní noviny 26, 2017, č. 12, s. 10–11.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Ze zpracovaných pozůstalostí v roce 2016. In Divadelní noviny 26, 2017, č. 4, s. 15.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Dávám židli do kruhu, tančím a zpívám. In Divadelní noviny 3/2017. http://www.divadelni-noviny.cz/davam-zidli-do-kruhu-tancim-a-zpivam

2016

 • HRONKOVÁ, Libuše. Shakespearův sen v baletu. In Program k baletu Sen noci svatojánské. Národní divadlo moravskoslezské, premiéra 5. 5. 2016, s. 10–15, ISBN 978-80-87650-97-4.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Proč to všechno? In Divadelní noviny 25, 2016, č. 1, s. 6.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Alina Nanu – Balet je vášeň. Taneční zóna 1/2016, s. 36–41.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Jurij Kolva – Moderna mluví tělem. To klasika neumí. Taneční zóna 2/2016, s. 28–35.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Anna Osadcenko – Dokonalost je nudná. Taneční zóna 3/2016, s. 22–27.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Mário Radačovský – Demokracie v baletu neexistuje. Taneční zóna 4/2016, s. 28–35.
 • HRONKOVÁ, Libuše: Litografie Johna Brandarda nejen na titulních stranách skladeb Louise Julliena aneb Taneční pohled do výtvarné sbírky Divadelního oddělení Národního muzea. Opus musicum 48, 2016, č. 6, s. 51–60.

2015

 • HRONKOVÁ, Libuše. Pozůstalost Jana Reimosera v Divadelním oddělení Národního muzea. In Sborník Národního muzea řada C – Literární historie, 60, 2015, 1–2, s. 33–43.
2014
 • HRONKOVÁ, Libuše. Geneze baletu Oskara Nedbala Z pohádky do pohádky v korespondenci uložené v divadelním oddělení NM. In Hanuš Jordan (ed.), Divadelní oddělení 1924 - 2014, Historie a současnost, Sborník NM, řada A Historie, 2014, č. 3–4, ISSN 0036-5335, s. 47–54.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Nina Jirsíková: Finesy Joe Jenčíka aneb Vzpomínky tanečnice. Taneční zóna 1/2014, s. 52–55.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Mira Holzbachová: Když ta tančí, jde člověku mráz po zádech. Taneční zóna 2/2014, s. 118–125.
2013
 • HRONKOVÁ, Libuše (a kol.). Nina Jirsíková – Vzpomínky tanečnice. Praha: Národní muzeum, 2013.
 • HRONKOVÁ, Libuše. Nina Jirsíková v divadle D41. In Sborník příspěvků z konference Společnost a kultura v českých zemích 1939–1949. Praha: Národní muzeum, 2013.

2012

 • HRONKOVÁ, L.: Petr Iljič Čajkovskij – Věčně bdící Spící krasavice – Spící krasavice aneb Šípková Růženka. In Program k baletu Šípková Růženka. Národní divadlo v Praze, premiéra 29.3.2012. ISBN 978-80-7258-397-3.
 • HRONKOVÁ, L.: Pozůstalost Augustina Bergera v Národním muzeu v Praze. Robert ďábel a Česká svatba. In Ve víru tance, sborník z mezioborové konference konané ve dnech 15.–16. listopadu 2011 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice, 2012, s. 139–148. ISBN 978-80-87151-21-1.

2011

 • HRONKOVÁ, L.:   Christopher Bruce a Ballet Rambert... .  In: Program k baletu Moonshine. Národní divadlo v Praze, premiéra 16. 11. 2011. ISBN 978-80-7258-389-8.
 • HRONKOVÁ, L.: Sergej Sergejevič Prokofjev - Nikdy nekončící baletní Popelka - Pohádka o Popelce a odkaz Saši Machova. In: Program k baletu Popelka. Národní divadlo v Praze, premiéra 14. 4. 2011. ISBN 978-80-7258-371-3.
 • HRONKOVÁ, L.: Krátce o Večeru mladých choreografů v divadle Disk. Inwww.tanecniaktuality.cz, vloženo 18. 4. 2011.
 • HRONKOVÁ, L: Ch. Bruce - V rytmu života... . Národní divadlo, č. 2, říjen 2011. ISSN 1212-1045.
 • HRONKOVÁ, L.: Díla světové literatury v baletech Johna Cranka. Národní divadlo, č. 10, červen 2011. ISSN 1212-1045.
 • HRONKOVÁ, L.: Jaký tanec si zatančíte? Ateliér 24, 2011, č. 14–15. ISSN 1210-5236.

2010 

 • HRONKOVÁ, L.: Othello v baletu. In: Program k baletu Othello. Národní divadlo v Praze, premiéra 1. 4. 2010. ISBN 978-80-7258-347-8.
 • HRONKOVÁ, L.: La Sylphide/Napoli. Národní divadlo, č. 10, červen 2010. ISSN1212-1045.
 • HRONKOVÁ, L.: Pár oříšků z baletu Louskáček. Národní divadlo, č. 4, prosinec 2010. ISSN 1212-1045.

2009 

 • HRONKOVÁ, L.: Letem světem s baletním Faustem ...k českému jevišti. In: Program k baletu Faust. Národní divadlo v Praze, premiéra 5. 12. 2009. ISBN 978-80-7258-332-4.