Vědecké zaměření

 • Taxonomie, morfologie, zoogeografie, faunistika a ekologie ploštic (Heteroptera)

Vzdělání

 • 1996–2001 Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (magisterské studium)
 • 2001–2009 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha (doktorské studium)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

 • studijní pobyty v zahraničních muzeích (Bruxelles, Budapest, Hamburg, London, Paris, St. Petersburg, Tervuren, Tianjin, Wien)
 • terénní zkušenosti: Chorvatsko (2002, 2004–2011), Itálie (2003), Slovensko (2005), Turecko (2002, 2004, 2005, 2007, 2011)

Výzkumné projekty (výběr)

 • Faunistický průzkum ploštic v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Bílé Karpaty.
 • Taxonomie a zoogeografie ploštic (Heteroptera) ostrova Sokotra.
 • Taxonomie a zoogeografie ploštic (Heteroptera) Spojených Arabských Emirátů.
 • Taxonomie a zoogeografie kněžic (Pentatomidae) a knězů (Acanthosomatidae) Madagaskaru a tropické Afriky.
 • Morfologie zadohrudních pachových žláz u ploštic nadčeledi Pentatomoidea.
 • Parazitičtí bičíkovci ploštic ze skupiny Kinetoplastea (spolupráce s Katedrou parazitologie PřF UK).

Granty

2006:

 • projekt SYNTHESYS, Naturhistorisches Museum Wien – Comparative morphology of external structures associated with metathoracic scent glands in Pentatomoidea (Heteroptera) and its usage in taxonomy of the group (AT-TAF-2249)

2012:

 • projekt SYNTHESYS, Museum national d’Histoire naturelle: Revision of selected genera of Madagascar Pentatomidae (Heteroptera) (FR-TAF-1820)

Výstavy a muzejní práce

 • HOLEC J., KMENT P., WAGNER J., ŠMÍD J., ŠÍDA O., KVAČEK J., SEJKORA J. & KUŽELKA V. 2015: Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem. Národní muzeum, Praha, 128 pp (in Czech).
 • KVAČEK J., BOUDA F., HÁJEK J., HOLEC J., KMENT P., KUŽELKA V., MACEK I., SEJKORA J., ŠÍDA O., ŠMÍD J. & VELEMÍNSKÝ P. 2015: Typové sbírky Národního muzea. Katalog k výstavě Jak se bude jmenovat? Národní muzeum, Praha, 115 pp.

Pedagogická činnost

 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno: terénní cvičení ze zoologie, terénní cvičení z entomologie, determinační cvičení z bezobratlých (Heteroptera), entomologie (Heteroptera), taxonomie a zoologická nomenklatura (zoologická nomenklatura), entomologie pro pokročilé (od 2012)
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha: exkurze fauna Středomoří (suchozemští bezobratlí), biologie vodních bezobratlých (Heteroptera)

Ostatní aktivity

 • Česká společnost entomologická (řádný člen od r. 2001, předseda revizní komise 2004-2008, člen výboru a knihovník od r. 2008).
 • International Heteropterist´s Society (člen od r. 2002).
 • Biologická olympiáda (člen porot Jihomoravského krajského kola biologické olympiády v Brně od r. 1997).
 • Výkonný redaktor časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (od r. 2005).
 • Člen redakčních rad časopisů Klapalekiana (od r. 2004), Silva Gabreta (od r. 2004) a Folia Heyrovskyana (od r. 2010).

