Vědecké zaměření:

 • středověké zlatnictví, církevní užité umění, dějiny šperku, gemologie

Vzdělání:

 • Program Graduate Gemmologist, Gemological Institute of America (G.G. 2022)
 • Dějiny křesťanského umění, KTF UK (Ph.D. 2019)
 • Starokatolická teologie, HTF UK (Bc. 2020)
 • Kurz znalectví diamantů, Deutsche gemmologische Gesellschaft Idar Oberstein zakončený certifikovanou zkouškou (2014)

Granty a projekty:

 • Přenosný oltář ve středověké liturgické praxi a ve šlechtické sebereprezentaci, hlavní řešitel ThDr. Petr Jan Vinš (GAUK, číslo projektu 340615)

Pracovní stáže a zahraniční pobyty (výběr):

 • Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien (2007/2008)
 • Tu Dresden/Staatliche Kunstsammlungen Dresden (2013)
 • Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien (2015)

Výstavy a muzejní práce:

 • Erbovní síň hradu Lauf (2016), doprovodné texty k znovuotevření erbovní síně hradu Wenzelsburg , Lauf an der Pegnitz (spoluatorka: Mgr. Jana Hřebíčková)
 • 2 × 100 (2018), výstava v Národním muzeu (hlavní autorka: PhDr. Miroslava Burianová, spoluautorka: RNDr. Jiřina Dašková Ph.D., kurátorka: PhDr. Eva Dittertová)
 • od roku 2017– členka autorského týmu pro přípravu stálých expozic NM pro výstavní celek Pokladnice Národního muzea

Publikační činnost (výběr):

 • K liturgické funkci sardonyxové číše ze svatovítského pokladu ve 14. století, in: Ondřej Jakube-Radka Miltová (eds.): Umění a politika, Sborník IV. sjezdu historiků umění, Masarykova Univerzita, Brno 2013,113–123.
 • Poklad říšských králů v panovnické reprezentaci Karla IV. in: Miroslav Šmied (ed.): Ve službách českých knížat a králů. Sborník žáků a studentů k poctě Jiřího Kuthana, Katolická teologická fakulta, Praha 2013,151–167.
 • Altare portatile ve vrcholném a pozdním středověku - sociální a kulturní aspekty na pomezí liturgiky a dějin umění (Spoluautor Petr Jan Vinš), in: Zuzana Tokárová, Martin Pekár (eds.):Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III., Univerzita Pavla Josefa Šafárika, Košice 2014, 49–59.
 • Identifizierung von Edelsteinen bei ausgesuchten Goldschmiedearbeiten aus dem Umkreis Karls IV., die in österreichsechen Sammlungen aufbewahrt werden, in: Magdaléna Nová, Marie Opatrná (eds.): Staré a Nové. Staré jako východisko či překážka? Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských programů, Katolická teologická fakulta, Praha 2016, 227–236.
 • Pokladnice Národního muzea - klenotnice a numismatický kabinet, spoluautoři Lenka Vacinová/Jiří Sejkora/Luboš Polanský, in: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 55/2017, Praha 2017,
 • Ikonografie přenosných oltářů ve středověku, in: (ed.): Husitská teologická fakulta /Luboš Marek, Praha 2018, 333–341.

Aktivní účast na konferencích (výběr):

 • The Medieval Viewer, 21th Annual Medieval Postgraduate Student Colloquium The Courtauld Institute of Art, Londýn 19. 2. 2016, (spoluautor Petr Jan Vinš): Portable Altar – From a Status Symbol to a Forgotten Curiosity