Vědecké zaměření:

 • zábavné dramatické umění, cirkusy, varieté, divadelní fotografie

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dvouoborová historie, 1980–1985

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • České hudební divadlo, 20. století, výzkumný úkol Divadelního ústavu (2005)

Muzejní práce (výstavy):

 • Česko-slovenská a Slovensko-česká výstava, NM a SNM, Bratislavský hrad od 26. 4. 2018. Spoluautor
 • Muzejní projekt Řetězového provádění (1994–2004), Národní muzeum – Vrchotovy Janovice, oceněno jako projekt roku 1998 – Brána muzea otevřená, Open Society Found
 • Metodické centrum projektu Řetězového provádění (Praha – Vrchotovy Janovice, 
  1998–2001)
 • Pracovníci Národního muzea v odboji a za okupace (Panteon NM, 6. 5.–12. 7. 2005), autor
 • Erik Kolár a jeho svět loutek, výstava divadelního oddělení NM v Lobkovickém paláci 
  (6. 4.–2. 7. 2006), komisař výstavy
 • Ema Destinnová, stálá expozice Divadelního oddělení Historického muzea Národního muzea na zámku Stráž nad Nežárkou (2006–2008; autorka: Vlasta Koubská), autor historického úvodu do expozice
 • Muzeum české loutky a cirkusu, stálá expozice Národního muzea v Prachaticích (vernisáž 18. 5. 2006), autor cirkusové expozice
 • Stopy lidí, výstava v hlavní budově Národního muzea (2007–2008), komisař výstavy
 • Bellachini XIII. a jeho kouzelné aparáty, výstava v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích (28. 5.–14. 9. 2008), spoluautor
 • Zašlé časy života v maringotkách, výstava v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích 
  (od 30. 4. 2009), autor
 • Malý velký herec Jindřich Mošna, výstava divadelního oddělení NM v MČLC Prachatice (1. 2.–17. 6. 2012), komisař a spoluautor
 • Cirkus jede do světa, výstava v Muzeu české loutky a cirkusu Prachatice, autor, 24. 4.–29. 9. 2013
 • Poklady Národního muzea, cyklus výstavek v Muzeu české loutky a cirkusu Prachatice, koncept a realizace, 22. 5.–25. 9. 2014
 • Dvacet let projektu Řetězové provádění (s L. Fiedlerovou), in: seminář Tajemství Sidonie Nádherné, projekt Dotkni se 20. století, Vrchotovy Janovice, NM, 3. 10. 2014
 • Klauni, výstava v Muzeu české loutky a cirkusu Prachatice, autor, od 19. 5. 2015
 • Cirkus v maringotce aneb Cirkus starý-cirkus nový, na festivalu Letní Letná, Praha 18. 8.–4. 9. 2016, autor

Přednášková činnost:

 • Funerální architektura a sochařství pražských hřbitovů, cyklus 7 exkurzí v rámci výstavy NM Smrt kmotřička, 22. 10. 2014 – 10. 6. 2015
 • lektor Muzea hlavního města Prahy, autor a spoluautor cyklů: 
  – Pražské zámečky a usedlosti (2003–2004) 
  – Pražské hřbitovy (2004–2006) 
  – Pražská divadla (2006) 
  – Osobnosti českého divadla (2007–2009)
  – Pražské herecké rodiny (2013)
  – Pražská divadelní síť (2015)
 • Divadelní a filmová fakulta JAMU, přednášky pro Ateliér klaunské scénické tvorby

Bibliografie:

2017
 • Hanuš Jordan, Krása němých svědků, Památky na osobnosti českého divadla ve sbírkách NM, Národní muzeum, Praha 2017
 • Hanuš Jordan, Dvě stě let českého cirkusu, in: Tomáš Winter (ed.), Cirkus pictus, Arbor Vitae, Praha 2017

2016

 • Jordan, Hanuš, Od loutek k cirkusu – a zpátky, Loutkář, Prostor. Hmota. Animace, ročník XLVI, č. 1, 2016, ISSN 1211-4065, s.  86–88
 • Jordan, Hanuš, Muzeum české loutky a cirkusu/Museum of Czech Puppets and Circuses, in: Douša, Pavel a kol., Velká kniha o Národním muzeu/The Great Book of the National Museum, Národní muzeum, Praha 2016, ISBN 978-80-7036-477-2, s. 266–273
 • Jordan, Hanuš, Cirkusové portréty IV., Marietka, Dočka Rovano, Taneční zóna, Revue současného tance, č. 4. 2015, s. 120–127