Bibliografie

 •  KMENT P. 1999: Heteroptera. Pp. 187–194. In: OPRAVILOVÁ V., VAŇHARA J. & SUKOP I. (eds.): Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 101: 1–279.
 • BRYJA J. & KMENT P. 2000: Ploštice (Heteroptera) CHKO Poodří - přehled faunistických nálezů. [True bugs (Heteroptera) of Poodří Protected Landscape Area – a faunistic survey]. Pp. 50–51 Příroda Poodří. In: ŘEHÁK Z. & BRYJA J. (eds.): 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí. Bartošovice na Moravě 14.–15.4.2000, Sborník abstraktů, 57 pp (in Czech).
 • KMENT P. 2001a: Mesovelia vittigera Horváth and Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera, Gerromorpha) in Croatia. Acta Entomologica Slovenica 9: 80–82.
 • KMENT P. 2001b: Ploštice (Heteroptera) národní přírodní rezervace Čertoryje (CHKO Bílé Karpaty, Česká republika). (True bugs (Heteroptera) of the National Nature Reserve Čertoryje (White Carpathians Protected Landscape Area, Czech Republic). Sborník Přírodovědného Klubu v Uherském Hradišti 6: 104–117 (in Czech, English summary).
 • HORSÁK M., KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2001: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. (Interesting records of beetles (Coleoptera) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and other parts of Moravia (Czech Republic). Sborník Přírodovědného Klubu v Uherském Hradišti 6: 206–210 (in Czech, English summary).
 • PAPÁČEK M., DŽISOVÁ D., HODINOVÁ V., JANDOVÁ L., JANOCHOVÁ K., KMENT P., SMEJKALOVÁ R., ŠKRNA P., VALTR J., ZIKOVÁ L. & ZÍKOVÁ P. 2002: Water bugs (Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha) of the Novohradské Mountains. Pp. 233–236. In: PAPÁČEK M. (ed.): Biodiversita a přírodní podmínky Novohradských hor. Sborník příspěvků z konference. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 10.–11.1.2002, 285 pp.
 • KMENT P. & BRYJA J. 2002: Česká a moravská heteropterologie na počátku 21. století, aneb co bylo, je a snad i bude. Pp. 64–65. In BRYJA J. & ZUKAL J. (eds): Zoologické dny, 14.–15.2.2002 Brno, Sborník abstraktů, 161 pp (in Czech).
 • BRYJA J. & KMENT P. 2001: The present state of knowledge of the true bugs (Heteroptera) in the PLA of Poodří (Czech Republic). Klapalekiana 37: 1–36.
 • KMENT P. & BRYJA J. 2001: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana 37: 231–248.
 • LOSOSOVÁ Z., DANIHELKA J., CHYTRÝ M., HLUCHÝ M., VÍTEK P., MAREK J., ŠKORPÍK M., BEZDĚK J., PRŮDEK P., POISEL J., LAUTERER P., BAGAR M., KMENT P., BRYJA J. & JANŠTA P. 2001: Předběžné výsledky monitoringu biodiverzity vinic a přilehlých lesostepních lokalit CHKO Pálava a NP Podyjí. [Preliminary results of the biodiversity monitoring of vineyards and adjacent forest-steppe localities in Pálava Protected Landscape Area and Podyjí National Park]. Thayensia (Znojmo) 4: 205–208 (in Czech).
 • BRYJA J. & KMENT P. 2002: New and interesting records of plant bugs (Heteroptera, Miridae) from the Czech and Slovak Republic. Klapalekiana 38: 1–10.
 • HRADIL K., KAPITOLA P., JINDRA Z. & KMENT P., 2002: Faunistic records – 146. Heteroptera: Lygaeidae, Miridae. Klapalekiana 38: 113–114.
 • KMENT P. & SMÉKAL A. 2002: Příspěvek k faunistice některých vzácných vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) v České republice. (Contribution to the faunistics of some rare water bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in the Czech Republic). Sborník Přírodovědného Klubu v Uherském Hradišti 7: 155–181 (in Czech, English summary).
 • KMENT P., 2003: Srovnávací morfologie kutikulárních struktur asociovaných s vyústěním metapleurální pachových žláz u čeledi Tessaratomidae (Heteroptera, Pentatomoidae). Pp. 84–85. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds),Zoologické dny, 13.–14.2.2003 Brno, Sborník abstraktů, 244 pp (in Czech).
 • BRYJA J., KMENT P. & HRADIL K. 2002: Ploštice (Heteroptera) rokytenských slepenců. (True bugs (Heteroptera) at conglomerates in the valley of Rokytná river).Přírodovědný Sborník Západomoravského Muzea  v Třebíči 40: 33–60 (in Czech, English summary).
 • DAVIDOVÁ-VILÍMOVÁ J. & KMENT P. 2003: Review of the distribution and habitat preference of the genus Metapterus (Heteroptera: Reduviidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 181–196.
 • KMENT P. 2003: „Zpráva o nálezu okružáka Segmentina nitida“. [„Record of the snail Segmentina nitida“]. Pp. 172–173. In: VITNER J. & FARKAČ J., Aktivita České společnosti entomologické v kauze „Zkušební plochy technického vývoje Škoda Auto a.s.: záměr umístění zkušebního polygonu do bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá (střední Čechy, Česká republika)“ – 2. část. (Activities of the Czech Entomological Society in the case „Testing areas of the Škoda Auto company: proposed construction of a car-testing polygone in the former Military Trainig Area of Mladá (central Bohemia, Czech Republic)“ – Part 2). Klapalekiana 39: 139–187 (in Czech).
 • KMENT P., BRYJA J., JINDRA Z., HRADIL K. & BAŇAŘ P. 2003: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia II.Klapalekiana 39: 257–306.
 • BRYJA J. & KMENT P. 2006: Ploštice (Heteroptera) přírodní rezervace Svatý kopeček a blízkého okolí (CHKO a BR Pálava, Česká republika). (True bugs (Heteroptera) of the Svatý kopeček Nature Reserve and its environs) (Pálava Protected Landscape Area and Biosphere Reserve, Czech Republic). Sborník Přírodovědeckého Klubu v Uherském Hradišti 8 (2003): 54–82 (in Czech, English summary).
 • KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2004: Fauna ploštic, křísů a mer (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) CHKO Bílé Karpaty. [Fauna of Heteroptera, Auchenorrhyncha, and Psylloidea of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area]. Pp. 78–79. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.), Zoologické dny, Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232 pp (in Czech).
 •  MALENOVSKÝ I. & KMENT P. 2004: Taxocenózy křísů a ploštice (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Heteroptera) lučních porostů v CHKO Bílé Karpaty – srovnání ploch s odlišným managementem. [Taxocenoses of Auchenorrhyncha and Heteroptera of the meadows in Bílé Karpaty Protected Landscape Area – comparison of localities with different management]. Pp. 90–91. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.), Zoologické dny, Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232 pp (in Czech).
 • KMENT P. 2004: First records of two species of the genus Tuponia Reuter, 1875 (Heteroptera: Miridae) in Slovakia. Biológia (Bratislava) 59: 164.
 • MALENOVSKÝ I. & KMENT P. 2004: First record of Livilla variegata Löw, 1881(Hemiptera: Psylloidea, Psyllidae) in Slovakia. Biológia (Bratislava) 59: 292.
 • KMENT P. & DAVIDOVÁ-VILÍMOVÁ J. 2004: The external structures associated with the metapleural scent glands in the family Tessaratomidae (Heteroptera: Pentatomoidea). Pp. 45–46. In: KERZHNER I. M. (ed.): Third European Hemiptera Congress, 8–11 June, 2004, St. Petersburg, Russia. Abstracts. 87 pp.
 • KMENT P., BRYJA J. & JINDRA Z. 2005: New records of true bugs (Heteroptera) of Balkan peninsula. (Novi podatki o stenicah (Heteroptera) Balkanskega polotoka). Acta Entomologica Slovenica 13: 9–20 (in English, Slovene summary).
 • KMENT P. & BATELKA J. 2005: Contribution to the faunistics of the true bugs (Heteroptera) of Tunisia. (Příspěvek k faunistice ploštic (Heteroptera) Tuniska).Klapalekiana 41: 53–62 (in English, Czech summary).
 • ŠPRYŇAR P. & KMENT P. 2005: Notes on the distribution of Metatropis rufescens in the Czech Republic (Heteroptera: Berytidae). (Poznámky k rozšíření štíhlenky Metatropis rufescens v České republice (Heteroptera: Berytidae)). Klapalekiana 41: 71–75 (in English, Czech summary).
 • KMENT P., BRYJA J., HRADIL K. & JINDRA Z. 2005: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia III. (Nové a zajímavé nálezy ploštic (Heteroptera) z České republiky a ze Slovenska III.). Klapalekiana 41: 157–213 (in English, Czech summary).
 • KMENT P. & JINDRA Z. 2005: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from Turkey, southeastern Europe, Near and Middle East. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 3–16.
 • KMENT P. & ŠRÁMEK P. 2005: First record of the family Velocipedidae (Heteroptera: Cimicomorpha) from Nepal. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 17–18.
 • KMENT P. 2005: A new synonym of Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) (Heteroptera: Coreidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 19–20.
 • KMENT P. 2005: Revision of the genus Mahea Distant, 1909 (Insecta: Heteroptera: Acanthosomatidae), with review of the Acanthosomatidae of Madagascar and Seychelles. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 21–50.
 • KMENT P. 2005: Nové druhy ploštic (Heteroptera) pro faunu České republiky ze sbírky Otokara Kubíka. (New species of true bugs (Heteroptera) for the Czech Republic from the collection of Otokar Kubík). Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná 6 (2004): 81–87 (in Czech, English summary).
 • KMENT P. 2006a: Nepůvodní druhy ploštic v České republice. [Alien species of true bugs in the Czech Republic]. Veronica 20(2): 12 (in Czech). [ISSN 1213–0699] [Populární].
 • KMENT P. 2006b: A contribution to the faunistics of aquatic and semiaquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in Portugal, with the review of biology of the Nearctic corixid Trichocorixa verticalis (Fieber, 1851). Boletín de la Sociedad Entomólogica Aragonesa 38: 359–361.
 • KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2006: National Museum in Prague and Moravian Museum in Brno, two important Heteroptera collections in the Czech Republic. P. 23. In: Third Quadrienal Meeting of the International Heteropterist’s Society. WICC Wageningen, 18–21 July 2006. Abstracts, 31 pp.
 • KMENT P. 2006c: Psammotisa nom. nov., a new replacement name for Tisia Hoberlandt, 1993 (Heteroptera: Pentatomidae: Sciocorini). (Psammotisa nom. nov., nové náhradní jméno pro Tisia Hoberlandt, 1993 (Heteroptera: Pentatomidae: Sciocorini)). Klapalekiana 42: 95–96.
 • KMENT P., VAHALA O. & HRADIL K. 2006: First records of Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Oxycarenidae) from the Czech Republic with review of its distribution and biology. (První nálezy Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Oxycarenidae) z České republiky) s přehledem o rozšíření a biologii druhu). Klapalekiana 42: 97–127 (in English, Czech summary).
 • MALENOVSKÝ I., KMENT P., CHOBOT K., PŘIDAL A. & RESL K. 2006: Nadzemní fauna bezobratlých. [Above-ground invertebrate fauna]. Pp. 46–52. In: MLÁDEK J., PAVLŮ V., HEJCMAN M. & GAISLER J. (eds.): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. [Grazing as management of perennial grasslands in protected areas]. VÚRV, Praha, 104 pp (in Czech). [ISBN: 80–86555–76–3]
 • ČIHÁKOVÁ K., MLÁDEK J., HEJCMAN M., MALENOVSKÝ I., KMENT P., CHOBOT K. & ČÍŽEK L. 2006: Chráněné druhy rostlin a živočichů. [Protected species of plants and animals]. Pp. 65–68. In: MLÁDEK J., PAVLŮ V., HEJCMAN M. & GAISLER J. (eds.): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. [Grazing as management of perennial grasslands in protected areas]. VÚRV, Praha, 104 pp (in Czech). [ISBN: 80–86555–76–3]
 • KMENT P. & VILÍMOVÁ J. 2006: Heteroptera (ploštice). Pp. 139–146. In: FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (2005), 760 pp (in Czech and English).
 • KMENT P., KAPITOLA P. & HRADIL K. 2006: On the distribution and ecology of Alloeonotus egregius Fieber 1864 and A. fulvipes (Scopoli 1763) (Heteroptera: Miridae). Pp. 903–918. In: RABITSCH W. (ed.): Hug the bug – For love of true bugs. Festschrift zum 70. Geburtstag von Ernst Heiss. Denisia 19: 1–1184 (in English, German and Czech summaries).
 • KMENT P. 2006: On the distribution of Micronecta carpatica Wróblewski, 1958 (Heteroptera: Corixidae). Acta Entomologica Serbica 11: 101–104 (in English, Serbian summary).
 • KRIST M. & KMENT P. 2006: Blánatka světlá (Oxycarenus pallens) (Heteroptera, Oxycarenidae) na střední Moravě. (Oxycarenus pallens (Heteroptera, Oxycarenidae) in Central Moravia). Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci 285–287: 77–81 (in Czech, English summary).
 • WYNIGER D. & KMENT P. 2006: Faunistics Records from the Czech Republic – 211. Heteroptera: Miridae. Psallus (Psallus) asthenicus Seidenstücker, 1966.Klapalekiana 42: 332.
 • JINDRA Z. & KMENT P. 2006: Faunistics Records from the Czech Republic – 212. Heteroptera: Tingidae. Stephanitis (Stephanitis) rhododendri Horváth, 1905.Klapalekiana 42: 333–334.
 • KMENT P. & VAHALA O. 2006: Faunistics Records from the Czech Republic – 213. Heteroptera: Tingidae. Stephanitis (Stephanitis) pyri (Fabricius, 1775).Klapalekiana 42: 337–338.
 • LAŠTŮVKA Z., HORSÁK M., HUDEC K., KMENT P., ROZKOŠNÝ R. & PŘIDAL A. 2006: Fauna. Pp. 24–36, 57–58. In: BUČEK A., LACINA J. & LAŠTŮVKA Z. (eds.): Panonské stepní trávníky na Moravě. [Pannonian steppe grasslands in Moravia]. Veronica, Zvláštní Vydání 17: 1–58 (in Czech, separate English summary without title). [ISSN 1213–0699] [Populární].
 • BRYJA J. & KMENT P. 2006b: Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. (True bugs (Heteroptera) the Kokořínsko Protected Landscape Area). Bohemia Centralis 27: 267–294 (in Czech, English abstract).
 • KMENT P. & BRYJA J. 2006: Revised occurrence of Heterotoma species (Heteroptera: Miridae) in the Czech Republic and Slovakia with remarks on nomenclature, diagnostic characters, and ecology. Acta Musei Moraviae,Scientiae Biologicae 91: 7–52.
 • KMENT P. 2006d: Heteroptera – ploštice. Pp. 255–266. In: MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. [Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic]. Český svaz ochránců přírody, Praha, 496 pp (in Czech). [ISBN: 80–86770–17–6]
 • BRYJA J. & KMENT P. 2007: Ploštice (Heteroptera) Bukovských vrchů (NP Poloniny). (True bugs (Heteroptera) of the Bukovské Vrchy Hills (National Park Poloniny)). Folia Faunistica Slovaca 9 (2004): 31–41 (in Czech, English summary).
 • KMENT P. 2007a: First record of the alien lace bug Stephanitis pyrioides in Greece and note on Corythucha ciliata from Portugal (Heteroptera: Tingidae).Linzer Biologische Beiträge 39: 421–429 (in English, German summary). [ISSN: 0253–116X]
 • KMENT P. & BAŇAŘ P. 2007: Vroubenka americká před branami. (The Western Conifer Seed Bug at the Gate). Živa 55/93: 221 + lxxx (in Czech, separate English summary).
 • KMENT P. & BRYJA J. 2007: Description of Nasocoris lautereri sp. nov. from Balkan peninsula, with review of the genus Nasocoris (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae). Zootaxa 1633: 39–61. [ISSN: 1175–5326 (print edition), 1175–5334 (online edition)].
 • BOGUSCH P., STRAKA J. & KMENT P. (eds.): Annotated check-list of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1–300. [ISSN: 0231–8571]
 • BOGUSCH P., STRAKA J. & KMENT P.: Introduction. Úvod. Pp. 1–20. In: BOGUSCH P., STRAKA J. & KMENT P. (eds.): Annotated check-list of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1–300. [ISSN: 0231-8571]
 • KMENT P. 2007b: Noualhieridia guentheri sp. nov., a new species of Acanthosomatidae (Heteroptera) from Madagascar. (Noualhieridia guentheri sp. nov., eine neue Acanthosomatiden-Art (Heteroptera) aus Madagaskar). Pp. 181–185. In: RENKER C. (ed.): Festschrift zum 70. Geburtstag von Hannes Günther.Mainzer Naturwissenschaftliche Archiv, Beiheft 31: 1–339. (in English, German abstract). [ISSN: 0174–6626]
 • BRYJA J. & KMENT P. 2007b: Ploštice (Heteroptera). [True bugs (Heteroptera)]. Pp. 116–147. In: HUDEC K., KOLIBÁČ J., LAŠTŮVKA Z. & PEŇÁZ M. (eds.):Příroda České republiky. Průvodce faunou. [Nature of the Czech Republic. Guide to the fauna]. Academia, Praha, 439 pp (in Czech).
 • RUS I. & KMENT P. 2007: Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně – část II. (Catalogue of the Heteroptera collection of Otokar Kubík deposited in the Regional Museum Kolín – Part II). Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná 7(2006): 47–80 (in Czech, English summary). [ISSN: 1210–6933]
 • BRYJA J. & KMENT P. 2007c: True bugs (Heteroptera) of the Bukovské vrchy Hills (Poloniny National Park, Slovakia). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 92: 1–51.
 • HRADIL K., ROHÁČOVÁ M. & KMENT P. 2007: New records of Liorhyssus hyalinus (Heteroptera: Rhopalidae) in the Czech Republic, with a review of its worldwide distribution and biology. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae92: 53–107.
 • STEHLÍK J. L. & KMENT P. 2008: Myrmoplastoides subgen. nov. of the genus Myrmoplasta (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) from the Oriental region.Zootaxa 1782: 61–64.
 • KMENT P. & BERÁNEK J. 2008: Vroubenka americká rok poté. (The western conifer seed bug – a year on). Živa 56/94: 125 + xlviii (in Czech, separate English summary).
 • KMENT P. & JINDRA Z. 2008a: Review of the family Gelastocoridae (Heteroptera: Nepomorpha) of south-eastern Asia. Pp. 189–213. In: GROZEVA S. & SIMOV N. (eds.): Advances in Heteroptera research. Festschrift in honour of 80th anniversary of Michail Josifov. PenSoft Publishers, Sofia, Moscow, 417 pp.
 • KMENT P. & HENRY T. J. 2008: Two cases of homonymy in the family Berytidae (Hemiptera: Heteroptera). Proceedings of the Entomological Society of Washington 110: 811–813.
 • KMENT P., BERÁNEK J., BAŇAŘ P., KRIST M., ROHÁČOVÁ M. & KURAS T. 2008: Faunistics records from the Czech Republic – 244. Heteroptera: Coreidae. Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910. Klapalekiana 44: 57–60.
 • MÜNCH M., MÜNCH D. & KMENT P. 2008: Faunistics records from the Czech Republic – 248. Heteroptera: Tingidae. Tingis marrubii. Klapalekiana 44: 71–72.
 • KMENT P. & BAŇAŘ P. 2008: Additional records of the invasive Nearctic bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Croatia. Natura Croatica17: 141–147.
 • KMENT P. 2008a: Ploštice. [True bugs]. Pp. 98–101. In: REITER A. (ed.):Přírodovědné zajímavosti Znojemska. [Natural attractions of Znojmo region]. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo, 199 pp + CD-ROM (in Czech). [ISBN: 978-80-86974-04-0].
 • PAPÁČEK M., SCHAEFER C. W. & KMENT P. 2008: We are celebrating the seventy-fifth anniversary f Professor Pavel Štys’ birth. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48: 209–216.
 • KMENT P. 2008b: A revision of the endemic Madagascan genus Triplatyx(Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48: 543–582.
