- Knihovník, Oddělení Knihovna NpM - do 10. 4. 2020

- Konzervátor a restaurátor kovů, Oddělení péče o sbírky (Terezín) - do 31. 3. 2020

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz