Vědecké zaměření:

 • organologie se zaměřením na strunné nástroje
 • dějiny českého hudebního nástrojařství
 • organologická ikonografie

Vzdělání:

 • FF UK Praha, obor hudební věda, Mgr. (1994)
 • FF MU Brno, Ph.D. (1999)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt, Hamburg (1996)
 • Freilandmuseum Oberpfalz (1996–1997)
 • Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg (1994–1997)

Výzkumné projekty:

 • Spolupráce na slovníkových heslech pro Lexikon zur deutschen Musikkultur, Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien

Muzejní práce (výstavy):

 • Stálá expozice historických hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby – spolupráce na scénáři (2004)
 • Bavorsko a Čechy – spolupráce na výstavním projektu (2007)
 • Zachráněné poklady paní Hudby – spolupráce na výstavě (2008)
 • Dvorské a lidové tance a slavnosti 16.–18. století – spolupráce na výstavním projektu (2008)
 • Expozice Národního muzea na Zámku Litomyšl – Klávesové nástroje ze sbírky Českého muzea hudby – spolupráce na textové části (2008)

Pedagogická činnost:

 • Zajišťování programů pro zdravotně handicapované v rámci stálé expozice historických hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby 
 • Lektorské výklady v němčině ve stálé expozici Českého muzea hudby

Aktivní účast na odborných konferencích:

 • Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Praha, 12.–13. 10. 2022 (Kotašová D.: Harfy A. Červenky. Příspěvek k databázi českých výrobců hudebních nástrojů).
 • Domestic Music Making and its Instruments, The Galpin Society – The University of Edinburgh, 23.-25. 6. 2022 (Kotašová, D. The Harps of Czech instrument maker Alois Červenka)
 • Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Praha, 16.–17. 6. 2021 (Kotašová D.: Nápisy na harfách: Příspěvek k metodice dokumentace harf na příkladu nástrojů ze sbírky Českého muzea hudby)
 • The Early Pedal Harp as a Museum Artefact: Research–Conservation–Presentation. Deutsches Museum München, 28.–29. 11. 2018 (Kotašová D.: Harp Collection in the Czech Museum of Music Prague, Invitation to the museum)
 • Výroční konference České společnosti pro hudební vědu, 27.–28. 11. 2015 (Kotašová D.: Činnost Marie Zunové-Skalské v meziválečném období)

Publikační činnost (výběr):

 • Kotašová, Daniela. Harfy ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby / Harps in the Collection of the National Museum – Czech Museum of Music. Praha, Národní muzeum, 2022, ISBN 978-80-7036-730-8.
 • Kotašová, Daniela. Alois Červenka: Příspěvek k databázi českých výrobců hudebních nástrojů. In: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Sborník z konference, Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha 2022, s. 4–19.
 • Kotašová, Daniela. Domestic Music Making and its Instruments: Zpráva z mezinárodní konference hudebních nástrojů v Edinburghu. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha, Národní muzeum, 2022, 60 (1), 64–68. DOI: 10.37520/mmvp.2022.007
 • Žůrková, Tereza – Kotašová, Daniela – Štefancová, Dagmar – Slavický, Tomáš. Antonín Buchtel, sběratel s laskavou duší, a jeho kolekce hudebních nástrojů / Antonín Buchtel, A Collector with a Kind Soul, and His Collection of Musical Instruments. Praha, Národní muzeum, 2021, ISBN 978-80-7036-680-6.
 • Kotašová, Daniela – Žůrková, Tereza. Zpráva z konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha, Národní muzeum, 2021, 59 (1), 57–60. DOI: 10.37520/mmvp.2021.005
 • Šebesta, Róbert – Kotašová, Daniela. The Basset Horns of Franz Doleisch in Czech and Worldwide Instrument Collections. Musicalia, roč. 13, 2021, č. 1–2, s. 116–154, DOI 10.37520/muscz.2021.004
 • Kotašová, Daniela. Nápisy na harfách: Příspěvek k metodice dokumentace harf na příkladu nástrojů ze sbírky Českého muzea hudby. In: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Sborník z konference, Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha, 2021, s. 23–39.
 • Kotašová, Daniela. Václav Klička’s Harp in the collection of the Czech Museum of Music. Hudební věda 56, 4, 2019, s. 366–385.
 • Kotašová, Daniela. Současný výzkum rané fáze pedálové harfy v západní Evropě. Opus Musicum 4, 2019, s. 84–89.
 • Kotašová, Daniela. The Early Pedal Harp as a Museum Artefact: Research–Conservation–Presentation. Deutsches Museum Munich, 29–30 November 2018. The Galpin Society Newsletter, 53, February 2019, s. 12–14.
 • Kotašová, Daniela. České muzeum hudby 200 let po založení Národního muzea. Hudební nástroje. Harmonie 2, 2019, s. 30–33.
 • Kotašová, Daniela. Erard Harps in the Collection of the Czech Museum of Music. Musicalia 5, 2018, s. 85–114. DOI 10.1515/muscz-2018-0003
 • Kotašová, Daniela. Die Pedalharfe eines unbekannten Instrumentenbauers aus der Sammlung von Marie Zunová-Skalská, Phoibos – Zeitschrift für Zupfmusik 2018, s. 97–117. ISSN 2511 -1345 (online)
 • Kotašová, Daniela. Alois Červenka a jeho harfy ve sbírce Českého muzea hudby. Opus Musicum 3, 2017, s. 6–21.
 • Kotašová, Daniela. Neznámá dokumentace z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské. Opus Musicum 6, 2016, s. 23–36.
 • Kotašová, Daniela. Harps Made by Franz Brunner in the Collection of the Czech Museum of Music. Musicalia 8, 2016, s. 78–98. DOI: https://doi.org/10.1515/muscz-2017-0004
 • Kotašová, Daniela. Háčkové harfy z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské ve sbírce Českého muzea hudby. Opus Musicum 5, 2015, s. 50–71.
 • Kotašová, Daniela. Chromatická harfa z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské ve sbírce Českého muzea hudby. Hudební věda 51, 2014, č. 3–4, s. 365–384.
 • Kotašová, Daniela – Paulová, Eva. The Violins of František Ondříček and Their Pictorial Documentation in the Collections of the Czech Museum of Music. Musicalia 5, 2013, č. 1–2, s. 117–138.
 • Kotašová, Daniela – Berdychová, Tereza – Kříženecký, Jan. Hudební sbírka Ondřeje Horníka, 2. díl, hudební nástroje, Praha, Národní muzeum 2012. ISBN 978-80-7036-362-1.
 • Kotašová, Daniela. A Piano Played by Mozart. Musicalia 1, 2009, č. 1–2, s. 131–134.
 • Urbancová, Daniela. Cembalo ve sbírce Českého muzea hudby. Harmonie 2007, č. 2, s. 15–17.
 • Urbancová, Daniela. Internationale Musikfesttage B. Martinů Basel. Opus Musicum, 2004, č. 36, s. 24–25.
 • Urbancová, Daniela. Egerländer Volksmusikanten mit Dudelsack und Kurzhalsgeige. Ein Beitrag zum musikalischen Brauchtum des Egerlandes. Praha, Editio Bärenreiter, 2002, ISBN 80-86365-13-2.
 • Urbancová, Daniela. Die Instrumentensammlung im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen . In „Musikanten spült´s oins aaf …“, Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 2000, s. 15–58. 
 • Urbancová, Daniela. Volksmusikinstrumente, Kurt Adler, Franz Huntscha, Hans Hampel. In Lexikon zur deutschen Musikkultur, Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, Band 1–2, München 2000, s. 55–56, 887-888, 1034, 2853-2874.  
 • Urbancová, Daniela. Lidová muzika na Chebsku. In Sborník Chebského muzea, Cheb 1998. 
 • Urbancová, Daniela. Kurzhalsgeige. Hudební nástroje 35, 1998, č. 3, s. 155–156, č. 9, s. 210–212. 
 • Urbancová, Daniela. Quellenlage, Literatur und Forschungsstand zur instrumentalen Volksmusik im Egerland bis 1945. In Sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium, Volksmusikalische Wechselwirkungen zwischen Tschechen und Deutschen, Regensburg 1994, s. 134–142.

Další odborné aktivity:

 • Redaktorka Zpravodaje Společnosti Bohuslava Martinů (od roku 2004)
 • Členka výboru Společnosti Bohuslava Martinů

Poznámka: změna příjmení z rodného Urbancová na Kotašová v r. 2008