Knihovník - katalogizátor, Oddělení časopisů - do 22. 3. 2023

Koordinátor - pracovník pronájmů, Provozní úsek - do 31. 3. 2023

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. --- , e-mail: osobni@nm.cz.