Lektor edukačních programů, Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit - do 11. 12. 2020

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz.