Vědecké zaměření

 • Ptačí migrace, hnízdní predace a vnitrodruhový parazitizmus u vrubozobých

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta UK

Granty a projekty

 • 2015–2017 Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků GA AV ČR – člen týmu
 • 2008–2010 Variabilita v alokaci zdrojů mezi fázemi hnízdění u kachen, KJB601110803 GA AV ČR – člen týmu
 • 2004–2008 Evoluční determinanty hnízdního parazitismu kachen IAA 6093403 GA AV ČR – člen týmu

Publikační činnost (výběr)

 • Klvaňa P., Cepák J., Munclinger P., Michálková R. Tomášek O. & Albrecht T. 2018. Around the Mediterranean: an extreme example of loop migration in a long-distance migratory passerine. J Avian Biol 49:jav-01595.
 • Šťastný, K. (ed.) – Hudec, K. (ed.) – Cepák, J. – Čihák, K. – Honza, Marcel – Hořák, D. – Hromádko, M. – Klvaňa, P. – Musil, P. – Musilová, Z. – Sedláček, O. – Sitko, J. – Zima, J. 2016. Ptáci 1 – Fauna ČR, Praha: Academia, 790 s., ISBN 978-80-200-2575-3
 • Javůrkova V., Hořák D., Kreisinger J., Klvaňa P. & Albrecht T. 2011. Factors affecting sleep vigilance in incubating Mallards. Ethology 117:345-355.
 • Procházka P., Reif J., Hořak D., Klvaňa P., Lee R.W. & Yohannes E. 2010. Using stable isotopes to trace resource acquisition and trophic position in four Afrotropical birds with different dietary requirements. Ostrich 81:273–275
 • Cepák J. (ed.); Klvaňa, P. (ed.); Škopek J. (ed.); Schröpfer L. (ed.); Jelínek M. (ed.); Hořák D. (ed.); Formánek J. (ed.); Zárybnický J. (ed.). 2008. Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska. Praha : Aventinum, 607 s. ISBN 978-80-86858-87-6.
 • Albrecht T., Hořák D., Kreisinger J., Weidinger K., Klvaňa P. & Michot TC 2006. Factors determining pochard nest predation along a wetland gradient. J. Wildl. Management 70:784-791
 • Albrecht T. & Klvaňa P. 2004. Nest crypsis, reproductive value of a clutch, and escape decisions in incubating female Mallards Anas platyrhynchos. Ethology 110:603-613

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr)

 • Hořák D., Albrecht T., Klvaňa P. & Musil P. 2006. The relationship between size of egg and young in the Common Pochard. 24th International Ornithological Congress, Hamburg, J. Ornithology 47 (Suppl.): 183 (poster)
 • Organizator – South - East European Bird Migration Network workshop, Praha 2006