Vědecké zaměření:

české  a slovenské dějiny 20. století

Vzdělání:

 • 1999–2003, Katedra historie FF UP Olomouc, doktorské studium, obor české a slovenské dějiny
 • 1993–1999, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor česká filologie – historie

Předchozí působení:

 • 2011–2014, Katedra středoevropských studií FF UK v Praze, vedoucí katedry
 • 2010–2011, Katedra středoevropských studií FF UK v Praze, odborný asistent
 • 2010, Ústav pro studium totalitních režimů, 1. náměstek ředitele
 • 2002–2014, Národní muzeum, kurátor, vedoucí oddělení novodobých českých dějin, kurátor

Granty:

 • 2016–2018, Národní muzeum v éře Československa (GAČR, GA16-02022S)
 • 2012–2014, Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století

Muzejní práce (výstavy/expozice, apod., výběr):

 • Republika (HB NM, 2008–2009)
 • … a přijely tanky (HB NM, 2008)
 • Křižovatky české a československé státnosti (expozice, Národní památník na Vítkově, 2009)
 • Rudá muzea (Národní památník na Vítkově, 2012)
 • Expozice k dějinám PTP (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 2016)

Pedagogická činnost:

 • Katedra středoevropských studií, FF UK, 2010–2017
 • Katedra historie FF UP v Olomouci, 2002–2006

Bibliografie (výběr):

 • Junek, M. (ed.) Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta a TOGGA, Praha 2013, ISBN 978-80--7308-513-1
 • Junek, M., Spolková činnost a česko-slovenské vztahy na moravsko-slovenském pomezí po roce 1918, in: Česko-slovenská historická ročenka 2013, Veda a Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Bratislava a Skalica 2014, str. 25-38. ISBN 978-80-89391-35-6, ISBN 978-80-224-1390-9
 • Junek, M., Kultura mezi Chartou a Antichartou, In: Stehlík Michal – Spremgnagel, Gerald M. (eds.), Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, Univerzita Karlova v Praze, Togga, Praha 2013, str. 113-124, ISBN 978-80-7308-480-6
 • Junek, M., Národnostní menšiny v první Československé republice. Polská menšina, in: Lukáš Novotný - Michal Stehlík . Andrej Tóth (eds.), Národnostní menšiny v Československu 1918 - 1938, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012, str. 177-184, ISBN 978-80-7308-413-4
 • Marek Junek (ed.), Svobodně! Rádio Svobodné Evropa 1951-2011, Radioservis, Praha 2011, ISBN 978-80-86212-83-8
 • Junek, M., Problematika soudobé dokumentace v Československu před rokem 1989, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 50, 2012/1, s. 3-9, ISSN 1803-0386
 • Junek M., Expozice novodobých českých dějin v Národním muzeu, Časopis Národního muzea - řada historická (ISSN 1214-0627), ročník 185, číslo 3-4, s. 49-58