Vědecké zaměření:

  • Kurátorka fondů Severní Ameriky a polárních oblastí, Austrálie a Oceánie; antropoložka

Vzdělání:

  • Sociální a kulturní antropologie, Antropologie populací minulosti, FF ZČU

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

  • 2011–2012 National Museum of Natural History, Smithsonian Institution

Publikační činnost (výběr):

  • 2015 Martínková, Jana – Pavel Onderka et al.: In the Shadow of a Pyramid, Národní muzeum, Praha;
  • 2016 Onderka, Pavel – Gabriela Jungová et al.: Atlas of Egyptian Mummies in the Czech Collections I: Complete Adult Human Mummies, Národní muzeum, Praha

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

  • 2016 International Conference on Comparative Mummy Studies, Hildesheim, Německo;
  • 2018 Extraordinary World Congress on Mummy Studies, Santa Cruz, Tenerife