Vědecké zaměření

  • Antropologie, rekostrukce stravy minulých populací

Vzdělání

  • 2011–2017 Ph.D.: Antropologie a genetika člověka (Univerzita Karlova v Praze), Prehistory (Aix-Marseille University, Aix-en-Provence, France)
  • 2009–2011 Mgr: Antropologie a genetika člověka (Univerzita Karlova v Praze)
  • 2006–2009 Bc: Antropologie (Masarykova universita Brno)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr)

  • 2001–2014: pravidelné stáže na LAMPEA UMR 7269 (Laboratoire Mediterranéen de Préhistoire Europe-Afrique), CNRS, Aix-Marseille University, Aix-en-Provence, Francie v rámci doktorského studia

Publikační činnost (výběr)

  • Kaupová S, Brůžek J, Velemínský P, Černíková A. 2013. Urban-rural differences in stature in the population of medieval Bohemia. Anthr Anz 70:43–55.
  • Kaupová S, Herrscher E, Velemínský P, Cabut S, Poláček L, Brůžek J. 2014. Urban and rural infant‐feeding practices and health in early medieval Central Europe (9th–10th century, Czech Republic). Am J Phys Anthropol 155:635–651.
  • Kaupová S, Velemínský P, Herrscher E, Sládek V, Macháček J, Poláček L, Brůžek J. 2018. Diet in transitory society: Isotopic analysis of medieval population of Central Europe (9th–11th century AD, Czech Republic). Archaeol Anthropol Sci 10:923–942.
  • Kacki S, Velemínský P, Lynnerup N, Kaupová S, Lacoste Jeanson A, Povýšil C, Horák M, Kučera J, Rasmussen K, Podliska J, Dragoun Z, Smolík V, Vellev J, Brůžek J. 2018. Rich table but short life: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Danish astronomer Tycho Brahe (1546-1601) and its possible consequences. PLoS ONE 13(4): e0195920.
  • Kaupová S, Velemínský P, Stránská P, Bravermanová M, Frolíková D, Tomková K, Frolík J. In Press. Dukes, elites, and commoners: dietary reconstruction of the Early Medieval population of Bohemia (9th–11th Century AD, Czech Republic). Archaeol Anthropol Sci.