Asistent ředitele Přírodovědeckého muzea - do 5. 2. 2023

Výstavář, Oddělení údržby stálých expozic - do 5. 2. 2023

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz.