Specializace:

  • římsko-provinciální archeologie, římská stavební keramika, digitální archeologie

Výzkumné projekty:

  • 2015–2017: Římská stavební terakota v oblasti Pannónskeho limitu a v sousedních nadlimitních oblastech  (Grantový projekt GA UK 277215)
  • 2018–2019: Technologický vývoj legionářské produkce stavebních terakot ve Vindobone (Grantový projekt GA UK 899918)

Popularizační činnost:

  • spoluorganizace Mezinárodního dne archeologie za Ústav pro klasickou archeologii v Praze (od r. 2017)

Výběr z bibliografie:

  • Janek, T. 2016: A New Insight into Problematic of Roman Building Terracota from Bratislava-Rusovce. In: Bazovský, I. (Eds.): Zborník Slovenského národného múzea: Archeológia supplementum 11 štúdie, Bratislava, 119–124.
  • Janek, T. 2017: On the Production and Distribution of the Ceramic Building Material in Vindobona. Studia Hercynia XXI/2, 81–96.
  • Janek, T. 2018: Morphometry – A new Method in Roman Brick Stamp Comparison. In: Sommer, S. (Eds.): LIMES XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015. Akten des 23. Internationalen Limeskongress in Ingolstadt 2015. Beiträge zum Welterbe Limes Sonderband 4, 570–575.