 • LAŠTŮVKA Z., HORSÁK M., KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2008: Zoogeografie. Zoogeography. Pp. 189–198. In: JONGEPIEROVÁ I. (ed.): Louky Bílých Karpat. (Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp (in Czech and English). [ISBN:  978-80-903444-6-4]
 • KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2008: Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea). True bugs, Auchenorrhyncha, and jumping plant-lice. Pp. 247–253. In: KONVIČKA O. (ed.): Hmyz. Insects. Pp. 241–305. In: JONGEPIEROVÁ I. (ed.): Louky Bílých Karpat.(Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp (in Czech and English). [ISBN:  978-80-903444-6-4]
 • KMENT P. & JINDRA Z. 2008b: New records of Eurydema fieberi from the Czech Republic with corrections to some previously published records of Palaearctic Eurydema species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 93: 11–27.
 • HRADIL K., KMENT P., BRYJA J., ROHÁČOVÁ M., BAŇAŘ P. & ĎURČOVÁ K. 2008: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia IV. (Nové a zajímavé nálezy ploštic (Heteroptera) z České republiky a ze Slovenska IV.). Klapalekiana 44: 165–206 (in English, Czech summary).
 • SEKERKA L. & KMENT P. 2008: Faunistics records from the Czech Republic – 267. Coleoptera: Chrysomelidae. Cassida atrata. Klapalekiana 44: 297–298.
 • KMENT P. 2008c: Gratulace k 75. narozeninám profesora Pavla Štyse. (Prof. Pavel Štys 75 years old). Klapalekiana 44: 321–322 (in Czech and English).
 • KMENT P. 2008d: First record of Peribyssus scutellaris from Libya (Heteroptera: Cydnidae). Zoosystematica Rossica 17: 108.
 • KMENT P. & JINDRA Z. 2009: A revision of Tripanda and Tenerva (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae). Zootaxa 1979: 1–47.
 • KMENT P., HRADIL K. & BAŇAŘ P. 2009: Ploštice – vetřelci v domácnostech. [True bugs – intruders in households]. Pp. 98–99. In: BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 251 pp (in Czech).
 • HANEL L. & KMENT P. 2009: Vzácná kněžice červenonohá. (Rare predatory stink bug Pinthaeus sanguinipes). Živa 57/95: 34–35 + xvi (in Czech, separate English summary).
 • KMENT P., HENRY T. J. & FRÝDA J. 2009: Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae).Proceedings of the Entomological Society of Washington 111: 755–756.
 • KMENT P. 2009: The comparative morphology of external scent efferent system of Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera). P. 26. In: Abstracts. 5th European Hemiptera Congress, 31 August-4 September 2009, Velence, Hungary. Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Velence, 58 pp.
 • KMENT P., FIKÁČEK M. & MALENOVSKÝ I. 2009: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, a resurrected journal for insect taxonomy. P. 27. In: Abstracts. 5th European Hemiptera Congress, 31 August-4 September 2009, Velence, Hungary. Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Velence, 58 pp.
 • SYCHRA J. & KMENT P. 2009: Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť. (Aquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) of Rolavské vrchoviště raised bogs). Pp. 135–156. In: HEJKAL J., MICHÁLEK J., PROKOP V., RAKOVIČ M. & ROJÍK P. (eds.): Příroda Kraslicka.2. Přírodovědný sborník Kraslicka. Nakladatelství Jan Farkač, Praha, 174 pp (in Czech, English abstract) [ISBN: 978-80-903590-4-8]
 • KMENT P. 2009: Oxycarenus lavaterae, an expansive species new to Romania (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: 23–25.
 • KMENT P., ŠTYS P., EXNEROVÁ A., TOMŠÍK P., BAŇAŘ P. & HRADIL K. 2009:The distribution of Tropidothorax leucopterus in the Czech Republic and Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae). Acta Musei Moraviae,Scientiae Biologicae 94: 27–42.
 • KMENT P:, HRADIL K. & JINDRA Z. 2009: The distribution of Pinthaeus sanguinipes in the Czech Republic and Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: 43–55.
 • STRAKA M., KMENT P., SYCHRA J. & HELEŠIC J. 2009: The proposed Úvalský rybník Nature Monument, an important refuge for wetland insects in South Moravia (Czech Republic): A species inventory of Odonata, Heteroptera and Coleoptera (partim) with the first Czech record of Corixa panzeri (Corixidae).Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: 87–116.
 • KMENT P. 2009: Čechy a Morava pro potřeby faunistického výzkumu. (Bohemia and Moravia for the purposes of faunistic research). Klapalekiana 45: 287–291 (in Czech, English summary).
 • VOTÝPKA J., MASLOV D. A., YURCHENKO V., JIRKŮ M., KMENT P., LUN Zh.-R. & LUKEŠ J. 2010: Probing into the diversity of trypanosomatid flagellates parasitizing insect hosts in South-West China reveals both endemism and global dispersal. Molecular Phylogenetics and Evolution 54: 243–253.