2015 

 • Jordan, Hanuš, Cirkusové portréty I., Donato II., Žanda Berousek, Jaromír Joo st., Taneční zóna, Revue současného tance, č. 1, 2015, s. 110–117, ISSN 1213-3450
 • Jordan, Hanuš, Cirkusové portréty II., Karel Hasse, František Novák, Taneční zóna, Revue současného tance, č. 2, 2015, s. 108–117, ISSN 1213-3450

2014

 • Jordan, Hanuš, Příběh českého cirkusu, in: Jordan, Hanuš, Cihlář, Ondřej, Orbis cirkus, NAMU, Cirkoskop a NM, Praha 2014, s. 9–122, ISBN 978-80-7331-280-0
 • Jordan, Hanuš, Skleněné negativy ve fotografickém fondu DONM. Karel Váňa a jeho snímky zachycující Národní divadlo v l. 1906 – 1928, in: Jordan, Hanuš (ed.), Divadelní oddělení 1924–2014, Historie a současnost, Sborník NM, řada A Historie, 2014, č. 3–4, s. 23–35, ISSN 0036-5335
 • Jordan, Hanuš, Fotografie pražských divadelních budov ve fondu Divadelního oddělení NM, in: Vlčková, Olga, Divadlo a divadelní sály, Paseka a NM, Praha 2014, s. 211–213, ISBN 978-80-7036-435-2

2013

 • Jordan, Hanuš, České cirkusové a varietní umění v proměnách od protektorátu po znárodnění, in: Malý, Ivan a kol., Společnost a kultura v Českých zemích 1939–1949, Praha: Národní muzeum, 2013, s. 365–374, ISBN 978-80-7036-391-1
 • Jordan, H., Novozámská, M., Fotografický fond divadelního oddělení Národního muzea, Muzeum – Muzejní a vlastivědná práce, roč. 51, 2013, č. 2, s. 3–12, ISSN 1803-0386

2011

 • Vývoj českého cirkusu od nejstarších dob do 50 let 20. století a jeho dokumentace ve sbírce Národního muzea, Muzeum –  Muzejní a vlastivědná práce, roč. 49, č. 2, 2011, s. 49–64, ISSN 1803-0386

2009

 • Jordan, Hanuš, Zašlé časy života v maringotkách, doprovodná publikace k výstavě, Praha 2009, ISBN 978-80-7036-235-8, 10 s., 16 obr.
 • Jordan, Hanuš, Cirkusová sbírka Národního muzea: Proč sbírat a dokumentovat cirkusovou historii, in: DISK, časopis pro studium dramatického umění, č.29, 2009, ISSN 1213-8665, s. 163–167

2008

 • Jordan, H.: Cirkusy, menažerie, panoptika. In: Bláhová, K. – Petrbok, V. (ed.): Cizí, jiné a exotické v české kultuře 19. století, Nakladatelství Akademia a nakl. KLP, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1584-6, s. 387–401, 6 vyobrazení. 
 • Jordan, H.: České kočovné divadelní společnosti za okupace, Sborník Národního muzea, řada A – Historie, sv. 62, 2008, č. 1, s. 19–25.
 • Jordan H., Příběh salonního vozu, Divadelní noviny, roč. 17, 2008, č. 20, s. 10.

2007

 • Jordan, H.: Sága rodu Kludských aneb Osud slonice Baby, Divadelní novny, č. 1, 2007, s. 10.
 • Jordan, H.: Lidové kabinety doktora Caligariho, Divadelní noviny, roč. 16, 2007, č. 15, s. 10.
 • Jordan, H. (se Secká, M., Velemínský, P. a Kuželka, V.): Stopy lidí, katalog k výstavě, Národní muzeum 2007.

2006

 • Jordan, H.: První české cirkusové muzeum, Circus Journal, Wien 2006.
 • Jordan, H. – Šaldová, L.: Z divadelního oddělení, Divadelní revue 17, 2006, č. 4.

2005

 • Jordan, H. – Fiedlerová, L. – Křenková, V.: Nebaví nás nudit vás – Muzejní projekt Řetězového provádění, o.s, Rozcestí, Praha 2005. 
 • Jordan, H.: Výtvarné plakáty ve sbírkách divadelního oddělení, vědecký katalog fondu, divadelní oddělení NM, Praha 2005.
 • Jordan, H.: Bukovský Mirko, Burian Emil František, Faster Otto, Fiala Eman, Monczáková Ludmila, Zich Otakar st., Zrzavý Jan, Zelenka František, in: Slovník českého hudebního divadla 20. století, editor Ludvová, Jitka, připraveno k tisku, uloženo v Divadelním ústavu.

2004

 • Jordan, H.: Deset let řetězového provádění, Praha 2004, příležitostný tisk, rozmnož.