Vědecké zaměření:

Historická mimoevropská fotografie, cestovatelé

Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor etnografie-jugoslavistika

Výzkumné projekty:

VVZ NM Osobnosti české vědy a kultury

Muzejní práce (výstavy):

 • Dva o městě -Two on the Town. 30.11.1994 - 6.2.1995
 • Toulavé boty. Fotografie z cest Josefa Kořenského 1893-1901. 7.6. - 11.9.1995
 • Všichni Američané - All Americans. 13.3. - 19.5.1996
 • Exotické stolování - měsíční výstavka od 3.6.1996
 • Účes dělá ženu, ale i muže. 21.1.1998 - 24.5.1998
 • Světlo nad Tripolisem. Fotografie Bedřicha Machulky 1898-1902. 17.1.- 8.4.2001
 • Indiáni Hopi a jejich sousedé. Fotografie E.St.Vráze. 13.5.2003 - 4.1. 2004
 • Fotografie E.St.Vráze z Venezuely. 11.9.2003 - 4.1.2004
 • E.St.Vráz v Číně. Fotografie z r.1901. 11.10.-31.12.2006
 • Enrique Stanko Vráz´s Visit to Seoul in 1901. Soul roku 1901 objektivem E.St. Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé. Seoul Museum of History, 14.4. – 12.6.2011 
 • Cesta kolem světa za 299 dní, 6.9. – 30.10.2011

Bibliografie:

 • Josef Kořenský a Smíchov, Res musei pragensis, č.4, 1995, s. 1-4
 • Fotografie z cest Josefa Kořenského uložené v Náprstkově muzeu, Starožitnosti a užité umění,č.9, 1995, s.22-23
 • Josef Kořenský – nejen cestovatel, ČL 83, 1996, č.1,s. 47-52
 • Život jako safari. Fotografie Bedřicha Machulky ve sbírkách Náprstkova muzea, Starožitnosti a užité umění, č.2, 1997, s. 20-21
 • Africké účesy na fotografiích ze sbírek Náprstkova muzea, Starožitnosti a užité umění, č.12,1997, s. 27
 • Za africkými účesy přes prostor a čas, Nový Orient, č.2, 1998, s. 61-64
 • The Náprstek Museum´s Collection of Photographs, Annals of the Náprstek Museum, 20, 1999, p. 139-142
 • Fotosbírka etnografického oddělení, Průvodce NM, 1999, s. 43-45
 • Bedřich Machulka v Tripolisu 1898-1902, Nový Orient, č.10, 2000, s. 389-391
 • The Ethnographic Department´s Collection of Photographs, Guidebook , Národní muzeum, 2000, pp. 43-45
 • Die Fotosammlung der ethnographischen Abteilung, Museumsführer, Národní muzeum, 2000, pp. 43-45
 • Fotosbírka etnografického oddělení Náprstkova muzea, Nový Orient, č.3, 2001, s. 98-100
 • Z pustin a černých harémů Afriky, Nový Orient, č.5, 2001, s. 184
 • Enrique Stanko Vráz – cestovatel a fotograf, Český lid, č.2, roč.89, 2002, s. 160-172
 • in Jiroušková J., Dějiny odívání. Černá Afrika. Kapitola Účesy, str. 106-115, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2003
 • Indiáni Hopi ve fotografiích E.St.Vráze, Český lid, 90/2003, č.4, s. 345-357 (společně s K.Klápšťovou)
 • Prezentace fotografických materiálů E.St.Vráze z přelomu 19. a 20.století ze sbírek Náprstkova muzea, Sborník z 12.odborné konference Současné trendy ve zpřístupňování fondů, Olomouc 18.-19.11. 2003, str. 57-59, Brno 2004 (společně s M.Seckou)
 • kol., Siam Undiscovered. Siam through the Eyes of Czech Diplomats, Travellers and Photographers, vyd. Czech Embassy, Institute of Relation in Prague, Náprstek Museum and Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand, Bangkok, 2004
 • Obrazový doprovod českých cestopisů z přelomu 19. a 20.století. Sborník z 13.odborné konference Lidé okolo knih (autor – tvůrce – recipient), Olomouc 23.- 24.11.2004, str. 283-291, Brno 2005
 • Aktuální poznatky o autorství fotografií z fondu Bedřicha Machulky a Richarda Štorcha v Náprstkově muzeu, Český lid, 92/2005, č.4, str. 423-431 (společně se S. Štorchovou)
 • Life like Safari. Photographic Work of Bedřich Machulka and Richard Štorch: New Findings, Annals of the Náprstek Museum 27, Prague 2006, str. 43-62 (společně se S. Štorchovou)
 • Enrique Stanko Vráz. Záhadný cestovatel fotograf. Národní muzeum, Praha, 2006
 • Děti celého světa na fotografiích cestovatele Vráze. In: Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29.-30.května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, str. 95-101, Pardubice, 2008
 • Fotografie českých cestovatelů z Egypta v Náprstkově muzeu. In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile (katalog k výstavě, eds. Pavel Onderka, Petra Maříková Vlčková, Jana Mynářová), str. 51-52, Národní muzeum, Praha, 2008
 • „Není pro mne více návratu do Afriky...“ Korespondence Bedřicha Machulky a Adolfa Schwarzenberga, Český lid, 96/2009, č.1, str. 71-86
 • Fotografická pozůstalost cestovatele Bedřicha Machulky. Katalog negativů. EMMNP 6, Národní muzeum Praha 2009
 • Lidová kultura v obrazech. Kolektivní monografie a CD-ROM s obrázky. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2009
 • Sojourn of Enrique Stanko Vráz on the Gold Coast, Annals of the Náprstek Museum 31, Prague 2010, pp. 37-54, (společně s J. Kandertem)
 • Dvojí pohled cestovatele a fotografa Richarda Štorcha na ženské tělo. In: Tělo jako kulturní fenomén. Studie Slováckého muzea 14/2010, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, str. 279-281
 • Photographs of Bedřich Machulka. In: Sudan and the National Museum of the Czech Republic (ed. Pavel Onderka), str. 3-5, Národní muzeum, Praha, 2010
 • Kolem světa. Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur (spoluautor Jan Chovaneček), Národní muzeum, Praha 2011
 • Enrique Stanko Vráz: a mysterious man and his photographs. In: Soul roku 1901 objektivem E.St.Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé – 1901 Photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech travellers´s views of Korea, pp. 12-30, Seoul Museum of History, Embassy of the Czech Republic to the Republic of Korea, Seoul, 2011
 • Pozůstalost Josefa Kořenského v knihovně Náprstkova muzea. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010. Sborník z 19. odborné konference, Olomouc, 20.-21.10.2010, s. 11-17, Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR Brno 2011