 • KMENT P. & VILÍMOVÁ J. 2010a: Thoracic scent efferent system of the Tessaratomidae sensu lato (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea) with implication to the phylogeny of the family. Zootaxa 2363: 1–59.
 • KMENT P. 2010: Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. (Oxycarenus lavaterae – a remarkable addition to the true bug fauna of the Czech Republic). Živa 58(96): 30–31 + xx (in Czech, separate English summary).
 • STEHLÍK J. L. & KMENT P. 2010a: Largus giganteus sp. nov. from Brazil and notes on hybridization within Largus (Hemiptera: Heteroptera: Largidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: 53–58.
 • MENT P. & BAŇAŘ P. 2010: On the taxonomy and distribution of the genus Maccevethus (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 95(1): 15–47.
 • KMENT P. & VILÍMOVÁ J. 2010b: The nomenclature of the structures forming the external scent efferent system in Pentatomoidea (Heteroptera). Pp. 57–58. In: Proceedings of the 4th meeting of the International Heteropterist’s Society. Nankai University, Tianjin, China, July 12–17, 2010. 73 pp.
 • KMENT P., DVOŘÁK M., HOVORKA O., KINDL J. & KRIST M. 2010: Faunistics records from the Czech Republic – 291. Heteroptera: Oxycarenidae. Oxycarenus lavaterae. Klapalekiana 46: 133–135.
 • KMENT P. & KANYUKOVA E. V. 2010: New faunistic records of Hebridae(Hemiptera: Heteroptera) from the Mediterranean, Near and Middle East. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 95(2): 11–18.
 • KMENT P. & VILÍMOVÁ J. 2010: Thoracic scent efferent system of the Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera): a review of terminology. Zootaxa2706: 1–77.
 • KRIST M. & KMENT P. 2010: Nález kriticky ohroženého druhu plošticeMacrosaldula scotica (Curtis, 1835) (Heteroptera: Saldidae) na štěrkopískových lavicích v CHKO Litovelské Pomoraví s přehledem o rozšíření druhu v ČR. (Discovery of critically endangered shore bug Macrosaldula scotica (Curtis, 1835) (Heteroptera: Saldidae) on gravel banks in Litovelské Pomoraví PLA with review of its distribution in the Czech Republic). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 299: 37–43 (in Czech, English abstract).
 • KMENT P. & DOLEJŠOVÁ K. 2010: The assassin bug Nagusta goedelii (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Prague: an accidental introduction?Klapalekiana 46: 191–201.
 • WYNIGER D. & KMENT P. 2010: Key for the separation of Halyomorpha halys(Stål) from similar appearing pentatomids (Insecta: Heteroptera: Pentatomidae) occurring in Central Europe, with new Swiss records. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 83: 261–270.
 • PELTANOVÁ A., PETRUSEK A., KMENT P. & JUŘIČKOVÁ L. 2011: Hlemýžď balkánský poprvé zjištěn v České republice. [Helix lucorum recorded for the first time in the Czech Republic]. P. 176. In: BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds.):Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011.Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 282 pp (in Czech).
 • FENT M., KMENT P., ÇAMUR-ELIPEK B. & KIRGIZ T. 2011: Annotated catalogue of Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha (Hemiptera: Heteroptera) of Turkey with new records. Zootaxa 2856: 1–84.
 • KMENT P. & KEJVAL Z. 2011: První příspěvek k fauně ploštic (Hemiptera: Heteroptera) Českého lesa. (First contribution to the true bug fauna (Hemiptera: Heteroptera) of the Český les Mts.). Klapalekiana 47: 29–53 (in Czech, English summary).
 • FENT M. & KMENT P. 2011: First record of the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Turkey. North-Western Journal of Zoology 7: 72–80.
 • MALENOVSKÝ I., BAŇAŘ P. & KMENT P. 2011: A contribution to the faunistics of Hemiptera (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Heteroptera, and Psylloidea) associated with dry grassland sites in southern Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(1): 41–187.
 • LINNAVUORI R. E., KMENT P. & CARAPEZZA A.: Order Hemiptera, suborder Heteroptera. Infraorders Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha. Pp. 72–107. In: HARTEN A. van (ed.): Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Vol. 4. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution and Advertising, Abu Dhabi, 816 pp.
 • STEHLÍK J. L. & KMENT P: 2011: Antilochus (Neaeretus) pterobrachys sp. nov. and the correct name of the subgenus Afroantilochus (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51: 49–53.
