Knihovník, Oddělení mezinárodní výměny publikací - do 21. 4. 2024

Vedoucí oddělení vědeckého tajemníka - do 30.4. 2024

Technický pracovník - doprava, Oddělení hospodářské správy - do 30. 4. 2024

Elektrikář, Oddělení technické správy HB - do 30. 4 .2024

 

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz.