Vědecké zaměření:

historie a kultura afrických zemí

Vzdělání:

 • 1990 – 1996  studium historie na Filozofické fakultě UK
 • 1992 – 1998   studium afrikanistiky na Filozofické fakultě UK
 • 1994 – 1996    doplňkové studium iberoamerikanistiky na Filozofické fakultě UK
 • 1996 – 2001    postgraduální studium v AV ČR, obor historie
 • 1996 – 1997    Etnografický ústav AV ČR, dokumentaristka 
 • 1997 – 2005   Orientální ústav AV ČR, odborná pracovnice a od r. 2001 vědecká pracovnice
 • od r. 2004    Národní muzeum – Náprstkovo muzeum, kurátorka africké sbírky

Bibliografie:

 • JIROUŠKOVÁ, Jana; PECHA, Lukáš. Angolská kultura ve sbírkách Náprstkova muzea. Praha: NM a MZV ČR, 2008, 80 s. ISBN 978-80-7036-241-9.
 • JIROUŠKOVÁ, Jana; PECHA, Lukáš. Julius Zeyer, sběratel. Collector. Praha: NM, 2008, 226 s. ISBN 978-80-7036-254-9.
 • JIROUŠKOVÁ, Jana. Africká sbírka, František Vladimír Foit. Praha: Národní muzeum, 2009, 280 s. ISBN 978-80-7036-261-7.
 • JIROUŠKOVÁ, Jana. Two Men at the Foot of Kilimanjaro . African Collections of Martin Lány and Hans Fuchs. Praha: Národní muzeum, 2010, 128 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 8. ISBN 978-80-7036-273-0.
 • JIROUŠKOVÁ, Jana. Ethnographic Collection from the Sudan. In ONDERKA, P. (ed.). Sudan and the National Museum of the Czech Republic. Praha: Národní muzeum, 2010, 6
 • JIROUŠKOVÁ, Jana; PECHA, Lukáš. Zvukový archiv manželů Foitových. Praha: Národní muzeum, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7036-277-8.
 • BAĎUROVÁ, M.; BOŽOŇOVÁ, P.; FILÁK-MÜLDNEROVÁ, J.; HEROLDOVÁ, H.;HRUŠKOVÁ, K.; JIROUŠKOVÁ, J.; KLÁPŠŤOVÁ, K.; KRAEMEROVÁ, A.; NOVÝ, P.;PECHA, L.; SANDROVÁ, H.; ŠINTRŮČKOVÁ, Š.; ZACH, F. Albert Sachse´s Collection in the National Museum. Praha: Národní muzeum, 2011, 205 s., Editio Monographica Musei Nationalis Pragae vol. 12. ISBN: 978-80-7036-318-8.
 • BENDA, P.; BOŽOŇOVÁ, P.; EKRT, B.; JIROUŠKOVÁ, J.; KANDERT, J.;MLÍKOVSKÝ, J.; MORAVEC, J.; PECHA, L.; ROBOVSKÝ, J.; ŠÁMAL, M.; ŠANDA, R.;ZACH, F. Emil Holub´s Collection in the National Museum. Praha: Národní muzeum,2011, 208 s., Editio Monographica Musei Nationalis Pragae vol. 13. ISBN: 978-80-7036-329-4.