 • KMENT P. & BERAN L. 2011: Check-list of water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in Croatia with two new records and three rediscoveries. Natura Croatica 20: 159–178.
 • KMENT P. & BAŇAŘ P. 2011: Comment on the proposed conservation of the specific name of Callidea lateralis Guérin-Méneville, 1838 (currently Lamprocornis [sic!] lateralis; Insecta, Heteroptera) (Case 3523; see BZN 67: 213–217, 314). Bulletin of Zoological Nomenclature 68(1): 71.
 • STEHLÍK J L. & KMENT P. 2011: Redescription of Pararhaphe and review of Arhaphe (Hemiptera: Heteroptera: Largidae) of America north of Mexico.Zootaxa 3058: 35–54.
 • KMENT P. 2011: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2005–2011: towards higher quality and better recognition of taxonomy. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51: 379–380.
 • KMENT P. 2011: Triplatyx ribesi sp. nov., a new species of Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) from Madagascar. Heteropterus Revista de Entomología 11: 279–286.
 • KMENT P., MALENOVSKÝ I. & KONVIČKA O. 2012: Nejen orchideje: biodiverzita bezobratlých živočichů v CHKO a BR Bílé Karpaty. [Not only orchids: invertebrate biodiversity of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve]. Pp. 94–95. In: BRYJA J., ALBRECHTOVÁ J. & TKADLEC E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav Biologie obratlovců AV ČR, Brno, 242 pp (in Czech).
 • KMENT P., ŠTYS P. & VILÍMOVÁ J. 2012: Thoracic scent efferent system and exponium of Aphylidae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea), its unique architecture and function. European Journal of Entomology 109: 267–279.
 • PELTANOVÁ A., PETRUSEK A., KMENT P. & JUŘIČKOVÁ L. 2012: A fast snail’s pace: colonization of Central Europe by Mediterranean gastropods.Biological Invasions 14: 759–764.xx)     MALENOVSKÝ I., KMENT P. & KONVIČKA O. (eds.) 2012: Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(2): in press.
 • KONVIČKA O., MALENOVSKÝ I., KMENT P. & ŽMOLÍK M. 2012: The Natural History of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: MALENOVSKÝ I., KMENT P. & KONVIČKA O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(2): in press.
 • KMENT P. & BAŇAŘ P. 2012: True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve. In: MALENOVSKÝ I., KMENT P. & KONVIČKA O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(2) (2011): in press.
 • MALENOVSKÝ I., KMENT P. & KONVIČKA O. 2012: Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) – the current state of knowledge. In: MALENOVSKÝ I., KMENT P. & KONVIČKA O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(2) (2011): in press.
 • KMENT P. & FENT M. 2012: First record of Metatropis rufescens (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, in press.
 • VOTÝPKA J., KLEPETKOVÁ H., JIRKŮ M., KMENT P. & LUKEŠ J. 2012: Host-parasite co-evolution widely varies among clades of trypanosomatids parasitizing heteropteran insects in sub-Saharan Africa. International Journal of Parasitology,in press.
 • CUNEV J. & KMENT P. 2012: První nález ploštičky Belonochilus numenius(Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Slovensku. Entomofauna Carpathica, in press.
 • KMENT P., MALENOVSKÝ I., KOLIBÁČ J. 2013: Studies in Hemiptera in honour of Pavel Lauterer and Jaroslav L. Stehlík. Acta Mus. Morav., Sci. Biol. 98(2): 1–541.
 • KMENT P., HEMALA V., BAŇAŘ P. 2016: Rhyparoclava pyrrhocoroides, a new genus and species of autapomorphic Rhyparochromidae with clavate antennae from Madagascar (Hem.: Het.). Acta Entomol. Mus. Nat. Prag. 56: 517–545.
 • HÄDICKE C. W., RÉDEI D., KMENT P. 2017: The diversity of feeding habits recorded for water boatmen (Het.: Corixoidea) world-wide with implications for evaluating information on the diet of aquatic insects. Eur. J. Ent. 114: 147–159.
 • RIDER D. A., SCHWERTNER C. F., VILÍMOVÁ J., RÉDEI D., KMENT P., THOMAS D. B. 2018: Higher systematics of Pentatomoidea. 25–201. In: McPHERSON J. E. (ed.): Invasive stink bugs and related species (P.): Biology, higher systematics, semiochemistry, and management. CRC Press, xix + 819 pp.
 • BERCHI G. M., COPILAŞ-CIOCIANU D., KMENT P., BUZZETTI F. M., PETRUSEK A., RÁKOSY L., CIANFERONI F., DAMGAARD J. 2018: Molecular phylogeny and biogeography of the West-Palaearctic Velia (Het.: Gerromorpha: Veliidae). Syst. Entomol. 43: 262–276.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr)

 • Quadrennial Meetings of International Heteropteristʾs Society: St. Petersburg (2002), Wageningen (2006), Tianjin (2010), Washington (2014)
 • European Hemiptera Congress: St. Petersburg (2004), Velence (2009), Blagoevgrad (2012), Seggau (2015), Zawiercie (2018), spolupořadatel konference 2022 v ČR